Інформація про новину
  • Переглядів: 87
  • Дата: 2-05-2021, 23:53
2-05-2021, 23:53

2.13. Постійні цикли (ПЦ)

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.12. Корекція радіуса та довжини інстру...
Наступна сторінка:   2.14. Обробка отворів

Зміст

2.13.1. Вихід на еквідистанту перпендикулярно напряму наступного кадру (вихід на контур)

2.13.2. Вхід і вихід на еквідистанту по круговій траєкторії (команди G65, G66) 59

2.13.3. Цикли обходу кутів G36, G37, G38 62

 

Постійні цикли — це мікропрограми, які охоплюють незмінний набір кадрів для видів обробки, що часто повторюються. Постійні цикли, на відміну від підпрограм, є складовою математичного забезпечення пристрою ЧПК і діють до відміни. У ПЧПК за командою ПЦ відбувається автоматичний розрахунок траєкторії, що містить кілька елементарних рухів між опорними точками. Розглянемо основні з них.

Для врахування особливостей процесу різання на початку роботи фрези (вході) і наприкінці (на виході) передбачено спеціальні постійні цикли G64, G65, G66.

 

2.13.1. Вихід на еквідистанту перпендикулярно напряму наступного кадру (вихід на контур)

Програмується командою G64. ПЧПК автоматично розраховує координати точки, що лежить на відстані радіуса фрези на перпендикулярі до напрямку обробки в наступному кадрі в його початковій точці. Вихідна точка А розташована в довільно вибраному місці. Команда виконується тільки в кадрі з лінійною інтерполяцією (G01). У кадрі з G64 задають координати початкової точки обробки. Рух деталі в напрямку до неї (див. рис. 2.14) програмується кадрами:

Як бачимо з рис. 2.14, треба стежити, щоб траєкторія до точки початку обробки деталі була вільною (якщо призначити вихідною точку В, то рух до початку обробки може спричинити аварійний наїзд на деталь).

 

2.13.2. Вхід і вихід на еквідистанту по круговій траєкторії (команди G65, G66)

По команді G65 інструмент плавно підводиться до оброблюваної поверхні. Пристрій ЧПК автоматично розраховує

півколо сполучення з робочою частиною траєкторії наступного кадру в його початковій точці (АВі на рис. 2.15). Функція G66 виводить інструмент з обробки — відбувається автоматичний розрахунок півкола траєкторії руху інструмента від точки кінця обробки до заданої кінцевої точки (CiD на рис. 2.15).

Відповідно до заданої умови координати початкової та кінцевої точок (А і D) мають лежати на перпендикулярі до точок початку і кінця обробки (В і С). Функції G65 і G66 діють у межах кадру, в якому їх задано. В кадрі з функцією G65 задають координати початкової точки обробки В, у кадрі з функцією G66 — координати кінцевої точки виходу інструмента D.

Рух на рис. 2.15 програмується такими кадрами:

Функцію G64 використовують переважно для чорнової обробки, коли пряме врізання фрези є допустимим або коли контур незамкнений.

Функцію G65 застосовують для чистової та ви-сокотттвидкі свої обробки контуру, коли збільшення припуску і сили різання має бути плавним, щоб уникнути зарізів та інших дефектів на оброблюваній поверхні, а також швидкого затуплення або поломки інструмента. У верстатах з ЧПК, де команди G65 і G66 відсутні, для вводу фрези в обробку та ΰ виходу з обробки використову-

ють команди кругової інтерполяції G02 і G03. Приклад використання функції G65 наведено в програмі обробки зовнішнього та внутрішнього контуру деталі «кришка» (рис. 2.16).

Заготовкою кришки служить пластина з листової сталі СтЗ товщиною 15 мм, розміром 153x153, з попередньо просвердленим по центру пластини отвором діаметром 80 мм.

Послідовність обробки

1. Закріпити деталь на оправці, попередньо виставивши одну з її сторін паралельно осі X або У. Обробити зовнішній контур остаточно. Інструмент — кінцева фреза діаметром ЗО мм. Програма обробки:

2. Збазувати деталь по зовнішньому контуру. Закріпити. Обробити отвір діаметром 100 мм остаточно. Інструмент — кінцева фреза діаметром ЗО мм. Програма обробки:

2.13.3. Цикли обходу кутів G36, G37, G38

Цикл обходу кута дугою G36 здійснює автоматичний розрахунок дуги еквідистанти в точці зламу оброблюваного контуру і координат опорних точок еквідистанти Ві і В2 (рис. 2.17, а). Команда G36 програмується в кадрі руху інструмента до координати вершини кута. ПЧПК зчитує цей і наступний кадр, автоматично розраховує траєкторію руху центру фрези, звільняючи таким чином програміста від потреби розрахунку координат точок початку і кінця дуги, що охоплює кут. Команда G36 діє тільки для наріжних кутів і лише в кадрі, де її задано.

Обхід кута відрізками прямих G37. Недолік команди G36 полягає в тому, що в результаті такої обробки відбувається обкатка (заокруглення) вершини кута. Якщо є вимоги до гостроти вершини, для обходу кута використовують команду G37, програмуючи обхід вершини відрізками пря-

мих, що забезпечує її гостроту (рис. 2.17, б, в). Для цього пристрій ЧПК по команді G37 генерує додатково три кадри: рух на відрізках Ві—С; С—D; D—В2 (рис. 2.17, б) і рух на відрізках Ві—D; D—С; С—В2 (рис. 2.17, в). Команду G37, так само як і G36, використовують для наріжних кутів, її програмують у кадрі руху до вершини кута.

Обробка внутрішніх кутів, цикл G38. Якщо задати цикл G38 і корекцію на радіус фрези, пристрій ЧПК автоматично розрахує точку повороту екві-дистанти Ві (рис. 2.18, а).

Команда G38 може використовуватися також для обробки наріжних кутів.

ПЧПК автоматично розрахує точку повороту еквідистанти Ві (рис. 2.18, б). Команда діє лише в кадрі, де її задано.

Розглянемо приклад обробки контуру деталі «планка» (рис. 2.19) з використанням циклів обходу кутів.

Заготовка — пластина з листової сталі СтЗ товщиною 10 мм, розміром 105x125 із просвердленим по центру пластини отвором діаметром 70 мм.

Послідовність обробки

1. Закріпити деталь на оправці, попередньо виставивши одну з ΰ сторін паралельно осі X або У. Обробити контур деталі остаточно. Напрям обробки по опорних точках: В.т.—

П.о.—1—2—3—4—5—6(1). Щоб витримати заокруглення в точці 3 R8max, для обробки вибираємо кінцеву фрезу діаметром 16 мм.

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.12. Корекція радіуса та довжини інстру...
Наступна сторінка:   2.14. Обробка отворів^