Інформація про новину
  • Переглядів: 74
  • Дата: 3-05-2021, 12:38
3-05-2021, 12:38

3.8. Обробка фасок і галтелей

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  3.7. Програмування лінійних переміщень,...
Наступна сторінка:   3.9. Кругова інтерполяція (G2, G3)

Якщо у форматі кадру функції G1 замість

то формат кадру набуде вигляду:

а в кінці основного руху по осі X відбудеться додатковий рух по закону фаски катетом К під кутом 45° або галтелі радіусом R. Напрям фаски визначається напрямом обробки по перпендикулярній координаті, а напрям галтелі чи радіуса — рухом годинникової стрілки (за стрілкою — «+»; проти — «-»). Значення параметра К завжди відпрацьовується на радіус.

Схему рухів на рис. 3.12, а можна відпрацювати такими кадрами:

Рис. 3.12. Обробка фасок і галтелей: а — поперечний рух; б — поздовжній; в — послідовні ступені

У разі одночасного задання параметрів К та R пристрій ЧПК зчитує тільки R.

Якщо у форматі кадру функції G1 замість

то формат кадру набуде вигляду:

тоді в кінці основного руху по осі Z відбудеться додатковий рух по закону фаски катетом І під кутом 45° або галтелі радіусом R. Схема рухів на рис. 3.12, б буде відпрацьована кадрами:

Значення параметра І завжди відпрацьовується на радіус. У разі одночасного задання параметрів І та R пристрій ЧПК зчитує лише R. Якщо помилково задати І, К та R, система ЧПК зчитає тільки R. Якщо величина фаски (І, К) більша за переміщення, відбувається аварійний збій, що висвітлюється на екрані монітора пристрою ЧПК. Наприклад, кадри G1U20K25; G1W50I-70; неправильні, система їх не відпрацює, бо фаски К та І більші за переміщення U та W.

Крім того, використовуючи в програмі кадр із функцією G1, що задає кінцеву фаску чи галтель, потрібно передбачити наступний кадр програми, який містив би переміщення, задане командою GO або G1, направлене перпендикулярно основному рухові першого кадру, інакше система знову висвітлить на екрані «збій програми». Наприклад, послідовність рухів:

є коректною, а послідовність:

є некоректною: після поперечного переміщення, що закінчується фаскою, відсутнє переміщення поздовжнє.

Під час програмування контуру обробки у вигляді послідовності ступенів і торців з фасками (галтелями) за допомогою функції G1 розміри ступенів і торців задаються повними, тобто без врахування розмірів фасок і галтелей. Наприклад (рис. 3.12, в):

Якщо кут фаски відмінний від 45°, фаску програмують як обробку окремої конічної поверхні. В таких випадках зручно для основного контуру використовувати абсолютну систему координат з координатами X і Z, а для фасок — з U і W.

Розглянемо приклад програмування обробки фасок на деталі (рис. 3.13). Заготовка попередньо оброблена з припуском під остаточну обробку 2 мм. Початок координат призначимо в правому торці деталі.

Для обробки візьмемо універсальний прохідний різець. Оскільки кут першої фаски не 45°, програмуватимемо її обробку як конічної поверхні. Аналізуємо дотримання умов знімання фаски, використовуючи команду G1 в наступних точках (рис. 3.13):

— після знімання обох фасок напрям руху змінюється на перпендикулярний;

— розміри обох фасок менші за переміщення, що слідує за ними.

Це відповідає необхідним умовам, і програма обробки деталі набуває вигляду:

Розглянемо приклад програмування обробки галтелей і заокруглень на деталі (рис. 3.14).

Заготовка попередньо оброблена з припуском під остаточну обробку 2 мм. Початок координат призначимо в

правому торці деталі. Для обробки візьмемо універсальний прохідний різець. Аналізуємо дотримання умов програмування галтелей і заокруглень, використовуючи функцію G1: після обох заокруглень і галтелі напрям руху міняється на перпендикулярний. Це відповідає необхідній умові. Тоді програма обробки буде такою:

Розглянемо приклад програмування обробки галтелі на внутрішній поверхні деталі (рис. 3.15, а).

Рис. 3.15. Обробка на внутрішній поверхні деталі: а — галтелі; б — заокруглення

Заготовка попередньо оброблена з припуском під остаточну обробку 2 мм. Початок координат призначимо в правому торці деталі. Для обробки візьмемо універсальний розточувальний різець. Аналізуємо дотримання умов програмування галтелей, використвуючи функцію G1: після заокруглення напрям руху змінюється на перпендикулярний. Це відповідає необхідній умові. Тоді програма обробки буде такою:

Розглянемо приклад програмування обробки заокруглення на внутрішній поверхні деталі (рис. 3.15, б).

Заготовка попередньо оброблена з припуском під остаточну обробку 2 мм. Початок координат — в правому торці деталі. Для обробки візьмемо універсальний розточувальний різець. Умови програмування заокруглень, використовуючи функцію G1, витримані: після заокруглення напрям руху змінюється на перпендикулярний. Програма обробки буде такою:

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  3.7. Програмування лінійних переміщень,...
Наступна сторінка:   3.9. Кругова інтерполяція (G2, G3)^