Інформація про новину
  • Переглядів: 85
  • Дата: 3-05-2021, 13:06
3-05-2021, 13:06

3.11. Службові функції G04, G25, G26, G37, G38, G56, G53, G94-G97

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  3.10. Нарізання різьби (G33)
Наступна сторінка:   3.12. Багатоінструментна обробка

Розглянемо призначення службових функцій в програмуванні обробки на токарних верстатах з ЧПК.

Витримка часу — функція G4 забезпечує витримку часу в секундах.

Формат функції: G4P, де Р — термін витримки, с. Наприклад, витримка 10 с програмується кадром: G4P10.

Встановлення, G25, та відміна, G26, заборонної зони переміщень. G25 і G26 враховуються програмою при відпрацюванні робочих переміщень.

Формат функцій: G25(G26)PQIKXZ, де Р — номер зони (1, 2, 3, ...); Q — тип зони (0 — внутрішня, 1 — зовнішня);

І, К — координати відповідно по осях X і Z, точки 1 зони в системі координат верстата;

X, Z — координати точки 2 в системі координат верстата (рис. 3.19).

Зазначені дані можуть бути введені через програму або з пульта.

Пристрій ЧПК контролює проходження через заборонну зону прямої траєкторії (функції GO, G1,

G33). Якщо виконується робочий рух по дузі (G2, G3), ПЧПК контролює перетин заборонної зони хордою цієї дуги між ΰ початковою та кінцевою точками. Це може спричинити попадання лінії хорди в заборонну зону, хоча дуга її огинає, і помилково викликати аварійну зупинку верстата. В подібних випадках дугу розбивають на декілька і описують її такою ж кількістю кадрів, це дає можливість обійти заборонну зону. Функція G26 скасовує заборонну зону.

Наприклад, обробку фрагмента деталі (рис. 3.19) з використанням заборонної зони можна запрограмувати кадрами:

рух по дузі радіусом 200, під час якого різець входить у заборонну зону, проте оскільки хорда дуги не перетинає заборонної зони, сигнал на аварійну зупинку в ПЧПК не надійде, і аварія може статися.

рух в точку 3 по дузі R240 не перетинає заборонної зони, але хорда дуги її перетинає, тож відбудеться аварійна зупинка. Щоб запобігти цьому, кадром N70 відключають дію заборонної зони або розбивають точкою А (рис. 3.19) переміщення по дузі на два кадри:

Вихід у фіксовану точку, G37, повернення з фіксованої точки в робочу, G38 — функція G37 забезпечує позиціонування в задану фіксовану точку верстата через можливу проміжну (рис 3.20), де:

ф. т. — фіксована точка верстата, координати якої задані в системі координат верстата параметрами ПЧПК;

п. т. — проміжна точка, координати якої задані в системі координат деталі.

Формат функції:

Р — номер фіксованої точки верстата (1, 2, ... 8);

X, Z — координати п. т. у системі координат деталі;

U, W — приріст координат по осях X і Z відповідно від початкової точки позиціонування до проміжної.

Відсутність параметрів X, Z, U, W призведе до позиціонування відразу у фіксовану точку, що у випадку, зображеному на рис. 3.20, може зумовити аварійну ситуацію. Відсутність параметра Р призведе до аварійної зупинки верстата.

Функція G37 використовується для відводу інструмента у ф. т. верстата через проміжну, в разі, коли потрібно обійти виступи на деталі під час обробки, з метою заміни інструмента, контрольних вимірів, установки оснащення

тощо. Відпрацювання функції G37 відбувається переміщеннями в системі координат деталі.

Функція G38 виконує дії, зворотні щодо G37, тобто здійснює позиціонування з ф. т. у кінцеву через п. т.

Формат функції:

Параметри:

X, Z — координати кінцевої точки;

U, W — приріст координат, відповідно по осях X і Z, від початкової точки до кінцевої;

Q — ознака врахування (0) чи блокування (1) проміжної точки (п. т.).

За проміжну використовують точку, задану функцією G37. Якщо п. т. раніше не задавалася або заблокована (Q=l), переміщення виконується відразу з фіксованої в кінцеву точку.

Встановлення (G56) та відміна (G53) лінійного зміщення по Z використовується у разі коливань початку відліку по Z (зміна довжини оброблюваної деталі, використання іншого патрона, інших пристосувань), зміщуючи його на задану відстань. Діє в одному кадрі. Щоб запрограмувати наступне зміщення, необхідно відмінити діюче, якщо таке є. Приклад використання функції наведено в параграфі 3.14, де розглядається програмування послідовної обробки кількох деталей з одного прутка — основна обробка виконується за підпрограмою, а перехід до обробки наступної деталі здійснюється зміщенням початку відліку через G56.

Встановлення розмірності робочої подачі відбувається функціями:

G94 — хвилинна, встановлює подачу в мм/хв;

G95 — обертна, встановлює подачу в об./хв.

Встановлення розмірності швидкості різання відбувається функціями: G96 — постійна швидкість різання, м/хв, з адресою S. ПЧПК відстежує кількість обертів тттпінде-ля за хвилину для забезпечення постійної швидкості різання.

G97 відміняє постійну швидкість різання, встановлює постійні оберти шпінделя за хвилину, з тою ж адресою S. До функції G97 переходять у разі обробки конусних поверхонь з великим перепадом діаметрів, торців, в інших подібних випадках. Стрімке зменшення діаметра за дотримання постійної швидкості різання може зумовити різке збіль-

шення обертів шпінделя до неможливого. У верстатах із сучасними пристроями ЧПК є команда обмеження обертів шпінделя за хвилину. Завдяки їй під час підрізання торців або обробки крутого конуса з досягненням обмежувальної частоти обертання шпінделя верстат автоматично перейде в режим роботи з граничною частотою обертання. Наприклад, у верстатах із пристроєм ЧПК «FANUK» це запрограмується так:

якщо на якійсь координаті X для 120 м/хв частота обертів шпінделя має збільшитися понад 2000 об./хв, вона залишиться на рівні 2000.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  3.10. Нарізання різьби (G33)
Наступна сторінка:   3.12. Багатоінструментна обробка^