Інформація про новину
  • Переглядів: 138
  • Дата: 9-05-2021, 00:36
9-05-2021, 00:36

12.2. Електрофізичні методи оброблення металів

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  12.1. Оброблення поверхневим деформуван...
Наступна сторінка:   13.1. Загальні відомості про зварювання

Вивчивши матеріали цього розділу, учні знатимуть:

• суть електрофізичного методу оброблення;

• фізико-механічні основи електроерозійного методу оброблення;

• особливості електроіскрового методу оброблення;

• особливості ультразвукового методу оброблення;

• особливості лазерного методу оброблення;

• можливості оброблення нетрадиційних матеріалів і поверхонь.

1. Порівняно зі звичайним обробленням металів різанням, електричне оброблення дає змогу обробляти деталі з матеріалів із найвищими фізико-хі-мічними властивостями, якщо застосування звичайного методу є важким або зовсім неможливим (тверді сплави, алмазні та кварцові матеріали).

2. Суть електроіскрового методу полягає в тому, що метал під дією електричних іскрових розрядів руйнується, тобто відбувається так звана електрична ерозія. Процес виконують на спеціальному верстаті в бачку (ванні), наповненому гасом або мастилом. Електроіскровим методом отримують:

- глухі та наскрізні отвори будь-якої форми в поперечному перерізі;

- отвори з криволінійними осями.

3. Електроімпульсне оброблення основане на використанні розрядів, які виникають між поверхнями інструменту та заготовки (катода і анода) за допомогою імпульсів напруги, що виробляється спеціальним генератором; дуговий розряд при цьому триваліший і потужніший, ніж при електроіскровому методі. Під час такого оброблення плавляться малі частинки металу в зоні електричних розрядів, які виникають між електродами. Цей метод використовують для прошивання отворів, об'ємного копіювання й оброблення різців, фрез і штампів із жароміцних і твердих сплавів.

4. Електроконтактне оброблення - це електромеханічне руйнування металу, переважно на повітрі без використання електроліту. Метал руйнується під дією електродугових розрядів між інструментом, що швидко рухається, і заготовкою. Використовують для:

5. Анодно-механічне оброблення - це електромеханічне й електрохімічне руйнування металу, при якому інструмент є катодом, заготовка є анодом. Під час операції в зону оброблення шлангом подають електроліт таким чином, щоб зазор між диском і заготовкою був завжди заповнений робочою рідиною. При проходженні постійного струму через електроди і електроліт поверхня заготовки зазнає анодного розчинення і на ній утворюється струмонепровідна плівка, яка знімається інструментом. Розряди, що утворюються в зоні оброблення, розвивають високу температуру, яка дає змогу виплавляти метал заготовки.

6. Ультразвукове оброблення основане на руйнуванні оброблюваного матеріалу абразивними зернами під ударами інструмента, що коливається з ультразвуковою частотою. Джерелом коливань є спеціальні вібратори, які передають ультразвукові коливання інструменту-вібратору, опущеному в

абразивну суспензію в зоні оброблення. Ультразвукове оброблення використовують для прошивання отворів у заготовках із твердих і крихких матеріалів і скла, твердих сплавів, загартованої сталі.

7. Оброблення світловим променем (лазером) використовують для заготовок із важкооброблювальних матеріалів. Лазер - це оптичний квантовий генератор, який виробляє в певних умовах світлові промені з високою щільністю енергії, строго направлені на дуже малу ділянку оброблюваного матеріалу, який миттєво нагрівається, плавиться і випаровується. Лазером виконують різання металу, утворення дуже малих отворів і виконання інших видів розмірного оброблення.

8. Електрохімічне свердління здійснюють у проточному електроліті. Під дією електроліту, що виходить під тиском із пустотілого катода в місці його дотику з оброблюваною деталлю (анодом), виникає розчинення металу, при цьому форма порожнини, що утворюється, точно відповідає поперечному перерізу струменя електроліту.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яке фізичне явище лежить в основі ультразвукового оброблення?

2. У чому полягає суть електроіскрового методу оброблення?

