Інформація про новину
  • Переглядів: 67
  • Дата: 2-05-2021, 23:35
2-05-2021, 23:35

2.1. Формат кадру

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК





Попередня сторінка:  Розділ 1. Верстати з числовим програмн...
Наступна сторінка:   2.2. Система координат. Рух по координат...

РОЗДІЛ II

ПРОГРАМУВАННЯ ОБРОБКИ НА СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПК (ОЦ)

Для верстатів даної групи, зважаючи на стандартизовану мову програмування (G-код), текст програми для різних ПЧПК буде або однаковим, або відрізнятися несуттєво позначенням окремих команд за рахунок команд, що їх стандарт ISO 6983-1 подає як «не визначені». Тому елементи програмування розглянемо на конкретних прикладах обробки на свердлильно-фрезерно-розточувальному оброб-лювальному центрі 2254ВМФ4 з вертикальним шпінделем та свердлильно-фрезерно-розточувальному оброблювально-му центрі 2204ВМФ4 з горизонтальним шпінделем і круговим позиційним столом, оснащеними ПЧПК 2С-42.

 

2.1. Формат кадру

N4 — в одній програмі може бути не більше 9999 кадрів (4 значущих цифри);

G2 — максимальна кількість підготовчих функцій — 99 (2 значущі цифри);

X, У, Z, I, J, К — лінійні координати, що містять три значущі цифри до крапки, три — після; крапка розділяє цілу та дробову частини числа. Нулі, що стоять перед першою значущою цифрою числа та після останньої значущої цифри його дробової частини, можна опускати. Наприклад:

прискорене переміщення до заданої позиції в постійних свердлильних циклах або круговий рух навколо X;

круговий рух навколо осі Y, а також В

координата по Z виходу інструмента з деталі в постійних циклах;

F — подача, мм/хв;

S — швидкість різання, м/хв або число обертів/хв;

Т — номер інструмента;

D — адреса коректора зміщення інструмента в довжину або корекція радіуса фрези;

N η — номер кадру п, що повторюється;

Р — параметри;

Н — число повторів;

L — підпрограма;

M2 — допоміжні команди, максимальна кількість 99;

програмоване обертання шпінделя навколо осі Ζ (використовується в процесі різенарізання);

SO — команда кутового позиціонування шпінделя для заміни інструмента;

«/» — випадний кадр — це кадр, який за бажанням наладчика ПЧПК може зчитувати або ні. Для цього на пульті пристрою є спеціальна клавіша, що його активізує. Найчастіше таким кадром програмують паузу для контрольної операції, заміни інструмента. Можуть використовувати в разі групової обробки, відключаючи ряд кадрів у програмі на комплексну деталь;

«:» — головний кадр, містить відомості про умови обробки: режими, корекції, зміщення «0» та ін. Рекомендовано для зручності, не є обов’язковим. Інформація може бути рознесена по кадрах.

Послідовність обробки задається номерами кадрів у порядку їх зростання. Як і в технологічних картах, рекомендована нумерація через 10 або 5. Це для зручності редагування програми, яке може викликати додаткові кадри. Наприклад:

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 



Попередня сторінка:  Розділ 1. Верстати з числовим програмн...
Наступна сторінка:   2.2. Система координат. Рух по координат...



^