Інформація про новину
  • Переглядів: 689
  • Дата: 10-05-2021, 23:28
10-05-2021, 23:28

3. Організація праці під час виконання механоскладальних робіт

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Попередня сторінка:  2. Організація механоскладальних робі...
Наступна сторінка:   4. Інструменти та пристосування для ви...

Зміст

3.1. Організація робочого місця 

3.2. Охорона праці під час виконання механоскладальних робіт

 

3.1. Організація робочого місця

Завданням організації праці є покращення умов праці, її систематичне полегшення, посилення трудової дисципліни, забезпечення росту культурно-технічного рівня робітників.

Робоче місце — це ділянка виробничої площі цеху, закріплена за одним робітником або бригадою робітників, оснащена необхідним обладнанням, пристосуваннями, інструментами й матеріалами та призначена для виконання операцій виробничого процесу (рис. 3.1).

Планування та оснащення робочого місця значною мірою залежить від характеру виробництва. Якщо в одиничному виробництві головними особливостями організації праці є незалежність робочих місць, незначний поділ технологічного процесу й перевага бригадної форми організації праці, то в умовах серійного виробництва це взаємозв’язок більшості робочих місць, зумовлений загальним виробничим ритмом, поділ технологічного процесу на операції. В умовах масового виробництва особливостями організації праці є тісний взаємозв’язок робочих місць, глибокий поділ технологічного процесу на операції та переходи, поділ праці з дотриманням установленої тривалості операцій, застосування потокових ліній.

Розташування обладнання, пристосувань та інструментів має сприяти зменшенню втомлюваності робітника. Водночас він повинен виконувати різні рухи найкоротшим шляхом.

Для створення зручних умов робоче місце має відповідати певним вимогам:

• деталі й інструменти треба розміщувати на відстані витягненої руки (ближче розміщують інструменти й деталі, які використовують найчастіше);

• предмети розміщують у суворій послідовності їхнього використання;

• предмети, які беруть правою рукою, розміщують праворуч, а ті, що беруть лівою, — ліворуч;

• предмети, які беруть обома руками, кладуть спереду;

• під різальними інструментами мають бути дерев’яні підставки;

• кожний предмет повинен займати постійне місце;

• на робочому місці мають міститися тільки те обладнання та інструменти, які необхідні для виконання роботи.

Рухи робітника умовно поділяють на п’ять груп:

1 — рухи, які виконують тільки пальці;

2 — рухи, які виконують пальці й кисть руки;

3 — рухи, які виконує вся рука;

4 — рухи, які виконує вся рука з нахилом плеча;

5 — рухи, які виконує одна або обидві руки з нахилом тулуба.

Науково доведено, що продуктивність праці протягом робочої зміни є різною. Її умовно поділяють на три етапи: перший — робітник звикає до роботи, другий — період високої продуктивності, третій — початок утомленості та її зростання.

Продуктивність праці протягом перших двох годин зростає, півтори години підтримується на високому рівні, а потім поступово знижується. Після перерви на обід продуктивність праці знову підвищується, але не досягає початкового рівня продуктивності. Наприкінці зміни продуктивність праці різко знижується.

Поряд з організаційно-технічним забезпеченням особливу увагу потрібно приділяти стану підлоги, чистоті приміщення, температурі та вологості повітря, освітленню, рівню шумів, кольору стін приміщення тощо.

3.2. Охорона праці під час виконання механоскладальних робіт

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Метою охорони праці є створення безпечних умов праці, гарантування безпечної експлуатації обладнання, зменшення впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на організм людини, зниження виробничого травматизму й професійних захворювань.

Основна умова безпечної праці — правильна організація робочого місця, використання справного інструменту, дотримання виробничої дисципліни та ретельне виконання правил безпеки.

Правильна організація робочого місця полягає в забезпеченні його високопродуктивним обладнанням, пристосуваннями, інструментами, інвентарем, підйомно-транспортними засобами та допоміжними пристроями, у найдоцільнішому

розміщенні елементів робочого місця, створенні безпечних і здорових умов праці, у забезпеченні порядку й чистоти, а також у безперебійному обслуговуванні робочого місця.

