Інформація про новину
  • Переглядів: 3117
  • Дата: 9-05-2021, 00:40
9-05-2021, 00:40

15.3. Види контролю зварювальних з’єднань

Категорія: Матеріалознавство

Попередня сторінка:  15.2. Дефекти швів при зварюванні плавле...


Вивчивши матеріали цього розділу, учні вмітимуть:

• ідентифікувати методи та обладнання контролю якості зварювальних з'єднань;

• визначати види контролю зварювальних з'єднань;

• використовувати основні терміни та визначення контролю якості зварювання.

1. Для отримання зварювального з'єднання хорошої якості потрібно виконувати контроль, починаючи від перевірки якості підготовки шва і закінчуючи перевіркою отриманого зварювального з'єднання.

2. Складення під зварювання і розробку шва перевіряють за стандартами та технічними умовами; а) відповідність геометричних розмірів робочим кресленням; б) зазори між деталями; в) відсутність зміщення зварних кромок; г) чистота металу в зоні зварювання, без іржі, масла та ін.

3. Під час перевірки зварювальних з'єднань проводять огляд неозброєним оком або за допомогою лупи з десятикратним збільшенням. Розміри зварювальних швів перевіряють шаблонами та мірним інструментом.

4. Під час контролю на герметичність одну сторону зварювального шва, найдоступнішу для огляду, покривають розчином крейди, а другу рясно змочують гасом і витримують протягом певного часу. Гас, що має високу здатність всмоктуватися, потрапляє в найменші нещільності в металі шва. При наявності дефектів на шарі крейди з'являються темні плями.

5. Під час рентгенівського просвічування по-різному поглинають промені метал і неметалеві речовини. При цьому знаходять пори, раковини, тріщини, непровари, шлакові домішки. Основним робочим елементом є рентгенівська трубка, в яку впаяні анод і катод. Катод виконано у вигляді вольфрамової

спіралі, при нагріванні якої до високої температури випромінюються електрони. Анод у вигляді пластини із сплаву вольфраму й молібдену, розташовано під кутом щодо катода. Електрони катода, відбиваючись від пластини анода, створюють рентгенівське випромінювання.

6. Гамма-дефектоскопія основана на різному поглинанні речовинами гамма-променів. Ампулу з радіоактивною речовиною поміщають у переносний свинцевий контейнер із дистанційним керуванням. Контейнер установлюють проти шва, а зі зворотної сторони поміщають касету з фотоплівкою. За допомогою дистанційного керування відкривають щілину в контейнері для виходу гамма-променів.

7. Ультразвуковий метод оснований на здатності різних середовищ по-різному відбивати ультразвукові коливання; при цьому визначають дефекти у зварювальному шві у вигляді неметалевих домішок для деталей товщиною до 5 мм.

8. Магнітні методи основані на розсіюванні магнітних потоків у дефектних місцях з'єднання і дають змогу виявляти дрібні тріщини і пори шва.

9. Пневматичний метод бульбашкової дефектоскопії використовують для контролю герметичності, тобто здатності ємностей або труб не пропускати гази, що в них містяться. Кон

струкцію, яку перевіряють, наповнюють стисненим повітрям, а зі зворотної сторони змащують шви піноутворювальною рідиною (омилювання), і у разі появи бульбашок повітря зауважують наявність дефектів.

10. Гідравлічні випробування проводять не тільки на щільність шва, а й на їхню міцність. Такому контролю піддають зварювальні шви трубопроводів, що працюють під тиском. Дефекти щільності знаходять за запотіванням швів із зовнішньої сторони.

11. Механічні випробування під час неруй-нівного контролю у контрольних зразках з'єднань, які виконують одночасно з виробом, з одного і того самого матеріалу і за одних і тих самих умов.

12. При механічному руйнівному випробуванні контрольні з'єднання вирізають безпосередньо із конструкції, що має бути передбачено проектом. Визначають, як і в попередньому кроці, межу міцності на розтягування, ударну в'язкість, твердість і кут згинання.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які є методи контролю якості зварювання?

2. Що таке неруйнівний метод контролю зварювальних з'єднань?

3. За допомогою чого виконують просвічування зварювальних з'єднань?

4. Які дефекти можна визначити методом зовнішнього огляду?

5. Чим відрізняється рентгеноскопія від гамма-дефектоскопії?

6. Якими методами проводять перевірку зварювальних швів на щільність?

Тести до модуля 4

1. Як називають зварювання плавленням, під час якого для нагрівання металу використовують тепло, що виділяється при проходженні електричного струму через розплавлений шлак?

