Інформація про новину
  • Переглядів: 86
  • Дата: 3-05-2021, 00:10
3-05-2021, 00:10

2.26. Робота пристрою ЧПК 2С-42

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  2.25. Роботизовані технологічні комплек...
Наступна сторінка:   2.27. Програмування обробки на верстата...

Модернізований ПЧПК 2С-42 дозволяє вводити програму безпосередньо з комп’ютера або через електронний носій (для цього використано вхід для фотозчитувального пристрою). У пристрої ЧПК 2С-42 передбачено режими й під-режими роботи, описані нижче.

1. Режим «Автомат» — призначений для організації роботи верстата за керуючою програмою, що заведена в ПЧПК. Для виклику та запуску програми на клавіатурі пульта набирають її номер і натискують кнопку «Пуск». У кінці відпрацювання програми на екрані висвічується «кінець КП». У режимі «Автомат» функціонують під-режими:

1.1. «Основна програма» — не відпрацьовує кадри, помічені навскісною рискою. Для їх активації потрібно натиснути відповідну кнопку;

1.2. «Прискорена програма» — прискореним рухом відпрацьовує всі переміщення робочих органів;

1.3. «Пуск з підтвердженням» — при першому натискуванні на кнопку «Пуск» оператор має можливість побачити на моніторі координати кінця кадру, при повторному натискуванні починається відпрацювання кадру;

1.4. «Зупинка з підтвердженням» — наявність у програмі кадру МОЇ зупиняє програму. Для відновлення роботи треба натиснути кнопку «Пуск»;

1.5. «Зупинка в кінці кадру» — відпрацювання програми відбувається із зупинками в кінці кожного кадру. Для продовження роботи треба натиснути кнопку «Пуск»;

1.6. «Зупинка по елементах циклу» — зупинка програми відбувається після кожного кадру підпрограми або в кінці циклу. Для продовження роботи треба натиснути кнопку «Пуск».

2. Режим «Ручне керування» забезпечує такі підрежими:

2.1. Переміщення виконавчих органів верстата по всіх координатах із фіксованою швидкістю або мірні переміщення;

2.2. Переміщення на задану відстань;

2.3. Ручне керування механізмами верстата: виїзд у позицію заміни інструмента, віджимання-затискання інструмента, віджимання-затискання координати, заміна інструмента, заміна деталі, керування обертами шпінделя, відпрацювання М-функцій по преднабору; переміщення ви

конавчих органів у координату, набрану на клавіатурі; повернення на траєкторію.

3. Режим «Вихід у вихідне положення». Якщо верстат знаходиться в позиції заміни інструмента, потрібно через ручний режим вийти з неї, потім — у вихідне положення (постійні координати верстата).

4. Режим «Вихід у кадр» забезпечує пошук потрібного кадру і вихід у точку, що відповідає його початку. Для цього потрібно набрати номер програми і номер кадру (наприклад, %2; N360) і натиснути кнопку «Пуск». Відбудеться прискорений рух по всіх задіяних координатах у координату точки початку кадру N360. Треба мати на увазі, що рух нескоординований, аби не створити аварійної ситуації.

5. Режим «Редактор керуючої програми» служить для корекції програм, що містяться в пам’яті ПЧПК, а також для розробки нових. Має два підрежими: командний і екранний. Розробка та редагування керуючих програм відбувається в екранному режимі.

6. Режим «Редактор коректорів та параметрів» використовують для редагування з пульта ПЧПК верстатних параметрів, коректорів і параметрів підпрограм у пам’яті пристрою.

7. Ввід керуючої програми служить для вводу інформації з незалежного носія: перфострічки, комп’ютера безпосередньо чи по мережі, дискети, флешки тощо.

8. Допоміжні підрежими — передбачена можливість оперативної (під час роботи) корекції подачі, прискореного руху, швидкості різання, а також можливість блокування руху по вказаних координатах.

9. Скасовування. У ПЧПК передбачено кілька режимів скасовування: поточних позицій, накопичувачів по координатах, відпрацювання програми, загальне скасовування, скасовування корекцій на інструмент, корекцій зміщення нуля, корекції швидкості.

10. Індикація, У ПЧПК передбачено такі формати індикації:

- геометричні: поточні й кінцеві координати, відвід і залишок шляху, «плаваючий нуль» та зміщення нуля, абсолютні та неузгоджені координати верстата;

- діючі G, М та Т-функції: у цьому форматі індикують-ся дії G і М-функцій, поточне положення інструментального магазину, номер інструмента в перевантажувачі, номер

інструмента в шпінделі, неузгодженість інструментального магазину, заблокований стан, фактичні оберти шпінделя (об./хв), загальний термін роботи, термін роботи програми в режимі «автомат», термін витримки по G04;

- оперативна інформація: у цьому форматі індикуються: поточне положення по координатах, величина і знак корекції по координатах, кінцеві положення по координатах, кадри, що відпрацьовуються;

- каталог керуючих програм та підпрограм: у цьому форматі індикуються номери всіх програм, що зберігаються в пам’яті ПЧПК, та підпрограм;

- коректори і параметри — індикація та керування маркером такі самі, як у режимі «Редактор коректорів та параметрів», але тут коректори й параметри можна лише переглянути, не змінюючи їхніх значень.

Перелік режимів роботи пристрою ЧПК з їх номерами виводиться на екран натискуванням спеціальної кнопки на клавіатурі.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  2.25. Роботизовані технологічні комплек...
Наступна сторінка:   2.27. Програмування обробки на верстата...^