Інформація про новину
  • Переглядів: 1976
  • Дата: 4-05-2021, 18:39
4-05-2021, 18:39

2.2. Приймання непродовольчих товарів у магазині за кількістю та якістю

Категорія: Продаж непродовольчих товарів

Попередня сторінка:  2.1. Організація робочого місця продавц...
Наступна сторінка:   2.3. Маркування непродовольчих товарів

Усі товари, які надходять у роздрібні торговельні підприємства, мають бути прийняті за кількістю та якістю. Це дає змогу забезпечити контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей у магазинах, запобігти потраплянню в реалізацію неякісних товарів, контролювати виконання постачальниками договірних зобов’язань.

Приймання товарів за кількістю та якістю є важливою складовою торговельно-технологічного процесу магазину, що має забезпечити надходження до магазину тільки товарів належної якості, відповідно до умов договорів і нормативно-технічної документації.

Під час отримання товарів потрібно керуватися:

• Інструкцією П-6 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю»;

• Інструкцією П-7 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю»;

• положеннями укладених договорів, угод і контрактів, на підставі яких здійснюється постачання товарів на склад.

Згідно із загальними правилами, приймання товарів здійснюють відповідно до вимог стандартів, технічних умов та інших обов’язкових правил і документів.

У магазині товари отримують матеріально відповідальні особи. Ці працівники зобов’язані знати правила та терміни приймання товарів, порядок документального оформлення результатів приймання в разі виявлення розбіжностей за кількістю чи якістю товарів, порядок і терміни подання повідомлення про виклик представника постачальника тощо.

Приймання товарів за кількістю здійснюють за такі терміни:

• за надходження товарів без тари, у відкритій чи пошкодженій тарі — у момент надходження в магазин, отримання зі складу постачальника або транспортних підприємств;

• за надходження товарів у непошкодженій тарі: за масою брутто та кількістю місць — у момент отримання від постачальника; за масою нетто та кількістю одиниць у кожному місці — одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів з моменту надходження, а товари з обмеженими термінами зберігання — не пізніше 24 год з моменту отримання товарів.

Товар може надходити в магазин без тари або в тарі, яка буває: дерев’яна, картонна, текстильна.

Під час приймання товару в тарі перевіряють її цілісність і здійснюють приймання товару за кількістю тарних місць, тобто перелічують ящики (коробки тощо).

Залежно від способу упаковування тари (ящики, обтягнуті металевою стрічкою чи забиті цвяхами) підбирають необхідні інструменти, щоб її відкрити.

Обов’язково звертають увагу на маркувальний ярлик на ящику, де зазначені назва товару, артикул, сорт, кількість одиниць товару в ящику (коробці) тощо.

Користуючись інструментом, відкривають тару: металеву стрічку перекушують обценьками; цвяхи витягають із дощок цвяходером; кінці залізного окантування загинають до середини стінок.

Під час отримання товарів за кількістю зі складу магазину порівнюють фактичну кількість отриманого товару з даними в супровідному документі — накладній. Перевіряють реквізити накладної, що супроводжує товар, перелічують кількість коробок у ящику, звіряючи її з кількістю, зазначеною на ящику. Потім перевіряють вміст кожної коробки, звіряючи його з кількістю та ціною, зазначеними в накладній.

Товари без тари приймають за кількістю товарних одиниць, а потім порівнюють кількість товару, що надійшла, з даними в накладній. Також виконують таксирування накладної, для цього треба помножити кількість товару на ціну однієї одиниці товару, а потім перевірити відповідність суми, яку отримали шляхом таксирування, із сумою, зазначеною в накладній. Якщо помилок немає, матеріально відповідальна особа ставить підпис на накладній: «Прийняв:_», підтвер

джуючи приймання товару.

Якщо під час приймання товару виявлено недостачу, пересортування або надлишки, про це повідомляють завідуючого магазином (відділом, секцією).

Отриманий вантаж необхідно покласти на візок або стрічковий транспортер так, щоб він був розподілений рівномірно, і відправити його в підсобне приміщення відділу (секції).

Під час приймання товарів за якістю перевіряють відповідність якості товару, що надійшов, та його комплектності, а також тари, упакування, маркування даним супровідних документів постачальника. Його проводять із точним дотриманням вимог стандартів, технічних умов, інших обов’язкових для сторін правил, а також за супровідними документами, які посвідчують якість і комплектність товарів, технічним паспортом, сертифікатом, специфікацією тощо.

Перевірка товарів за якістю може бути суцільною або вибірковою, а для визначення якості товарів можна застосовувати методи лабораторної або органолептичної оцінки. За органолептичними показниками (вигляд, запах, смак,

консистенція) товари перевіряють попередньо в місці отримання, а в магазині проводять остаточне приймання.

Під час приймання товарів за якістю перевіряють правильність маркування товарів та їхню комплектність.

Маркування має містити:

• товарний знак підприємства (вензель, рисунок);

• назву підприємства;

• назву виробу, артикул, ширину, розмір, ріст, повноту;

• вид обробки, фасон;

• дату випуску, сорт, номер стандарту чи технічних умов тощо.

Перевірку комплектності товарів здійснюють під час отримання технічно складних товарів (техніки, обладнання, механізмів тощо), для яких у договорі чи нормативно-технічній документації передбачена умова щодо комплектності виробу.

Комплектність товарів, як правило, перевіряють, установлюючи наявність складових частин вантажу (комплектуючих виробів, вузлів та ін.), зазначених у договорі, стандартах, технічних умовах або іншій нормативно-технічній документації.

Перевірку якості та комплектності товарів, які надійшли в тарі, проводять під час відкривання тари, але не пізніше від установлених термінів, якщо інші терміни не передбачені в договорі у зв’язку з особливостями постачання комплектних вантажів.

Машини, обладнання, прилади й інші види товарів, які надходять у тарі та мають гарантійні терміни роботи чи зберігання, перевіряють за якістю та комплектністю під час відкривання тари, але не пізніше від установлених гарантійних термінів. У разі виявлення невідповідності якості товару, його комплектності, маркування, а також тари й упакування до вимог стандартів, технічних умов, креслень, зразків (еталонів), договору або даних, зазначених у маркуванні та супровідних документах, що засвідчують якість товарів, продавці повинні тимчасово припинити подальше приймання товару та скласти односторонній акт, у якому потрібно зазначити кількість перевіреного товару та виявлені дефекти під час приймання товару.

Запитання та завдання

1. У чому полягає приймання товарів за кількістю?

2. Як засвідчують результат приймання товару за кількістю?

3. Якщо під час отримання товару за кількістю виявлена недостача, то якими мають бути дії продавця?

4. Як потрібно приймати парфумерно-косметичні товари?

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Документом, відповідно до якого приймають товар за кількостю, є А накладна

Б прейскурант В стандарт

2. Якщо товар надійшов у тарі, то його приймають за А кількістю місць

Б масою

В кількістю товарних одиниць

 

Це матеріал з підручника "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів" Жарікова 2020


Попередня сторінка:  2.1. Організація робочого місця продавц...
Наступна сторінка:   2.3. Маркування непродовольчих товарів^