Інформація про новину
  • Переглядів: 6761
  • Дата: 9-05-2021, 00:44
9-05-2021, 00:44

Підручник "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко 2019 читати онлайн

Категорія: Матеріалознавство, Підручники
 Рік видання: 2019

 Видавництво: "Літера"

 Автор: Анатолій Власенко


 

Зміст

1.1. Основні властивості матеріалів

1.2. Деревина

1.3. Пластичні матеріали

1.4. Гума

1.5. Бетон і залізобетон

1.6. Композитні матеріали

1.7. Наноматеріали

2.1. Вогнетривкі матеріали

2.2. Теплоізоляційні матеріали

2.3. Ущільнювальні матеріали

2.4. Абразивні матеріали

2.5. Скло

3.1. Атомно-кристалічна будова металів

3.3 Методи дослідження структури металів

3.4. Плавлення та кристалізація металів

4.1. Будова та характеристика сплавів

4.2. Діаграма стану подвійних сплавів

4.3. Компоненти і фази у сплавах заліза з вуглецем

4.4 Діаграма стану залізо - вуглець

5.1. Термічне оброблення сталі

5.2. Хіміко-термічне оброблення

6.1. Вуглецеві сталі

6.2. Леговані сталі

6.3. Спеціальні сталі

6.4. Чавуни

7.1. Кольорові метали та їх сплави

7.2. Металокерамічні сплави

7.3. Корозія металів

8.1. Основні властивості металів

8.2. Технічні проби металів

9.1. Суть оброблення металів тиском

9.2. Прокатування металів

9.3. Волочіння

9.4. Пресування

9.5. Суть кування

9.6. Штампування

9.7. Виготовлення сталевих труб

10.1. Суть ливарного виробництва

10.2. Лиття в одноразові піщані форми

10.3. Спеціальні види лиття

11.1. Основні поняття і визначення

11.2. Точіння

11.3. Свердління

11.4. Фрезерування

11.5. Стругання, довбання та протягування

11.6. Шліфування

12.1. Оброблення поверхневим деформуванням

12.2. Електрофізичні методи оброблення металів

13.1. Загальні відомості про зварювання

13.2. Сталеві покриті електроди

13.3. Джерела живлення зварювальної дуги

13.4. Техніка ручного дугового зварювання

13.5. Паяння металу

14.1. Суть газового зварювання

14.2. Обладнання газового зварювання

14.3. Термічне різання металів

15.1. Виникнення деформацій та способи їх зменшення

15.2. Дефекти швів при зварюванні плавленням

15.3. Види контролю зварювальних з’єднань

 

В основу підручника "Матеріалознавство та технологія металів" Власенко покладено концептуальні підходи та керівні принципи модульної методології, які можуть органічно функціонувати в дистанційній освіті. Відповідно до цієї методології, навчальний матеріал поділено на навчальні елементи. З методичного і педагогічного погляду це спеціально розроблені навчальні розділи, які містять текстовий та ілюстративний матеріал, спрямований на засвоєння знань і вмінь. Навчальний елемент подає нетрадиційно упорядковану текстову та ілюстративну інформацію щодо однієї конкретної теми, містить усе необхідне, що викладач (майстер) має розповісти учням для досягнення поставленої мети.

Текст підручника проілюстровано великою кількістю рисунків, схем і піктограм, поданих здебільшого у спрощеному вигляді, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню основ матеріалознавства. Рисунки і схеми, як опорні сигнали, вирізняються лаконічністю та наочністю.

На початку кожного навчального елементу сформульовано, які саме знання та вміння матимуть учні, вивчивши матеріал розділу. Структуру підручника побудовано таким чином, щоб учні під час дистанційного навчання могли самостійно вчитися у власному темпі. Сконцентрований виклад матеріалу значно полегшує послідовне сприйняття інформації.

 

 

^