Інформація про новину
  • Переглядів: 1433
  • Дата: 9-05-2021, 00:15
9-05-2021, 00:15

2.4. Абразивні матеріали

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  2.3. Ущільнювальні матеріали
Наступна сторінка:   2.5. Скло

Вивчивши матеріали цього розділу, учні:

• знатимуть основні властивості, склад і сфери застосування абразивних матеріалів;

• умітимуть розрізняти абразивні матеріали за основними властивостями.

Абразиви - речовини високої твердості та щільності, які застосовують у вигляді порошків, паст, суспензій або інструментів для механічного оброблення гірських порід, мінералів, металів, скла та ін.

1. Абразив - дрібнозерниста або порошкоподібна тверда речовина, яку використовують для різання, полірування, шліфування та іншого оброблення твердих матеріалів штучного і природного походження, а також буріння гірських порід. Абразиви бувають двох типів: природні (алмази, корунд, сланець, пісок, кремень) і штучні (електрокорунд, штучний алмаз, карбід кремнію, карбід бору тощо).

2. За твердістю абразиви поділено на сім класів: м'які (МІ, M2, M3); середньо-м'які (СМ1, CM2); середні (Cl, С2); середньо-тверді (СТ1, СТ2, СТЗ); тверді (ТІ, Т2); дуже тверді (ДТ1, ДТ2); надзвичайно тверді (НТ1, НТ2).

Зі зростанням цифр (1; 2; 3) твердість круга збільшується. Зернистість - умовне позначення, що відповідає розмірам абразивних зерен, які поділяють на чотири групи: шліфзерно (2000...160 мкм); шліфпорошки (125...40 мкм); мікропорошки (63...14 мкм); тонкі мікропорошки (10...З мкм).

3. Шліфування - один із видів оброблення матеріалів. Під час шліфування з поверхні деталі знімають найтонший шар (до 0,002-0,005 мм). Цю операцію виконують шліфувальними інструментами (кругами, брусками) і матеріалами (порошками, пастами і шкурками).

4. Використовують різноманітні абразивні інструменти для шліфування багатьма способами різних поверхонь і матеріалів. Шліфувальним кругом називають абразивний інструмент у вигляді тіла обертання. За формою шліфувальні круги поділяють на:

- плоскі прямі (для круглого та плоского шліфування);

- чашкові циліндричні;

- чашкові конічні (для загострювання інструментів);

- дискові (для оброблення пазів і розрізання матеріалів).

5. Зачищення і оброблення виробів під час слюсарних, токарних і інших видів робіт проводять за допомогою шліфувальних шкурок, тобто зерен абразиву, наклеєних на папір або тканину.

6. Для шліфування та полірування використовують також алмазні пасти (з природних і синтетичних алмазних порошків). Пасти випускають із повним спектром розмірів зерна, застосовують для ручного або механічного притирання і полірування гартованої сталі та її сплавів, мінералів, кераміки тощо.

7. Паста ДОІ (рос. ГОИ) являє собою суміш 74-81 % окису хрому з кремнеземом, стеарином та іншими добавками. Пасту за якістю поділяють на три сорти: тонка, середня і груба, її застосовують для притирання і полірування сталевих і бронзових деталей.

8. Твердість круга або бруска залежить від якості зв'язувального матеріалу, його здатності утримувати під час роботи зерна абразиву. М'яким вважають круг, від якого легко відірвати зерно, а твердим - від якого складніше. Найтвердішим абразивом є алмаз. Якщо його мікротвердість узяти за 100 %, то мікротвердість нітриду бору становитиме 90 %, карбіду бору - 40 %, карбіду кремнію - 35 %, електрокорунду - 25 %.

9. Алмаз - найтвердіша речовина, яка трапляється у природі. Він являє собою чистий вуглець. Алмаз застосовують для правки спрацьованих шліфувальних кругів і шліфування найтвердіших матеріалів. Синтетичний алмаз має дуже високі різальні властивості, добру теплопровідність, проте невисоку теплостійкість. Застосовують переважно для оброблення твердих сплавів, різання кераміки, скла тощо.

10. Корунд - дуже твердий мінерал, який складається з 90 % окису алюмінію і 10 % домішок. Із корунду роблять абразивні інструменти для оброблення сталей. Суміш 60 % корунду і 40 % окису заліза й інших домішок називають наждаком.

11. Електрокорунд - штучний абразив, який являє собою окис алюмінію, одержаний із глинозему шляхом плавлення його в електропечах; містить до 97 % окису алюмінію. Застосовують у вигляді кругів, порошків для оброблення різального інструменту і шліфування.

12. Карборунд - штучний мінерал, який складається з карбіду кремнію; його виготовляють шляхом спікання в електропечах суміші кварцового піску з порошкоподібним вугіллям при температурі близько 2000 °С. Зерна карборунду гострі, тверді й крихкі. Застосовують для оброблення чавуну і бронзи.

13. Карбід бору - штучний абразив, який містить до 95 % карбіду бору. Він має більшу, ніж карборунд, твердість, замінює алмаз. Карбід бору застосовують для загострення твердосплавного інструменту.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. У чому полягає особливість оброблення абразивними матеріалами?

2. Назвіть характеристики абразивів.

3. Перелічіть основні абразивні інструменти.

4. Як називають абразивний інструмент у вигляді тіла обертання?

5. Що являє собою шліфшкурка?

6. Для чого призначені алмазні пасти?

7. Назвіть найтвердішу речовину, з якої виготовляють абразиви.

8. Як створюють шліфувальні круги і шкурки?

9. Чим відрізняється твердий шліфувальний круг від м'якого?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  2.3. Ущільнювальні матеріали
Наступна сторінка:   2.5. Скло^