Інформація про новину
  • Переглядів: 75
  • Дата: 2-05-2021, 23:48
2-05-2021, 23:48

2.8. Службові функції (команди) G04, G09, G28, G29, G31, G32

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.7. Позиціонування. Лінійна, кругова т...
Наступна сторінка:   2.9. Допоміжні функції М

Розглянемо призначення службових функцій.

G04 — програмована зупинка програми на термін від секунд до доби. Використовують для виконання таких операцій, як перестановка прихоплювачів, лещат, контроль оброблюваної поверхні чи інструмента, перерва в роботі до наступної зміни тощо. Термін зупинки програмується координатою X окремим кадром. G04 в кадрі розташовують перед X.

Наприклад: N50 G04X80; — правильно, N50X80G04; — неправильно.

Вихід в позицію заміни інструмента відбувається автоматично по команді G28, окремим кадром.

Наприклад: N50G28;

Координати позиції заміни інструмента для даного верстата є незмінними, встановлюються заводом-виробником і зазначаються в паспорті верстата. Рух у позицію заміни інструмента прискорений нескоординований (G00). Це треба враховувати, розташовуючи деталь на столі, або відповідно до програми кадром з лінійною інтерполяцією (G01) на робочій подачі перед кадром з G28 відвести стіл у безпечне місце. Наприклад:

N40G01Y60;

N50G28;

Вихід в задані позиції відбувається по команді G31 і G32. Використовують ці команди для виходу в позицію знімання (G31) та установки (G32) деталі. Програмують окремими кадрами. Наприклад:

N10G31;

N90G32;

Вихід в постійні (нульові) точки верстата по всіх трьох координатах відбувається прискореним нескоордино-ваним рухом по команді G29. Вихід в постійні точки верстата є обов’язковим перед початком роботи та у разі збоїв системи (непередбачене відключення енергії, аварійна ситуація на верстаті тощо). Програмують вихід у постійні точки окремим кадром:

N10G29;

Запрограмована раніше робоча подача зберігається.

Гальмування в кінці кадру (G09). Якщо задати в кадрі команду G09, рухомий орган на підході до заданої коорди-

нати уповільнить свій хід до найменшої швидкості, дозволеної технічною характеристикою верстата. Команду G09 використовують за точного позиціонування, а також у разі крутих поворотів траєкторії обробки, щоб уникнути динамічного удару.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.7. Позиціонування. Лінійна, кругова т...
Наступна сторінка:   2.9. Допоміжні функції М^