Інформація про новину
  • Переглядів: 74
  • Дата: 3-05-2021, 00:06
3-05-2021, 00:06

2.19. Програмування з пристрою ЧПК мовою діалогу фірми «Heidenhain»

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.18. Розробка програми вручну, її вериф...
Наступна сторінка:   2.20. Точність обробки на верстатах з ЧП...

Для полегшення розробки керуючих програм оператором або наладчиком з пристрою ЧПК фірма «Heidenhain» розробила спеціальну мову для діалогового програмування. Вона виявилась успішною. На багатьох її положеннях ґрунтується розробка нового міжнародного стандарту на програмування для верстатів з ЧПК — «STEP — NC» або ISO 14649. Особливість мови полягає в тому, що позначення функцій G і М замінили на більш зрозумілі оператору слова, які відображають суть команди. Розглянемо основні з них.

Лінійна інтерполяція відображена словом L (від англ. Line — лінія); наприклад, переміщення в точку з координатами 80; 90 запрограмується: L Х80 Y90 F60;

Прискорений рух позначається FMAX — зрозуміло.

Кругова інтерполяція позначається словом С (від англ. CIRCLE — коло), а центр дуги позначається як СС (від англ. CIRCLE CENTER). Якщо дуга менша за 180°, кругову інтерполяцію позначають DR+, а якщо більша — DR-.

Наприклад, переміщення по дузі в координату (-40; 48) можна запрограмувати кадрами:

N10 СС Х-30 Y+20; — координати центру дуги;

N20 СХ-40 Y+48; — переміщення по дузі в кінцеву точку.

Корекція на радіус інструмента при обході контуру зліва позначається як RL, а справа — RR, наприклад, L Х80 RL — лінійне переміщення, фреза зліва.

Замість вводу в програму корекції на довжину інструмента виконують його ініціалізацію — активацію геометричних параметрів у пам’яті ПЧПК.

Таблиця 2.13

_Кадр_

Виконувані дії

 

Вихід в початок координат

Ініціалізація інструмента N3

Виклик інструмента N3, режими

Позиціонування по X і Y у точку початку обробки

Підхід фрези по Z до оброблюваного контуру прискореним рухом

Опускання фрези в робочу позицію, подача ЗОР

Підхід фрези в точку початку обробки

Координати центру дуги

Обробка контуру 1—2—3—4—5—6— 7—8—1 з рис. 2.34 і відвід фрези із зони обробки

 

Відвід фрези по Z

Відвід фрези по XY в точку заміни деталі

Кінець програми

Повернення в початок обробки

 

Наприклад:

TOOL DEF 3 — ініціалізація даних інструмента N3,

TOOL CALL 3 — виклик інструмента N3.

Розглянемо приклад програмування обробки контуру деталі (рис. 2.34, табл. 2.13).

Як бачимо з програми, для англомовного оператора позначення багатьох команд схоже на слово, яким називається цей параметр або команда, що значно полегшує його роботу з розробки або читання програми.

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.18. Розробка програми вручну, її вериф...
Наступна сторінка:   2.20. Точність обробки на верстатах з ЧП...^