Інформація про новину
  • Переглядів: 92
  • Дата: 2-05-2021, 23:49
2-05-2021, 23:49

2.11. Контурна обробка

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.10. Нарізання різьби (G33)
Наступна сторінка:   2.12. Корекція радіуса та довжини інстру...

Типові операції обробки на свердлильно-фрезерно-оброблю-вальному центрі — фрезерування площини, фрезерування вибірки (кармана), фрезерування зовнішніх або внутрішніх контурів у дво- або тривимірному просторі, обробка отворів.

Обробка контуру виконується скоординованими рухами виконавчих органів верстата з метою забезпечити рух інструмента по заданій траєкторії на робочій подачі. Залежно від числа керованих координат розрізняють плоску та об’ємну контурну обробку. У разі плоскої обробки контуру фреза виконує рухи в площині, паралельній одній з координатних площин. Об’ємну обробку здійснюють одночасно по трьох і більше координатах. За ручного програмування обробку складних тривимірних поверхонь програмують стрічками, кожна з яких розраховується як криволінійний контур плоскої поверхні, що перетинає оброблювану паралельно одній з основних координатних площин — це зумовлює двокоординатну модель програмування.

У подальшому розглядатимемо контурну обробку в площині, паралельній координатній площині XY, яка найчастіше виконується кінцевою фрезою, що обходить оброблюваний контур по еквідистанті, розташованій на відстані радіуса фрези. При цьому вирізняють три основні види рухів: прискорений — на неробочих відрізках траєкторії, рух з робочою подачею — під час обробки, рух по спеціальній траєкторії — на вході й виході фрези.

Вибір фрези за різальними спроможностями здійснюється згідно з рекомендаціями ISO. Вибір радіуса фрези може

обмежуватися вимогами оброблюваного контуру. Наприклад, для деталі на рис. 2.12 можна застосувати фрезу, радіус якої не перевищує внутрішнього радіуса на контурі R. Для поліпшення процесу різання бажано, щоб радіус фрези був трохи меншим від радіуса на контурі (додатково див. параграф 2.17).

Розглянемо приклад фрезерування контуру 1—2— 3—4 деталі (див. рис. 2.9) циліндричною кінцевою фрезою. Оскільки різання здійснює бокова сторона фрези, то траєкторія руху її центру, або еквідистанта, має розміщуватися на відстані радіуса від оброблюваної поверхні: опорні точки 1'—2'—3'—4' на рис. 2.9. Тоді частина програми, що описує робочі рухи траєкторії, у загальному плані матиме вигляд:

а обробка контуру 1—2—3—4 фрезою діаметром 20 мм буде описана кадрами:

Якщо під час наступної обробки таких деталей з певної причини подібної фрези не виявиться, треба буде взяти іншу, наприклад діаметром 18 мм, і відредагувати під неї кадри програми таким чином:

Такий перерахунок програми через зміну діаметра фрези не є зручним, особливо якщо оброблюваний контур має складну конфігурацію і потребує кропітких математичних розрахунків та великих затрат часу, а значення діаметра фрези — не рівне число.

В системі ЧПК передбачено спеціальні функції корегування, які уможливлюють виконання обробки контуру за однією й тією самою програмою, незалежно від діаметра

фрези. Для цього технолог-програміст розробляє керуючу програму для контуру деталі і додає до її тексту команди на корекцію радіуса фрези, а значення радіуса фрези вноситься до коректора пристрою ЧПК і може змінюватися кожного разу залежно від вибору фрези. Програма при цьому залишається незмінною. Розглянемо докладніше роботу цих корекцій.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.10. Нарізання різьби (G33)
Наступна сторінка:   2.12. Корекція радіуса та довжини інстру...^