Роботу розпочинають за умови, що робітникові відомі безпечні способи її виконання (якщо є сумніви, треба звернутися до майстра за роз’ясненнями).

Перш ніж розпочати роботу, потрібно:

• переконатися, що на робочому одязі немає кінців, які звисають; рукави треба застебнути, волосся сховати під головний убір. Заборонено працювати в тапочках, сандаліях, босоніжках;

• уважно оглянути робоче місце, звільнити його від сторонніх предметів;

• забезпечити достатню освітленість;

• приготувати й розкласти у відповідному порядку потрібні для роботи інструменти, пристосування, матеріали тощо;

• перевірити справність інструментів, пристроїв і засобів індивідуального захисту (окуляри, рукавиці);

• перевірити справність робочого обладнання та його огородження;

• перевірити справність підйомних пристроїв (блоки, домкрати, підйомні механізми тощо).

Під час роботи важливо:

• не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

• бути уважним до сигналів, які подають транспорт, крани й інші засоби;

• не ходити в заборонених місцях;

• виконувати встановлений режим роботи;

• не користуватися випадковими підставками;

• утримувати робоче місце в чистоті й порядку;

• не допускати забруднення одягу гасом, бензином чи мастилом;

• міцно та надійно закріпляти деталі й складальні одиниці;

• видаляти ошурки лише щіткою;

• одержавши нову роботу, вимагати від майстра додатковий інструктаж.

Працюючи з електричним інструментом, потрібно:

• перевірити відповідність напруги електричного інструменту напрузі електромережі;

• перевірити заземлення та занулення;

• перевірити наявність індивідуальних засобів захисту (гумові рукавиці, калоші, ізолювальні килимки, підставки);

• захистити провід (кабель) електроінструменту від механічних пошкоджень;

• вимикати електроінструменти під час перерви в роботі;

• якщо сталося ураження струмом, не доторкаючись до постраждалого, вимкнути струм будь-яким способом (зняти запобіжник, вимкнути рубильник, перебити провід — окремо одну, а потім й інші жили); укласти потерпілого, розстебнути одяг і викликати швидку допомогу, а за відсутності ознак життя виконати штучне дихання та масаж серця.

Працюючи з пневматичним інструментом, необхідно:

• уникати випадкового потрапляння струменя стисненого повітря в очі, рот, ніс або вухо, яке може призвести до розриву внутрішніх органів;

• під’єднувати пневматичний інструмент до шлангів тільки за відсутності подання повітря (вентиль має бути закритим);

• не перетискати шланг для припинення подання повітря;

• не здувати стисненим повітрям металевий пил і стружку;

• не роз’єднувати шланги;

• подавати повітря лише після встановлення інструмента в робоче положення.

Після закінчення роботи треба:

• ретельно прибрати робоче місце;

• змастити рухомі елементи та напрямне обладнання;

• покласти інструменти, пристрої та матеріали на відповідні місця;

• прибрати промащене ганчір’я в спеціальний металевий ящик із кришкою, щоб уникнути самозаймання та пожежі.

Наукова організація праці передбачає максимальну економію робочого часу, забезпечення умов для високої продуктивності праці, раціональний виробничий процес, який економить час і сили робітника, звільняє його від зайвих і незручних рухів та інших непродуктивних витрат часу.

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте організацію праці складальників.

2. Що називають робочим місцем?

3. Що передбачає наукова організація праці?

4. Назвіть особливості організації праці в одиничному виробництві.

5. Охарактеризуйте організацію праці в умовах серійного виробництва.

6. Назвіть особливості організації праці в масовому виробництві.

7. Яким вимогам має відповідати робоче місце?

8. Назвіть рухи робітника.

9. Охарактеризуйте продуктивність праці протягом робочої зміни.

10. Що таке охорона праці?

11. Яка мета охорони праці?

12. Які обов’язки робітника до початку, під час роботи й після її завершення?

13. Укажіть особливості роботи з електричними інструментами.

14. Назвіть заходи безпеки під час роботи з пневматичними інструментами.

 

 

Це матеріал з підручника ехнологія механоскладальних робіт" Гуменюк 2020

 
Попередня сторінка:  2. Організація механоскладальних робі...
Наступна сторінка:   4. Інструменти та пристосування для ви...^