Інформація про новину
  • Переглядів: 807
  • Дата: 9-05-2021, 00:32
9-05-2021, 00:32

11.1. Основні поняття і визначення

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  10.3. Спеціальні види лиття
Наступна сторінка:   11.2. Точіння

11. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

 

Вивчивши матеріали цього розділу, учні знатимуть:

• визначення оброблення металів різанням;

• основні способи оброблення металів різанням;

• фізико-механічні основи процесу різання.

1. Оброблення металів різанням - це процес виготовлення деталей шляхом зняття різальним інструментом шару металу заготовки (стружки) для надання виробу (деталі) потрібної форми, заданих розмірів і чистоти поверхні.

2. Види оброблення металів різанням розрізняють залежно від різального інструмента, конструкції металорізального верстата або від характеру руху інструмента і заготовки. Найпоширеніші способи оброблення металів різанням:

- точіння, коли заготовка обертається навколо своєї осі, а різець рухається паралельно, перпендикулярно або під кутом до осі обертання заготовки;

- свердління, коли заготовка закріплена нерухомо, а інструмент (свердло) одночасно виконує головний обертальний рух різання і рух подавання;

- фрезерування, коли головним рухом різання є обертання фрези, а переміщення заготовки - рух подавання;

- стругання, коли оброблення виконується прямолінійним зворотно-поступальним головним рухом різця, а заготовки - переривчасто-поступальним рухом подавання;

- шліфування, коли поверхню металу обробляють абразивним (шліфувальним) інструментом.

3. У процесі оброблення різанням розрізняють рухи різання робочі та допоміжні. Робочі рухи різання складаються з головного руху різання й руху подавання. Головний рух різання відбувається з найбільшою швидкістю і забезпечує лише відокремлення стружки, а рух подавання забезпечує неперервне відокремлення стружки.

4. Швидкістю різання називають переміщення за одиницю часу оброблюваної поверхні щодо різальної кромки інструмента або переміщення інструменту щодо оброблюваної поверхні.

5. Подавання - це поступальне переміщення різальної кромки інструмента щодо заготовки в напрямку подавання за один оберт або подвійний хід заготовки чи інструмента.

6. Глибина різання - відстань між двома послідовними положеннями різальної кромки за один оберт заготовки.

7. При обробленні різанням метал чинить опір ріжучому інструменту. Цей опір долається силою різання, прикладеною до передньої поверхні різця. Робота сили різання витрачається на деформацію і відрив елемента стружки від основної маси металу, а також долання тертя.

8. Залежно від умов різання і властивостей оброблюваного матеріалу стружка може бути:

- зливна (стрічкоподібна) - суцільна стрічка з гладкою поверхнею біля різця;

- відколювана (суглобиста) - також суцільна, на зовнішній поверхні видно зазубринки, складається з розмежованих елементів;

- надламана - складається з незв'язаних між собою окремих елементів різноманітної форми і утворюється під час оброблення крихких металів.

9. Поверхню, по якій сходить стружка при різанні, називають передньою, а протилежну їй, звернену до обробленої поверхні заготовки, - задньою. Кут між передньою поверхнею і площиною, проведеною через різальну кромку перпендикулярно до обробленої поверхні, називають переднім. Задній кут утворюється задньою поверхнею і поверхнею різання. Кут різання - це кут між передньою і оброблюваною поверхнями.

10. Різальні інструменти працюють в умовах високого тиску, температури й тертя, тому для різальних інструментів використовують такі матеріали:

- інструментальні вуглецеві та леговані сталі, які після гартування легко шліфуються, отримується гострота вістря. Недоліком є їхня низька теплостійкість. З них виготовляють інструмент для невеликих швидкостей різання (плашки, розвертки, свердла, мітчики);

- швидкорізальні сталі - це леговані сталі, що містять у своєму складі значну кількість вольфраму;

- тверді металокерамічні сплави, які виготовляють спіканням порошків карбідів вольфраму, титану, танталу і порошку кобальту.

11. Металорізальні верстати поділяють на універсальні і спеціальні. Універсальні призначені для виконання різноманітних операцій при виготовленні деталей, різних за розмірами і формою, спеціальні - для виготовлення деталей одного типорозміру.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. У чому полягає сутність оброблення металів різанням?

2. Які існують основні способи оброблення різанням залежно від руху інструмента і заготовки?

3. На які складові поділяють рухи при обробленні різанням?

4. Що таке головний рух?

5. Що таке швидкість різання? Подавання?

6. Якого вигляду може формуватися стружка?

7. З якого матеріалу виготовляють різальні інструменти?

8. На які види за рівнем спеціалізації поділяють металорізальні верстати?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  10.3. Спеціальні види лиття
Наступна сторінка:   11.2. Точіння^