Інформація про новину
  • Переглядів: 2783
  • Дата: 9-05-2021, 00:37
9-05-2021, 00:37

13.3. Джерела живлення зварювальної дуги

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  13.2. Сталеві покриті електроди
Наступна сторінка:   13.4. Техніка ручного дугового зварюван...

Вивчивши матеріали цього розділу, учні вмітимуть:

• визначати вимоги до зварювальних апаратів;

• розрізняти основні види зварювального обладнання за призначенням, родом струму та виконанням;

• визначати, що є джерелом зварювальної дуги;

• використовувати основні терміни та означення характеристик зварювальних апаратів.

1. Джерелом живлення зварювальної дуги є електричні машини та апарати, що забезпечують живлення дуги струмом, який підтримує стійкий дуговий розряд. До джерел живлення зварювальної дуги висувають технічні вимоги, пов'язані зі статичною характеристикою дуги, процесом плавлення і перенесення металу при зварюванні, які мають такі особливості:

- зварювальні апарати мають бути обладнані пристроєм регулювання сили зварювального струму;

- струм тимчасового короткого замикання, що виникає в момент дотику електродом виробу і при перенесенні розплавленого металу на виріб, має бути безпечної величини щодо перепалювання обмоток і достатнім для швидкого розплавлення кінця електрода;

- повинно забезпечуватись швидке запалювання дуги, але не створюватись ураження зварювальника електричним струмом.

2. Зовнішня вольт-амперна характеристика джерела живлення - це залежність між величиною зварювального струму і напругою на вихідних клемах зварювального апарата. Розрізняють декілька типів зовнішніх характеристик: 7 - стрімкоспадна і 2 - жорстка. Статична характеристика дуги зварювального апарата 3 в двох точках перетинає стрім-коспадну характеристику дуги (А; В)] в точці А відбувається збудження дуги, а в точці В забезпечується стійке горіння дуги.

3. Джерела живлення класифікуються залежно від виду струму та принципу дії. Джерелами змінного струму слугують зварювальні трансформатори, які перетворюють змінну мережеву напругу на понижену, необхідну для зварювання. Це найпростіші та дешеві джерела, які широко використовують під час ручного зварювання покритими електродами.

4. Для ручного зварювання використовують зварювальні трансформатори:

- із рухомими котушками;

- із рухомими магнітними шунтами;

- тиристорні трансформатори.

5. Універсальні зварювальні випрямлячі під час ручного зварювання мають спадну характеристику, при зварюванні в захисних газах - жорстку. Вони мають вищий коефіцієнт корисної дії, меншу вагу, кращі технологічні властивості, зручні в експлуатації.

6. Зварювальні перетворювачі - це комбінація електродвигуна змінного струму і зварювального генератора постійного струму. Електрична енергія мережі змінного струму перетворюється на механічну енергію електродвигуна, обертає вал генератора і перетворюється на електричну енергію.

7. Зварювальний агрегат складається із двигуна внутрішнього згорання і генератора постійного струму. Хімічна енергія спалювання палива перетворюється на механічну, а потім - на електричну енергію. Агрегати використовують в основному для ручного зварювання в польових умовах, де немає електричних мереж.

8. Інверторні зварювальні апарати - це електронні зварювальні апарати, які перетворюють змінний струм на постійний, а потім на перемінний із підвищеною частотою, що подається на зварювальну дугу. В результаті утворюється постійний струм, який використовують для будь-якого типу зварювання.

9. Порошковий дріт являє собою дуже тонку трубку з м'якої маловуглецевої сталі, всередині якої містяться порошки різних розкислювачів і шлако-творні речовини, а також стабілізатори горіння зварювальної дуги. Це так звані самозахисні види порошкового зварювального дроту, які можуть використовуватися без додаткового подання газу в звичайних умовах і навіть на вітрі. Перевага таких зварювальних дротів полягає у малій кількості шлаку, що утворюється на поверхні і не вимагає додаткового зачищення після закінчення зварювальних робіт.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть джерела живлення дуги змінного струму.

2. Що таке вольт-амперна характеристика джерела живлення зварювальної Дуги?

3. Які є вимоги до джерел зварювальної дуги?

4. Що називають зварювальним генератором? Яку він має будову?

5. Яку будову мають зварювальні агрегати?

6. Які є способи регулювання струму у зварювальних трансформаторах?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  13.2. Сталеві покриті електроди
Наступна сторінка:   13.4. Техніка ручного дугового зварюван...^