3. На чому ґрунтується лазерне оброблення?

4. Які поверхні можна обробляти електроіскровим методом?

5. Що являє собою ультразвукове оброблення?

Тести до модуля З

Тести до модуля З

1. Як називають здатність металів або виробів витримувати той чи той вид оброблення?

а) фізичні властивості; б) термічне оброблення; в) технологічні проби

2. Як називають властивість матеріалу, яка дорівнює відношенню маси матеріалу до займаного об'єму?

а) міцність; б) пластичність; в) густина

3. Який із цих металів або сплавів має найбільшу електропровідність?

а) мідь; б) залізо; в) ніхром

4. Як називають властивість металів, не руйнуючись, змінювати під дією зовнішніх сил свою форму після припинення дії сил?

а) пластичність; б) міцність; в) пружність

5. Яка властивість не належить до технологічних?

а) зварюваність; б) рідинноплинність; в) твердість

6. Як називають здатність металу чинити опір вдавленню в нього інших тіл?

а) твердість; б) пружність; в) крихкість

7. До яких властивостей належить ковкість?

а) хімічних; б) механічних; в) технологічних

8. Як називають здатність листового металу витримати, не руйнуючись, повторні згини?

а) проба видавлюванням;

б) проба на осадження;

в) проба на перегин

9. Яку застосовують пробу тонколистового металу, призначеного для холодного штампування?

а) проба на видавлювання;

б) проба на осадження;

в) проба на замок

10. Як називають пробу, коли сталь обробляють шліфувальним кругом?

а) проба на сплющення;

б) проба на осадження;

в) проба на іскру

11. Завдяки якій властивості металу одержують вироби шляхом прокатування?

а) міцність; б) пластичність; в) твердість

12. За рахунок чого підвищують пластичність металу?

а) нагрівання; б) охолодження; в) намагнічування

13. Як називають оброблення металів тиском, яке полягає у пропусканні металу в проміжок між двома валками, що обертаються?

а) прокатування; б) волочіння; в) пресування

14. Оброблення металів тиском, яке полягає в протягуванні заготовки через отвір, переріз якого менший за переріз заготовки, - це...

а) штампування; б) волочіння; в) кування

15. Як називають оброблення металів тиском, коли метал, поміщений у замкнутий контейнер, під дією тиску видавлюється через калібрувальний отвір?

а) прокатування; б) волочіння; в) пресування

16. Який виріб одержують методом волочіння?

а) поковку; б) прокат; в) дріт

17. Як називають спеціальні прокатні стрічки, з яких формуються труби?

а) оправка; б) ролики; в) штрипс

18. Яке призначення виконує електрична дуга при виготовленні труб?

а) захист металу від шкідливої дії кисню;

б) розплавлення дроту і оплавлення кромок;

в) покриття шаром флюсу

19. Яке призначення спеціальної оправки (дорна) при виготовленні труб?

а) для прошивання отвору;

б) для вирівнювання труби;

в) для зварювання труби

20. Як називають кування, яке проводять ударами молотка або кувалди по нагрітій заготовці, яка лежить на ковадлі?

а) ручне; б) машинне; в) у штампах

21. Ковальська операція, що полягає у збільшенні довжини заготовки за рахунок зменшення її поперечного перерізу, - це...

а) осанка; б) витяжка; в) пробивання

22. Як називають ковальський інструмент, який використовують для пробивання отворів?

а) свердло; б) обтискач; в) пробійник

23. За допомогою якого інструменту при куванні утримують заготовку? а) кліщі; б) кусачки; в) кувалда

24. Яким методом штампування перетворюють стаканоподібну заготовку на кулясту заготовку?

а) вирубування; б) штампування гумою; в) штампування рідиною

25. Перед штампуванням заготовку нагрівають для:

а) збільшення пластичності;

б) збільшення розмірів заготовки;

в) збільшення міцності металу

26. До якого способу належить штампування вибухом?

а) листове штампування;

б) штампування у закритих штампах;

в) об'ємне гаряче штампування

27. При якому штампуванні об'єм заготовки дорівнює об'єму порожнини штампа?

