Інформація про новину
  • Переглядів: 84
  • Дата: 2-05-2021, 23:48
2-05-2021, 23:48

2.9. Допоміжні функції М

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.8. Службові функції (команди) G04, G09, G28, G...
Наступна сторінка:   2.10. Нарізання різьби (G33)

Функції М управляють допоміжними процесами для роботи верстата, програмуються літерою М та дворозряд-ним числом. Поділяються на такі, що задаються в програмі (ПР), й такі, що задаються в ручному режимі з пульта (Р); діють в одному кадрі (ОК) або до відміни (ДВ). Ряд функцій діють у всіх режимах.

Розглянемо докладніше основні з них.

М00 (ОК, ПР) — програмована зупинка, задається для зупинки процесу обробки за програмою після відпрацювання кадру, що містить М00. Подальша робота можлива після натискання кнопки «пуск» на пульті пристрою ЧПК. Використовують цю зупинку, щоб виконати додаткові налагоджувальні роботи: перестановка прихоплювачів для звільнення поверхні обробки, перевірка стану інструмента, контрольні операції тощо. Перед зупинкою програми по команді М00, як правило, зупиняють оберти типі йде ля М05.

МОЇ (ОК, ПР) — зупинка з підтвердженням, виконується, якщо команда задана в програмі, а на пульті натиснуто відповідну кнопку. Використовують команду МОЇ у випадках, коли зупинка в даному місці програми потрібна не для кожної деталі, а періодично (скажімо, через 5, 10 деталей). Наприклад, під час обробки отворів на кожній 5-й чи 10-й деталі, активізуючи команду МОЇ натискуванням відповідної кнопки, контролюють діаметр або інструмент на ступінь зношування.

М02 (ОК, ПР) — кінець програми.

МОЗ, М04 (ДВ, ПР) — обертання шпінделя за стрілкою годинника (МОЗ) або проти (М04) — використовують одночасно із заданням числа обертів або швидкості різання шпінделя.

М05 (ДВ, ПР) — зупинка шпінделя без його кутової орієнтації, на відміну від МІ9 та S0 — зупинка шпінделя з кутовою орієнтацією під зміну інструмента.

М06 (OK, ПР) — поворот автооператора («руки»), відбувається заміна інструмента в шпінделі верстата. В кадрі з М06 переміщення не програмують.

М07 (ДВ, ПР) — ввімкнення охолодження N1.

М08 (ДВ, ПР) — ввімкнення охолодження N2.

М09 (ДВ, ПР) — вимкнення охолодження N1 і N2.

МІ9 (ДВ, ПР) — зупинка шпінделя в орієнтованому під заміну інструмента кутовому положенні.

М20 (ОК, ПР) — кінець підпрограми, програмується окремим кадром.

М21 (ДВ, Р) — розжим інструмента.

M27 (ДВ, Р) — перевантажувач до магазину.

М28 (ДВ, Р) — перевантажувач до автооператора.

М38 — М77 — резервні команди, орієнтовані на обслуговування маніпулятора та інших транспортних засобів у разі використання супутників та роботи верстата в автоматичній лінії.

МЗО (ОК, ПР) — кінець програми з поверненням системи у стан перед першим кадром.

М70 (ОК, ПР) — кінець частини програми. Використовують цю команду, коли в пристрій ЧПК програма не може бути заведена повністю, наприклад за недостатнього обсягу пам’яті пристрою ЧПК для великих за обсягом програм.

М80, М81, М82, М83, М84, М85 (ДВ, Р) — затиск-від-тиск координат X, У, Z відповідно.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.8. Службові функції (команди) G04, G09, G28, G...
Наступна сторінка:   2.10. Нарізання різьби (G33)^