Інформація про новину
  • Переглядів: 3100
  • Дата: 4-05-2021, 18:38
4-05-2021, 18:38

2.1. Організація робочого місця продавця та оформлення надприлавкових вітрин

Категорія: Продаж непродовольчих товарів

Попередня сторінка:  1.8. Характеристика видів торговельног...
Наступна сторінка:   2.2. Приймання непродовольчих товарів у...

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Робоче місце продавця — це частина площі торгового залу магазину, яка обладнана торговельним обладнанням, інвентарем для викладення товарів та обслуговування покупців.

На робочому місці здійснюють показ, вибір, консультацію, розрахунок та упаковування товарів (під час продажу з відкритим викладенням), а також надають різні послуги покупцям.

Організація робочого місця продавця має забезпечувати найкраще використання площі торгового залу, правильний вибір обладнання та можливість його раціонального розміщення, максимальну пропускну спроможність магазину, раціональний спосіб доставлення товарів із приміщень для зберігання на робочі місця, скорочення до мінімуму втрат робочого часу.

Важливу роль в організації робочого місця відіграє його повсякденне обслуговування: приймання товарів, розміщення та викладення їх на обладнанні, підготовка інвентаря та упаковувальних матеріалів, вивезення тари й сміття, обслуговування і поточний ремонт обладнання та інвентаря, підтримування чистоти.

Продавець повинен забезпечити чистоту та порядок на своєму робочому місці, раціонально розмістити товар для максимальної продуктивності праці й забезпечення зручної роботи.

Залежно від форми організації торгівлі робочі місця продавців бувають індивідуальні та бригадні.

За індивідуальної організації робочого місця кожний продавець є матеріально відповідальною особою і має місце для продажу товарів, обладнання, інвентар, товари і т. ін.

У разі бригадної організації робочих місць матеріально відповідальними за товари, обладнання та інвентар є всі члени бригади. За бригадою закріплюють відділ або секцію магазину.

Залежно від улаштування торговельного обладнання робочі місця продавців бувають відкриті, напівзакриті й закриті.

Відкриті робочі місця — це організація робочого місця продавця в умовах, коли товари не відокремлені від покупців прилавками, а площа робочих місць є одночасно площею для покупців.

Напівзакриті робочі місця — це робочі місця, відокремлені від площі для покупців тумбами, між якими є проходи до товарів, і доступ покупців до товарів регулюють продавці.

Закриті робочі місця — це такі, коли продавця і товари від покупця відокремлює прилавок.

На робочому місці здійснюють: показ, вибір товарів; консультування покупців; розрахунки за товар та упаковування товару; надання додаткових послуг (розкроювання тканин, оформлення подарунків і доставлення товарів покупцеві додому).

Робочі місця продавців мають відповідати таким вимогам: надавати максимум зручностей покупцю для ознайомлення з товарами та примірювання; гарантувати раціональну організацію праці; забезпечувати збереження якості товарів; давати можливість продавцю зручно й красиво розмістити асортимент і товарні запаси.

Запаси товарів умовно поділяють на робочі, виставкові й резервні.

Робочий запас — це товари для безпосереднього продажу, що містяться на робочому місці продавця.

Виставковий запас — це зразки товарів, призначені для інформування покупців про асортимент товарів, які є в продажу.

Резервний запас — це товари для поповнення робочого запасу, які зберігають у підсобних приміщеннях магазину або в нижніх ящиках прилавків.

В організації робочого місця продавця важливе значення має розміщення та викладення товарів.

Викладення товарів — це розміщення, складання та показ товарів на обладнанні в торговому залі (рис. 19).

Способи викладення залежать від властивостей товарів. Є три способи викладення товарів: горизонтальний — однакові за назвою товари розміщують на одній або двох полицях по всій довжині обладнання; вертикальний — товари з однаковою назвою викладають на полицях однієї гірки в кілька рядів зверху донизу; комбінований — поєднує горизонтальне та вертикальне викладення.