а) у відкритих штампах; б) у закритих штампах; в) у витяжних штампах

28. Як називають дерев'яні копії майбутніх виливків? а) опока; б) модель; в) ливник

29. Що розміщують у формі, коли виливок повинен мати отвір? а) стрижень; б) ливник; в) опоку

30. Як називають металеву форму багаторазового використання для отримання виливок?

а) опока; б) ливник; в) кокіль

31. Для отримання яких виливок використовують відцентрове лиття?

а) пустотілих циліндричних;

б) складної конфігурації;

в) дрібних деталей

32. Який спосіб лиття найпоширеніший?

а) у піщаних формах;

б) відцентрове лиття;

в) під тиском

33. Які вимоги ставлять до ливарних металів?

а) хороша рідинноплинність;

б) мала теплоємність;

в) висока пластичність

34. При якому способі лиття моделі поміщають у гарячу водяну ванну?

а) відцентровому;

б) за моделями, які виплавляються;

в) за моделями, які газифікуються

35. Як називають виріб, отриманий шляхом лиття? а) твел; б) виливок; в) опока

36. З якого металу чи сплаву найбільше виливають виробів? а) бронза; б) чавун; в) алюміній

37. Як називають металеву або дерев'яну рамку для утримування формувальної суміші?

а) модель; б) випар; в) опока

38. Яким методом обробляють зовнішні і внутрішні поверхні, які мають форму тіл обертання?

а) фрезеруванням; б) свердлінням; в) точінням

39. Яке оброблення металів різанням є одним із найпоширеніших ? а) стругання; б) точіння; в) шліфування

40. Які роботи не можна виконувати на свердлильному верстаті?

а) стругання вертикальних площин;

б) нарізання різьби;

в) зенкування

41. Як називають багатолезовий інструмент, у якого по колу або на торці розміщені ріжучі зубці?

а) фреза; б) свердло; в) різець

42. Яких фрезерних верстатів не існує?

а) горизонтальних; б) прохідних; в) вертикальних

43. Яких шліфувальних верстатів не існує?

а) круглошліфувальних;

б) квадратношліфувальних;

в) плоскошліфувальних

44. Яких свердел не існує?

а) спіральних; б) перових; в) хвостових

45. Яким інструментом обробляють метал на стругальному верстаті? а ) різцем; б) фрезою; в) протяжкою

46. Як називають частину різця, яка заглиблюється у тіло заготовки і зрізує стружку?

а) головна; б) робоча; в) основна

47. Який вид оброблення має найвищу точність? а) точіння; б) фрезерування; в) шліфування

48. Як називають інструмент у вигляді стрижня, на якому послідовно розташовані зубці, кожний наступний з яких виступає над попереднім?

а) свердло; б) протяжка; в) фреза

49. Як відбувається оброблення металів методом поверхневого деформування?

а) без зняття фасок;

б) без зняття стружки;

в) зі зняттям окалини

50. Чи можна накатувати різь плоскими плашками? а) можна; б) ні; б) тільки круглими

51. Чи можна накатувати зубці зубчастих коліс? а ) можна; б) ні; в) можна тільки великі

52. Яке призначення обкочування циліндричних поверхонь?

а) підвищення пластичності;

б) підвищення твердості;

в) воронування поверхні

53. У чому полягає суть калібрування?

а) обкочування роликом;

б) накочування накатником;

в) проштовхування кульки

54. Яким методом обробляють дуже тверді матеріали?

а) алмазним вигладжуванням;

б) електрофізичним методом;

в) калібруванням

55. Як називають оброблення, яке ґрунтується на миттєвому нагріванні оброблюваної поверхні світловим променем?

а) ультразвукове; б) електроіскрове; в) лазерне

56. Як називають оброблення, основане на електромеханічному руйнуванні металу, переважно на повітрі?

а) електроконтактне;

б) електроімпульсне;

в) електроіскрове

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 Попередня сторінка:  12.1. Оброблення поверхневим деформуван...
Наступна сторінка:   13.1. Загальні відомості про зварювання^