Інформація про новину
  • Переглядів: 98
  • Дата: 3-05-2021, 13:37
3-05-2021, 13:37

3.16. Особливості нормування обробки на верстатах з ЧПК

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  3.15. Токарно-фрезерні оброблювальні це...
Наступна сторінка:   3.17. Організація робочого місця. 5S. Сис...

Одним з основних критеріїв оцінювання досконалості технологічного процесу обробки деталі на верстаті з ЧПК є норма часу на обробку. Цю норму покладено також в основу для призначення зарплати оператору, розрахунку коефіцієнта завантаження обладнання та визначення його продуктивності.

Розрахункова норма часу (хв) на обробку однієї деталі (трудомісткість) визначається за відомими формулами:

Штучний час

Штучно-калькуляційний час

де Тс — стрічковий час — час обробки деталі від першого до останнього кадру програми. Легко визначається оператором або наладчиком за годинником чи секундоміром під час обробки першої деталі. (Назва походить від слова «стрічка»: раніше керуюча програма заносилася в ПЧПК через паперову стрічку, на якій отворами, розташованими за спеціальним двоїчним кодом, був нанесений текст програми.)

де То — сумарний технологічний час операції по переходах, хв (час різання). Його необхідно визначати, щоб оцінити якість різального інструмента щодо стійкості, для розрахунку періодичності заміни, вибору інструмента по геометрії та різальному матеріалу;

Тм.д — сума машинного допоміжного часу обробки, хв (підведення, відвід, поворот, заміна інструмента тощо); зазначена у паспорті верстата, залежить від його технічних даних та розмірів оброблюваної деталі.

Якщо в керуючій програмі передбачено зупинку на кожну деталь для додаткових дій (вимірювання, контроль якості оброблюваної поверхні, різальної крайки інструмента тощо), цей час теж відноситься до Тм.д. Він характеризує ступінь втручання оператора в дії верстата. Періодичність та обсяг цих втручань потрібно знати, щоб оцінити можливість обслуговування оператором більше ніж одного верстата;

Тв.з — час на встановлення та знімання деталі з верстата, хв. Визначається за діючими нормативами, залежно від маси заготовки, або через хронометраж на конкретну деталь, щоб врахувати можливі особливості конструкції деталі або оснащення.

Тебе — час на технічне обслуговування робочого місця, особисті потреби та відпочинок оператора, хв.

До складу затрат часу Т0бс входять:

— організаційне обслуговування — огляд, розігрів і обкатка ПЧПК та гідросистеми верстата (за ΰ наявності), опробовування обладнання, отримання необхідного інструменту, змащування й очищення верстата упродовж та наприкінці зміни, здавання деталей контролеру;

— технічне обслуговування — заміна зношеного інструменту та ввід корекції на його довжину, регулювання і під-наладка верстата впродовж зміни, видалення стружки в процесі роботи і под.

Визначається Тобс у відсотках від оперативного часу, Т0, і зазвичай становить 10-15 % Т0;

Тп.з — підготовчо-заключний час, призначається на всю оброблювану партію. Затрати часу Ти.з складаються:

— з часу на комплекс постійно здійснюваних робіт: отримання оператором завдання на роботу й інструктаж майстром або наладчиком, установка робочих органів верстата і затискних пристосувань у вихідне положення, встановлення на моніторі потрібної керуючої програми. Згідно з нормативними даними це становить 10-15 хв. Якщо необхідно виконати ще якісь додаткові роботи, вони вираховуються дослідно-статистичним шляхом і вводяться через поправку;

— з часу на виконання налагоджувальних робіт залежно від конструкції верстата та оброблюваної деталі. Як правило, визначається хронометражем. Якщо корекції інструментів здійснюють лише в ході обробки першої деталі, то цей час теж зараховують у Тп.3.;

п — кількість деталей в партії.

Нормування праці при багатоверстатному обслуговуванні залежить від стрічкового часу обробки деталі та витрат часу на її налагодження. Вираховується майстром або бригадиром через відповідні коефіцієнти.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  3.15. Токарно-фрезерні оброблювальні це...
Наступна сторінка:   3.17. Організація робочого місця. 5S. Сис...^