а) газове;

б) термітне;

в) електрошлакове

2. Як називають зварювання, при якому метал розплавляють теплом реакції заміщення оксиду заліза алюмінієм?

а) газове;

б) термічне;

в) термітне

3. Чому дорівнює опір розриву металу шва, звареного електродом Е50?

а) 50 МПа;

б) 500 МПА;

в) 5 МПа

4. Що означає в сертифікаті на електроди остання цифра в знаменнику?

а) діаметр електрода;

б) просторове положення;

в) рід струму

5. Що означає Е50?

а) тип електрода;

б) марку електрода;

в) сорт електрода

6. Якою буквою позначають електроди, призначені для зварювання вуглецевої сталі?

а) А;

б) В;

в) У

7. Як називають речовини, що входять до складу покриття електрода та найбільше подібні до кисню?

а) розкислювальні;

б) стабілізувальні;

в) зв'язувальні

8. Що використовують як джерела змінного струму?

а) зварювальні перетворювачі;

б) зварювальні трансформатори;

в) зварювальні агрегати

9. Яким способом не виконують запалювання дуги?

а) впритик;

б) «сірником»;

в) обертанням

10. Як називають відрив електронів від металевої поверхні?

а) іонізація;

б) розкислення;

в) емісія

11. Що станеться з електродом, якщо зварник при запалюванні дуги не відірве вчасно електрод від виробу?

а) «примерзне»;

б) «присохне»;

в) «прилипне»

12. Як називають інтенсивне газоутворення в невеликому об'ємі «чохольчика»?

а) газове змішування;

б) газове дуття;

в) газове утворення

13. Як називають шви, розташовані горизонтально на вертикальній площині?

а) горизонтальні;

б) вертикальні;

в) стельові

14. Як називають шви, розташовані паралельно до дії зусилля?

а) лобові;

б) флангові;

в) комбіновані

15. Якими не можуть бути шви за кількістю наплавленого металу?

а) одношарові;

б) багатошарові;

в) півшарові

16. Яких швів за їхньою протяжністю не буває?

а) безперервних;

б) безмежних;

в) переривчастих

17. Як називають короткі зварні шви, які використовують для фіксації взаємно розташованих деталей?

а) витримка;

б) прихватка;

в) притримка

18. Що таке діаметр електрода?

а) діаметр разом з обмазкою;

б) діаметр металевого стрижня;

в) товщина обмазки

19. Залежно від чого визначають діаметр електрода?

а) напруги зварювання;

б) товщини обмазки;

в) товщини металу, що зварюється

20. Залежно від чого визначають силу зварювального струму?

а) ширини шва;

б) діаметра електрода;

в) довжини дуги

21. Яку розмірність має коефіцієнт розплавлення?

а) немає розмірності;

б) г/А-год;

в) г/Агод

22. Як на кресленнях зображають видимий зварювальний шов?

а) суцільною лінією, від якої проводять лінію-виноску зі стрілкою;

б) суцільною лінією, від якої проводять лінію-виноску з односторонньою стрілкою;

в) суцільною лінією, на якій розташовані хрестики

23. Як позначають на кресленні невидимий зварювальний шов?

а) на поличці лінії-виноски;

б) під поличкою лінії-виноски;

в) на штриховій лінії полички

24. Як називають зварювання, під час якого нагрівання металу виконується теплом спалювання горючих газів?

а) електродугове;

б) термітне;

в) газове

25. У якому порядку розташовані зони зварювального полум'я, починаючи від пальника?

а) ядро, відновлювальне, факел;

б) відновлювальне, ядро, факел;

в) факел, ядро, відновлювальне

26. Чому дорівнює максимальна температура ацетилено-кисневого полум'я?

а) 1150 °С; б) 2250 °С; 3150 °С

27. Яке зварювальне полум'я можна отримати, змінюючи співвідношення кисню до ацетилену?

а) відновлювальне;

б) розігрівальне;

в) розплавлювальне

28. Від чого залежить діаметр зварювального дроту?

а) температури;

б) товщини металу;

в) співвідношення кисню й ацетилену

29. Який спосіб зварювання використовують при зварюванні металу товщиною до 3 мм?

а) лівий;

б) правий;

в) нейтральний

30. Як змінюється кут нахилу пальника до поверхні зі збільшенням товщини металу?

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється

31. Що є основним інструментом для зварювальника?

а) редуктор;

б) ацетиленовий генератор;

в) пальник

32. Яким кольором фарбують кисневий балон?

