Інформація про новину
  • Переглядів: 488
  • Дата: 4-05-2021, 18:55
4-05-2021, 18:55

5.3. Використання книги обліку розрахункових операцій

Категорія: Продаж непродовольчих товарів

Попередня сторінка:  5.2. Порядок роботи на реєстраторах роз...


Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) призначені для щоденних звітів про рух грошових коштів, які складає касир на підставі фіскальних розрахункових чеків за використання РРО або розрахункових квитанцій, якщо РРО не використовується.

КОРО та книги розрахункових квитанцій мають бути прошнуровані та зареєстровані в органах державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Форма КОРО на реєстратор розрахункових операцій:

У першому розділі форми «Фіскальні звітні чеки» підклеюють чеки, які були виведені через РРО протягом робочого дня.

Другий розділ форми «Облік руху готівки і сум розрахунків» заповнюють на підставі Z-звіту, який містить інформацію про рух готівки (приймання, видача), котру записують протягом робочого дня у фіскальну пам’ять РРО під час надання касових чеків. Касир виводить Z-звіт через РРО наприкінці дня (зміни) і так об-нуляє інформацію у фіскальній пам’яті РРО, накопичену за робочий день.

У графі 1 проставляють дату фіскального звітного чека або дату, коли проводили розрахункові операції (у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії та оформлення розрахункових квитанцій).

У графі 2 проставляють номер фіскального звітного чека (чеків), роздруко-ваного за робочий день і підклеєного в розділі 1 «Фіскальні звітні чеки». Якщо чек не був роздрукований (пошкодження РРО або відсутність електроенергії), то проставляють номер розрахункової книжки, якою користувався касир протягом робочого дня під час проведення розрахунків з покупцями.

Графи 3, 4 не заповнюють, якщо фіскальний звітний чек містить інформацію про службове внесення та службову видачу грошей, тобто про операції, не пов’язані з розрахунками з покупцями.

У графі 5 проставляють інформацію про загальну суму розрахункових операцій (сума отриманої готівки), у графі 6 — інформацію про загальну суму розрахункових операцій (сума отриманої готівки), яка підлягає ПДВ (податок на додану вартість) по ставці 20 %; у графі 7 — суму ПДВ, нараховану на підставі розрахунків (графа 6).

У графі 8 проставляють суму, яка видана покупцям у разі повернення ними товарів, що оформлюється видатковим чеком або актом про видачу грошей. Помилково проведені через РРО чи по розрахункових квитанціях суми в графах 5-8 не проставляють. Про такі суми касир надає пояснювальну записку.

Третій розділ форми «Облік розрахункових квитанцій» заповнюють на основі даних розрахункової книжки в разі відключення електроенергії або виходу з ладу РРО.

Перед використанням розрахункової книжки заповнюють графи 1-5, а перед відновленням роботи РРО — графи 6—8.

Наказом Міністерства фінансів України від 20. 09. 2018 № 773 внесено зміни до затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14. 06. 2016 № 547 змін щодо порядку застосування КОРО.

З 1 жовтня 2018 р. суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО чи появи електроенергії, про що повинен зазначити в реєстраційній заяві (п. 2 розд. III Порядку реєстрації та застосування РРО). У такому разі суб’єкт господарювання має право не реєструвати й не зберігати КОРО та розрахункову книжку; для таких РРО в реєстраційному посвідченні зазначають: «Книга ОРО на цей РРО не реєструвалася. У випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється».

Запитання та завдання

1. Для чого призначені КОРО?

2. Коли використовують розрахункову книжку?

3. З яких розділів складається КОРО?

4. Який порядок заповнення КОРО?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апопій В. В. Організація торгівлі: підруч. / В. В. Апопій, І. П. Міщук ; за ред. В. В. Апопія. — Київ: «Центр учбової літератури», 2009. — 632 с.

2. Бабенко Н. І. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів : підруч. : у 2 кн. / Н. І. Бабенко, Л. В. Жарікова, Н. П. Ломакіна. — Київ : Грамота, 2003. - Ч. 1. - 352 с.; Ч. 2. - 304 с.

3. Внутрішня торгівля України : монографія / А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутін,

A. Г. Герасименко [та ін.]. — Київ: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2016. — 864 с.

4. Голошубова Н. О. Організація торгівлі: підручник / Н. О. Голошубова. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 680 с.

5. Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика / І. Іг-натьєва. — Київ: Знання України, 2005. — 250 с.

6. Кгндрацька Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Галина Кіндрацька. — Київ: Знання, 2006. — 366 с.

7. Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук та ін. — 2010. — 504 с.

8. Мозгова О. М. Мерчандайзинг — мистецтво спокутування клієнта // Галицькі контракти. — 1998. — № 16. — С. 48.

9. Омельченко Н. М. Взуття та здоров’я людини / Н. М. Омельченко // Легка промисловість. — 2009. — № 2. — С. 38-39.

10. Основи товарознавства. Непродовольчі товари: посіб. — К., 2001.

11. Песоцкий В. Украинский ринок обуви. Развитие, проблеми и перспективи /

B. Песоцкий // Финансовнй директор. — 2007. — № 11. — С. 24-29.

12. Яцик О. М. Парфумерно-косметичні товари: навч.-метод. посіб. / О. М. Яцик. — Коломия, 2019. — 222 с.

 

Це матеріал з підручника "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів" Жарікова 2020


Попередня сторінка:  5.2. Порядок роботи на реєстраторах роз...
^