Інформація про новину
  • Переглядів: 85
  • Дата: 9-05-2021, 00:31
9-05-2021, 00:31

10.1. Суть ливарного виробництва

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  9.7. Виготовлення сталевих труб
Наступна сторінка:   10.2. Лиття в одноразові піщані форми

10. ОСНОВИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Вивчивши матеріали цього розділу, учні знатимуть:

• елементарні відомості про отримання виливків;

• основні матеріали ливарного виробництва;

• особливості конструювання виливка.

1. Ливарне виробництво - це процес одержання виробів шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму, порожнина якої за розміром і конфігурацією відповідає деталі. Виріб, отриманий шляхом лиття, називають виливком.

2. Лиття - найбільш економічний спосіб оброблення металів. Шляхом лиття можна одержати виріб будь-якої форми і майже з усіх металів.

У багатьох випадках виготовити потрібні деталі можливо тільки литтям, особливо якщо вони мають складну конфігурацію, яку куванням, штампуванням, зварюванням одержати важко або неможливо. Серед заготовок, які використовують у машинобудуванні, виливки за сумарною масою посідають друге місце після зварювання.

3. Основними матеріалами для лиття є чавун, сталь, сплави на основі алюмінію, міді, магнію, цинку, титану та ін. Поміж ливарних сплавів найпоширенішим у світовому масштабі є чавуни (до 80 %). До ливарних металів висувають певні вимоги: невисока температура плавлення, хороша рідинноплинність, мале усадження, незначна га-зовбираність тощо.

4. Рідинноплинністю називають здатність розплавленого металу добре наповнювати порожнину ливарної форми й точно відтворювати виливком конфігурацію цієї порожнини. Рідинноплинність залежить від температури й хімічного складу сплаву виливка.

5. Усадження - це зменшення розмірів виливка під час охолодження від температури заливання аж до кімнатної. На його значення впливають хімічний склад і температура заливання металу у форму. З підвищенням температури заливання усадження зростає.

6. Ліквація спричиняє хімічну неоднорідність у різних зонах виливка. На ліквацію впливають хімічний склад сплаву і швидкість його охолодження.

7. Ливникова система призначена для наповнення розплавленим металом порожнини ливарної форми, затримування шлаку й живлення виливка металом під час кристалізації.

8. Конструюючи виливок, вибирають раціональну конфігурацію і визначають оптимальні розміри виливка, уникають раптових змін товщини стінок і різких переходів між спряженими поверхнями.

9. Під час конструювання виливка враховують припуск на механічне оброблення - це додатковий шар металу, який видаляють у процесі механічного оброблення. Припуск визначають з урахуванням жолоблення, неточності виготовлення, а також ливарного усадження виливка.

10. Приблизно 4/5 усіх виливків отримують в одноразових піщаних формах і 1/5 - спеціальними видами лиття. Ці види лиття поділяються більш ніж на 50 способів, основними із яких є: кокільне лиття, лиття під тиском, лиття в оболонкові форми, відцентрове лиття, лиття за моделями, які виплавляються, та ін.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які вимоги висувають до ливарних металів?

2. У чому полягають переваги ливарного виробництва?

3. Який спосіб лиття є найпоширенішим?

4. Яке призначення ливникової системи? Що таке усадження?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 Попередня сторінка:  9.7. Виготовлення сталевих труб
Наступна сторінка:   10.2. Лиття в одноразові піщані форми^