Важливу роль в організації робочого місця продавця відіграє підготовка робочого місця перед початком роботи. Її розпочинають до відкриття магазину. Перед початком робочого дня потрібно перевірити наявність асортименту товарів, доповнити недостатній асортимент товару з резервного запасу та викласти товар на обладнанні в торговому залі. Товари, які мають попит у покупців, розміщують ближче до робочого місця, а сезонні й нові товари — на найвиднішому місці в торговому залі. Розмістивши їх і виклавши на обладнанні, треба перевірити цінники та їхнє оформлення.

Вітрина здійснює прямий вплив на покупця, спонукаючи його зробити покупку. Тому для рекламної виставки товарів використовують прилавок-вітрину або прилавок з касетами (див. підрозд. 1.6).

Велике значення в оформленні має освітлення вітрини: джерела освітлення розмішують у кількох місцях вітрини; не потрібно спрямовувати світло на предмети з блискучою поверхнею (скло чи дзеркало), які відбиватимуть промені сонячного світла й погіршуватимуть вітрину.

Під час оформлення вітрин використовують оптичну ілюзію, яка може наближати або віддаляти предмети: холодні кольори (блакитний, зелений, фіолетовий) — віддаляють; теплі кольори (червоний, оранжевий, жовтий) — наближають.

Потрібно викладати товари так, щоб вітрина привертала увагу покупців. Для цього можна скомпонувати її композиційний центр, використовуючи один із способів: оригінальне групування предметів; незвичайне використання ліній та фарб; пляма, створена групою яскравих товарів або яким-небудь декоративним центром.

Вітрину оформляють з урахуванням основних принципів композиційного групування товарів і декоративних елементів, а саме: дотримання рівноваги (балансу) або симетрії; забезпечення стійкості; дотримання заданого ритму.

Оформлюючи цінник, треба зазначити відомості про товар. Наприклад: на титульному боці — назву товару, роздрібну ціну з ПДВ; на зворотному боці — код товару, постачальника, підпис матеріально відповідальної особи, дату заповнення, печатку магазину.

Оформлений цінник прикріплюють на папір і коробки за допомогою шпагату й інших матеріалів. Матеріали, необхідні для упаковування (папір, коробки, шпагат тощо), розміщують під прилавком.

Потрібно підготувати інвентар для продажу товарів. Інвентар для підрахунку вартості покупки знаходиться на прилавку, праворуч від продавця.

Робоче місце продавця треба утримувати в належному санітарному стані: протирати пил на обладнанні, чистити товар від пилу (щіткою або пилососом), прибирати вільну тару та сміття.

Перед початком роботи продавець одягає формений одяг і взуття.

Протягом робочого дня потрібно поповнювати викладення товарів та асортимент.

Запитання та завдання

1. Що нази вають робочим місцем продавця?

2. Що забезпечує раціональна організація робочого місця продавця?

3. Як поділяють робочі місця продавців залежно від улаштування обладнання?

4. Які дії виконує продавець на робочому місці?

5. Як розміщують товари в торговому залі?

6. Що таке викладення товарів та яким воно може бути?

7. Які види товарних запасів ви знаєте?

8. Для чого використовують оптичну ілюзію під час оформлення вітрин?

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Матеріально відповідальними є всі працівники відділу та магазину в разі А індивідуальної організації робочого місця Б бригадної організації робочого місця В комбінованої організації робочого місця

2. Доступ покупців до товарів регулюють продавці в секції з А відкритим робочим місцем продавця

Б закритим робочим місцем продавця В напівзакритим робочим місцем продавця

3. Підготовку робочого місця до роботи здійснюють А перед відкриттям магазину

Б після закриття магазину В в обідню перерву

4. Асортимент товарів поповнюють із А робочого запасу товарів

Б резервного запасу товарів В виставкого запасу товарів

Виконайте практичну роботу.

1. Підготуйте робоче місце продавця до роботи.

2. Проведіть розміщення та викладення товарів.

3. Оформте цінники на товари.

 

Це матеріал з підручника "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів" Жарікова 2020


Попередня сторінка:  1.8. Характеристика видів торговельног...
Наступна сторінка:   2.2. Приймання непродовольчих товарів у...^