Інформація про новину
  • Переглядів: 95
  • Дата: 3-05-2021, 13:35
3-05-2021, 13:35

3.14. Параметричне програмування на токарних верстатах з ЧПК. Підпрограми

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  3.13. Цикли у токарній обробці на верста...
Наступна сторінка:   3.15. Токарно-фрезерні оброблювальні це...

На токарних верстатах, як і на фрезерувальних, часто виконують обробку деталей, однакових за формою, але різних за розмірами. Якщо в керуючій програмі біля адреси переміщення замість числа поставити його параметричне позначення (#х), то можна отримати узагальнену програму обробки на токарному верстаті з ЧПК однакових за формою деталей. Сучасними пристроями ЧПК в токарній обробці так само можна виконувати арифметичні дії між параметрами та з ними і постійними числами. Такі можливості передбачені в пристроях ЧПК для токарних верстатів: «FANUK», «Milltronics», «Sinumerik», «Маяк» та ін.

Підставляючи в узагальнену програму значення параметрів конкретної деталі, отримують програму її обробки. Це істотно скорочує час на розробку, перевірку і відпрацювання керуючої програми на верстаті, робить обробку типовою, спрощує і скорочує технологічну підготовку виробництва. Для прикладу розглянемо параметричне програмування чорнової обробки східчастих втулок (рис. 3.44) на верстаті 16К20ФЗ із пристроєм ЧПК «FANUK».

Як заготовку використаємо прокат з вуглецевої сталі. Розглянемо обробку з другої установки втулки.

Технологічний регламент:

1) підрізати торець (3) на розмір #3. Обробку виконати з постійною швидкістю різання, для цього в програму ввести обмеження на оберти шпінделя (кадр N20). Точити фланець, поверхню (1), в розмір (#1). Багатопрохідним циклом G74 з чистовим проходом точити поверхні (4) і (6). Виконати переходи універсальним прохідним різцем;

2) центрувати торець центрувальним свердлом 03,15;

3) свердлити отвір

У табл. 3.14 наведено узагальнену програму обробки вказаної групи деталей в параметрах.

Таблиця 3.14

Кадр

Виконувані дії, пояснення окремих команд ПЧПК «FANUK»

 

Початок обробки, призначення початку координат деталі в правому торці

Виведення в робочу позицію прохідного різця ТІ, активізація його коректора

Введення обмежень на оберти шпінделя командою G50 (max 2000 об./хв)

Швидкість різання 180 м/хв, оберти проти стрілки годинника. Подача обертна (G99)

Вихід у вихідну точку, ввімкнення транспортера стружки (М75)

Вихід в точку початку обробки, подача ЗОР

Підрізання торця (3) до максимально можливого діаметра (обмежується: знизу допустимими обертами шпінделя, зверху — діаметром отвору #5)

Відвід різця від торця

Підведення різця в точку початку обробки зовнішнього діаметра фланця (1)

Точіння зовнішнього діаметра #1 фланця (1)

Відвід різця по X

Відвід різця по Z у вихідну точку циклу

Чорновим багатопрохідним циклом точіння вибірки поверхні (4) — (2), глибина різання 2 мм (W2), відхід від обробленої поверхні при зворотному русі на 1 мм (R1). Виконання чистового проходу

Опис контуру

Відміна циклу G72, відміна подачі ЗОР

Вихід в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію центрувального свердла, активізація його коректора

Вихід у вихідну точку циклу

Закінчення табл. 3.14

Кадр

Виконувані дії, пояснення окремих команд ПЧПК «FANUK»

Призначення режимів, подача ЗОР

Центрування торця

Відміна циклу і подачі ЗОР

Вихід в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію свердла діаметром #5 для поверхні (5), активізація коректора

Вихід у вихідну точку циклу

Призначення режимів, подача ЗОР

Цикл глибокого свердління поверхні (5) з відводом через кожні 23 мм (Q23) свердла на 0,5 мм (R0,5) для подрібнення стружки

Відміна циклу, подачі ЗОР, зупинка шпінделя, зупинка транспортера, ввімкнення лічильника деталей М31