а) білий;

б) чорний;

в) голубий

33. Яке призначення кисневого редуктора?

а) нагрівання кисню;

б) підвищення тиску кисню;

в) пониження тиску кисню

34. У якому випадку може відбуватися кисневе різання металу?

а) коли температура спалахування металу вища, ніж температура його плавлення;

б) температура спалахування нижча, ніж температура його плавлення

35. Якою має бути температура плавлення оксидів і шлаків щодо температури плавлення металу?

а) нижчою;

б) вищою;

в) однаковою

36. Яке призначення допоміжної трубки різака?

а) для подавання різального кисню;

б) для подавання різального газу;

в) для подавання суміші газів

37. Що є основною причиною виникнення зварювальних деформацій?

а) нерівномірність нагріву конструкцій;

б) недосконале складання конструкції;

в) малий зазор між деталями

38. Як називають деформації, що виникають від нерівномірних ливарних усадок?

а) повздовжні;

б) кутові;

в) тимчасові

39. До чого призводять напруження від поперечної усадки за несприятливих умов?

а) появи ливарної усадки;

б) появи тріщин;

в) появи місцевих деформацій

40. Яким чином можна зменшити місцеві деформації?

а) накладанням компенсаційних швів;

б) раціональним закріпленням деталей;

в) зварюванням на шлаковій подушці

41. Для яких збірних деталей використовують жорстке закріплення при зварюванні?

а) товстих деталей;

б) тонких;

в) круглих

42. Як називають тріщини, що виявляються при десятикратному збільшенні?

а) поперечна тріщина;

б) повздовжня тріщина;

в) мікротріщина

43. Як називають надлишок наплавленого металу, що наплив на поверхню основного металу і не сплавився з ним?

а) непровар;

б) наплив;

в) підріз

44. Як називають прожилку в металі зварного шва, яка виникла в результаті виділення газу?

а) свищ;

б) підріз;

в) тріщина

45. Як називають заглиблення в основному металі вздовж краю зварного шва?

а) непровар; б) підріз; в) свищ

46. Як не перевіряють зовнішні дефекти зварних з'єднань?

а) за допомогою лупи;

б) неозброєним оком;

в) омилюванням

47. Як контролюють зварні шви на герметичність?

а) рентгенівським просвічуванням;

б) магнітним методом;

в) гасовою пробою

48. Що перевіряють шаблоном?

а) розміри зварних швів;

б) розміри домішок;

в) величину підрізу

49. Для чого використовують пневматичний метод бульбашкової дефектоскопії?

а) для перевірки на герметичність;

б) для виявлення підрізу;

в) для перевірки на відповідність геометричних розмірів кресленням

50. Що не перевіряють при проведенні гідравлічних випробувань?

а) щільність шва;

б) міцність шва;

в) в'язкість шва

51. У чому полягає підготовка деталей до зварювання?

а) у правці;

б) у фарбуванні;

в) в усуненні дефектів при зварюванні

52. За допомогою чого очищають від гарту кромки деталей після кисневого різання?

а) дротяних щіток;

б) волосяних щіток;

в) лужних розчинів

53. Як називають короткі шви, що використовують при складанні деталей перед зварюванням?

а) притиснення;

б) прихватка;

в) захватка

54. Які складальні пристосування не використовують для стягування деталей перед зварюванням?

а) струбцини;

б) клямри;

в) рейсмуси

55. Чи використовують тимчасово приварені допоміжні елементи для стягування деталей, що зварюються?

а) ні; б) так

56. З якою метою корінь шва вирубують або зчищають абразивним кругом?

а) для придання шву декоративного вигляду;

б) для збільшення міцності;

в) для видалення домішок

57. З якою метою тонколистову сталь заварюють на мідних підкладках?

а) відведення тепла;

б) підведення струму;

в) збільшення швидкості зварювання

58. Як називають зварювання сталі великої товщини, коли зварювання починають з середини стику і виконують у декілька шарів?

а) гіркою;

б) каскадом;

в) операційним

59. У яких випадках використовують операційний спосіб зварювання?

а) немає можливості виконувати підготовку країв стику;

б) немає можливості виконувати стельові шви неповоротних стиків;

в) немає можливості обстежити шов

60. Як називають речовини, що захищають припої і основний метал від окислення?

а) обмазки;

б) покриття;

в) флюси

 

 

Це матеріал з підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019

 
Попередня сторінка:  15.2. Дефекти швів при зварюванні плавле...
^