Інформація про новину
  • Переглядів: 3332
  • Дата: 9-05-2021, 00:39
9-05-2021, 00:39

14.3. Термічне різання металів

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  14.2. Обладнання газового зварювання
Наступна сторінка:   15.1. Виникнення деформацій та способи ї...

Вивчивши матеріали цього розділу, учні вмітимуть:

• визначати сутність термічного різання;

• вибирати обладнання для термічного різання металу;

• визначати сфери застосування кисневого різання;

• розрізняти будову різака і пальника;

• визначати призначення складових частин різака.

1. Термічним різанням називають процес відокремлення частин (заготовок та ін.) металу від сортового або листового завдяки його окисленню чи плавленню, або разом того й іншого.

2. Відповідно до цього розрізняють різання:

- окисненням, яке полягає у нагріванні місця різання до температури займання (температури початку горіння) металу, спалювання підігрітого металу в кисні і видалення продуктів горіння струменем кисню. Основним видом є кисневе різання;

- плавленням, яке полягає у нагріванні місця різання сильним сконцентрованим джерелом до температури вищої, ніж температура плавлення металу, і видаленні розплавленого металу з місця різання силами, які беруть участь у процесі різання. Основними видами цього різання є плазмове, лазерне, дугове та ін.;

- плавленням - окисненням, яке полягає в одночасному плавленні й окисненні металу і видаленні продуктів різання силами, які беруть участь у процесі різання. Основні види - киснево-дугове, киснево-плазмове, киснево-лазерне різання.

3. Кисневе різання може відбуватися тільки в тому випадку, якщо температура спалахування металу нижча, ніж температура його плавлення. Тоді метал горить у твердому стані; поверхня розрізу робиться гладкою, продукти горіння в вигляді шла-

ку легко видаляються із порожнини розрізу кисневим струменем і форма розрізу залишається постійною.

4. Ще одна умова кисневого різання: температура плавлення оксидів і шлаків, які утворюються при різанні, має бути нижчою, ніж температура плавлення металу.

5. Цим умовам відповідає вуглецева сталь із вмістом вуглецю до 0,7 %. Не піддаються газовому різанню чавун, високолеговані сталі, кольорові сплави, оскільки температура плавлення оксидів є вищою, ніж температура плавлення металу.

6. Конструкція інжекторного різака подібна до конструкції інжекторного пальника, а відрізняється тим, що різак має допоміжну трубку для різального кисню і особливу будову головки.

7. Головка інжекторного різака має два змінні мундштуки (зовнішній - для підігрівального полум'я і внутрішній - для струменя чистого кисню).

8. Різання починають із нагрівання металу. Підігрівальне полум'я різака спрямовують на край металу, який розрізають і нагрівають до температури спалахування його в кисні.

9. Потім пропускають струмінь різального кисню і переміщують різак уздовж лінії розрізування.

10. Для підігрівального полум'я використовують пари гасу, а пристрої називаються гасовими різаками. Для перетворення рідкого гасу на пару різак обладнаний випарником, являє собою трубку, заповнену азбестовим сплетінням.

11. Для нагрівання випарника існує допоміжний мундштук, розміщений у головці різака.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які умови кисневого різання металів?

2. Назвіть способи термічного різання металу.

3. За допомогою чого нагрівається випарник?

4. Яке призначення має допоміжна трубка різака?

5. Чим відрізняється різак від пальника?

6. У чому полягає сутність різання металів окисненням?

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  14.2. Обладнання газового зварювання
Наступна сторінка:   15.1. Виникнення деформацій та способи ї...^