Вихід в позицію заміни інструмента

Кінець програми

Щоб скористатися розробленою програмою для обробки деталі з рис. 3.44, вкажемо додаткові кадри, які мають стояти перед кадром початку обробки N10:

На токарних верстатах з ЧПК, так само як і на обро-блювальних центрах, є можливість обробки через підпрограму. Схема дії підпрограми така сама (див. параграф 2.15). Одним з видів підпрограми є розглянуті цикли,

вони закладені в матзабезпеченні ЧПК. Технолог-про-граміст може створити в програмі свою підпрограму, яка зменшить обсяг і трудомісткість програмування в конкретному випадку обробки. Наприклад, розглянемо програмування обробки чотирьох кришок, зображених на рис. 3.45. План операції: з попередньо обточеної зовні заготовки виточити за однією програмою чотири деталі. Початок обробки призначаємо в правому торці. Програмуємо в головній програмі підрізку торця. Для переходу під час обробки від деталі до деталі використаємо в головній програмі команду осьового зміщення G56, а обробку окремої деталі розмістимо в підпрограмі з таким технологічним регламентом:

1) свердлити отвір 012;

2) кінцевою фрезою фрезерувати отвір 024;

3) розточним різцем точити фаску на вході в отвір, розточити отвір 026 остаточно, підрізати внутрішній торець 026/012;

4) універсальним прохідним різцем зняти фаску на переході: торець — 038, точити 038 остаточно, підрізати торець 038/050;

5) відрізним різцем зняти фаску на 050, відрізати першу деталь;

6) перейти до головної програми, змістити початок відліку на 17 мм, перейти в підпрограму, виконувати обробку наступної деталі і т. д.

Головна програма матиме вигляд (див. табл. 3.15).

Таблиця 3.15

Кадр

Виконувані дії

 

Виведення в робочу позицію підрізного різця ТІ.

Обмеження обертів

Швидкість різання 100 м/хв, оберти проти стрілки годинника. Подача обертна (G95)

Вихід у вихідну точку

Вихід в точку початку обробки, подача ЗОР

Підрізання торця 050 до максимально можливого діаметра 024 (обмежується: знизу допустимими обертами шпінделя, зверху — діаметром отвору 26) поперечним циклом G29

Відвід різця в позицію заміни інструмента

Ввід підпрограми

Зміщення початку відліку по Z на -17 мм

Ввід підпрограми

Зміщення початку відліку по Z на -34 мм

Ввід підпрограми

Зміщення початку відліку по Z на -51 мм

Ввід підпрограми

Кінець програми

У табл. 3.16 наведено зміст підпрограми.

Таблиця 3.16

L 2; Кадр

Виконувані дії

Виведення в робочу позицію свердла 012

Призначення режимів обробки

Вихід в точку початку обробки, подача ЗОР

Свердління отвору 012

Пауза в кінці для покращання поверхні

Відвід різця в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію кінцевої фрези 024

Призначення режимів обробки

Вихід в початок обробки, подача ЗОР

Закінчення табл. 3.16

L 2; Кадр

Виконувані дії

Розфрезерування 024 на глибину 10

Витримка в кінці ходу

Відвід фрези в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію розточувального різця

Призначення режиму постійної швидкості різання

Підведення різця до деталі

Вихід в точку початку обробки

Точіння фаски

Розточування отвору

Підрізання внутрішнього торця

Виведення різця з отвору, відміна подачі ЗОР

Відвід різця в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію універсального прохідного різця

Призначення режиму постійної швидкості різання

Підведення різця до деталі

Вихід в точку початку обробки

Точіння фаски

Точіння зовнішнього діаметра 38

Підрізання торця

Відвід різця в позицію заміни інструмента

Виведення в робочу позицію відрізного різця

Призначення режиму постійних обертів шпінделя

Підведення різця до деталі по X

Вихід в точку початку обробки

Точіння фаски

Відрізання деталі циклом поперечної канавки

Відвід різця в позицію заміни інструмента

Кінець підпрограми з поверненням в головну програму

Кінець програми

 

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  3.13. Цикли у токарній обробці на верста...
Наступна сторінка:   3.15. Токарно-фрезерні оброблювальні це...^