Інформація про новину
  • Переглядів: 1385
  • Дата: 17-09-2018, 19:13
17-09-2018, 19:13

Взаємодія алелів. Множинний алелізм

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Закономірності успадкування. Закони Г...
Наступна сторінка:   Хромосомна теорія спадковості. Кросин...

Поміркуйте

Для проведення досліджень груп крові у населення в системі груп крові АВ0 виділяють три алеля і чотири групи крові, а в системі резус — два алеля і дві групи крові. Чому?

Взаємодія алелів одного гена

Як ви вже знаєте, домінантний алель у гетерозиготних особин пригнічує дію рецесивного алеля. Але ступінь домінування може бути різним. Розрізняють повне домінування, неповне домінування і кодомінування.

Варіанти взаємодії алелів одного гена

Особливості типу домінування

Схема взаємодії алелів

Повне домінування

У гетерозиготи проявляється тільки дія домінантного алеля, й ознака виглядає так, як і в домінантної гомозиготи

Неповне домінування

Гетерозигота має проміжний прояв ознаки порівняно з проявом цієї ознаки у домінантної та рецесивної гомозигот

Кодомінування

Обидва варіанти ознаки проявляються одночасно. Наприклад, гетерозигота за групою крові АВ містить на мембранах еритроцитів і антиген А, і антиген В одночасно (алелі А і В є кодомінантними). Алель 0 цього гена є рецесивним по відношенню до інших алелів, і гетерозиготи, які містять цей алель, мають на мембранах або антиген А, або антиген В. Різниця між кодомінуванням і неповним домінуванням у тому, що під час кодомінування обидві ознаки проявляються повністю

Множинний алелізм

Як ви вже знаєте, в організмі диплоїдних еукаріотів кожний ген, розташований в ауто-сомі, представлений у двох екземплярах. Також вам відомо, що можуть існувати різні варіанти генів, які називаються алелями. Зрозуміло, що в організмі одночасно може бути тільки два різні алелі. Але якщо ми розглянемо не одну особину, а цілу популяцію, то виявиться, що кількість варіантів одного гена може бути набагато більшою. Наявність двох і більше алелів у популяції має назву множинного алелізму.

Це явище виникає через те, що в організмах постійно відбуваються мутації. І мутації, які сталися на різних ділянках гена, можуть створювати різні його варіанти. Між собою алелі можуть взаємодіяти по-різному. Наприклад, як у випадку груп крові в людини, два алелі можуть бути кодомінантними між собою і домінантними по відношенню

до третього алеля. Або алелі можуть утворювати ряд за здатністю домінувати.

Приклади плейотропії

Організм

Приклади плейотропії

Овес

Забарвлення лусочки і довжина ості насінин визначається одним геном

Кішка

Білі кішки з голубими очима мають схильність до глухоти

Людина

Алель рудого забарвлення волосся також визначає більш світлий колір шкіри і розвиток ластовиння.

Синдром Марфана виникає як результат порушення в гені, який відповідає за синтез одного з глікопротеїнів. Наслідком цього захворювання є розвиток довгих пальців (арах-нодактилія), порушення зору (дефект кришталика), вади серця та деякі інші ознаки

Так, ген С у кроликів відповідає за інтенсивність забарвлення шерсті (мал. 61.1). Один з його алелів (алель повного забарвлення) є домінантним для всіх інших алелів і забезпечує рівномірне густе забарвлення всього тіла. Другий алель (шиншилового забарвлення) є рецесивним до першого алеля і домінантним для інших алелів. Він забезпечує менш інтенсивне забарвлення шерсті по всьому тілу.

Третій алель (гімалайського забарвлення) забезпечує світле забарвлення всього тіла з темними плямами на деяких ділянках (лапи, вуха тощо). Він є рецесивним до двох перших алелів і домінантним для наступного. Останній алель цього гена (алель альбінізму) визначає

відсутність забарвлення по всій шерсті. Він є рецесивним по відношенню до всіх інших.

Плейотропія

Плейотропія, або модифікуюча дія гена,— це здатність одного гена до визначення різних ознак. Для еукаріотів така властивість їхніх генів є нормою, бо завдяки процесу альтернативного сплайсингу кожний з генів може утворювати кілька різних продуктів. У людини, наприклад, у середньому з одного гена може утворюватися шість різних білків. А кожний з цих білків уже є окремою ознакою. Приклади плейотропії можна побачити як у людини, так і в інших живих організмів.

Ключова ідея

Алелі одного гена можуть взаємодіяти між собою. Наслідком такої взаємодії є явища домінування і кодомінування. Кількість алелів одного гена може бути різною, але в нормі в одному організмі можуть бути присутні не більше двох алелів одного гена. Один ген може визначати формування кількох ознак (явище плейотропії).

Запитання та завдання

1. На конкретних прикладах поясніть, чим кодомінування відрізняється від неповного домінування. 2. Розв'яжіть задачу. Гомозиготного кролика з гімалайським забарвленням схрестили з гомозиготним кроликом із шиншиловим забарвленням. А гібрид від цього схрещування схрестили з кроликом альбіносом. Яке забарвлення будуть мати гібриди від першого і другого схрещувань? 3. Використовуючи додаткові джерела, знайдіть іще два-три приклади плейотропії в різних організмів.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Закономірності успадкування. Закони Г...
Наступна сторінка:   Хромосомна теорія спадковості. Кросин...^