Інформація про новину
  • Переглядів: 1844
  • Дата: 9-05-2021, 00:38
9-05-2021, 00:38

13.5. Паяння металу

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  13.4. Техніка ручного дугового зварюван...
Наступна сторінка:   14.1. Суть газового зварювання

Вивчивши матеріали цього розділу, учні вмітимуть:

• визначати, що таке паяння;

• розрізняти види паяння залежно від температури плавлення припоїв;

• пояснювати призначення флюсів;

• вибирати прийоми паяння.

1. Паяння - з'єднання металевих деталей у твердому стані за допомогою присадного металу (припою). При паянні плавиться тільки присадний метал, у якого температура плавлення нижча, ніж температура плавлення основного металу.

2. Паяння відрізняється від зварювання тим, що основний метал не плавиться, а лише нагрівається до температури плавлення припою, яка має бути значно нижчою, ніж температура плавлення основного металу. Ця особливість дає змогу використовувати паяння при з'єднанні не тільки однорідних, а й різнорідних металів.

3. Успішно паяються чавун, сталь вуглецева та легована, мідь і її сплави, нікель, алюміній та ін.

4. Недоліком паяння є необхідність виконувати трудомісткі підготовчі роботи, використовувати дефіцитні компоненти (срібло, олово та ін.) для виготовлення припоїв.

5. Паяння здійснюється завдяки здатності припою змочувати поверхневі шари металів, що з'єднуються, і проходити (дифундувати) в ці шари з утворенням тонкого шару затверділого припою, який забезпечує міцність і щільність запаяного з'єднання.

6. Розрізняють два основні види паяння залежно від температури плавлення:

- низькотемпературне, з температурою плавлення до 550 °С. Найпоширеніші припої -олов'яно-свинцеві, їх ще називають м'якими припоями;

- високотемпературне, з температурою плавлення вище 550 °С, припої - срібні, мідно-цинкові і мідно-фосфорні (тверді припої).

7. Флюси для паяння мають:

- захистити припої і основний метал від окислення;

- розчиняти оксиди, що утворюються у процесі паяння;

- сприяти змочуванню металу розплавленим припоєм за рахунок зниження його поверхневого натягу.

8. При низькотемпературному паянні використовують такі флюси: хлористий цинк, нашатир, каніфоль.

9. При високотемпературному паянні чорних і кольорових металів використовують флюси на основі бури. Інколи додають борну кислоту, коли необхідно підвищити робочу температуру паяння. Для паяння алюмінієвих сплавів використовують солі, які складаються з хлоридів лужних і лужноземельних металів.

10. Міцність паяних швів багато в чому залежить від площі паяння і взаємної пригонки з'єднуваних деталей, тобто від величини зазору між ними. В основному при паянні використовують з'єднання внапусток, оскільки, збільшуючи величину напуску, легко підвищити міцність з'єднання, наприклад:

11. Під час низькотемпературного паяння попередньо очищені деталі обробляють у такій послідовності:

- місця деталей, які підлягають паянню, очищають і підганяють одне до одного;

- облужують їх і покривають флюсом;

- нагрітим паяльником набирають із прутка кілька крапель припою і переміщують клин паяльника по куску флюсу (нашатирю або каніфолі);

- поверхні деталей прогрівають паяльником, пересовуючи його поступово вздовж шва, і одночасно з цим вносять по краплях розплавлений припій у шов;

- розплавлений припій затікає в зазор, після чого для затвердіння припою джерело тепла відводять.

12. Високотемпературне паяння виконують газовим полум'ям нормального складу в такій послідовності:

- чистять деталь у місці паяння від бруду, окислів, окалини, жиру механічним або хімічним способом;

- проводять лудіння поверхні металу в місці паяння;

- складають конструкцію (установлюють необхідний зазор);

- нагрівають місце паяння факелом полум'я пальника до температури розтікання припою і наносять на місце паяння флюс;

- легенько розігрівають полум'ям припій і покривають його флюсом (зануренням або нанесенням);

- відводять полум'я вбік і забезпечують повільне охолодження деталей.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яка різниця між паяними і зварюваними з'єднаннями?

2. У чому полягає суть паяння?

3. Як розрізняють два основні види паяння?

4. Завдяки чому паяні поверхні з'єднуються?

5. Назвіть припої, які використовують під час високотемпературного паяння.

6. Яке призначення флюсів при паянні?

7. Опишіть конструкцію паяних швів.

8. Яка послідовність операцій низькотемпературного паяння?

9. Яка послідовність операцій і техніка високотемпературного паяння газовим полум'ям?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  13.4. Техніка ручного дугового зварюван...
Наступна сторінка:   14.1. Суть газового зварювання^