Інформація про новину
  • Переглядів: 907
  • Дата: 31-07-2021, 12:33
31-07-2021, 12:33

39. Сенсорні системи людини

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  38. Захворювання нервової системи та їх...
Наступна сторінка:   40. Зорова сенсорна система. Будова ока

Поміркуйте

Чому в різних видів тварин провідну роль у постачанні інформації можуть відігравати різні органи чуття?

Згадайте

Особливості будови органів чуття риб і ссавців

Сенсорні системи людини

Людина живе у світі, який безперервно змінюється. І, щоб нормально існувати в цьому мінливому середовищі, їй потрібно постійно отримувати нову інформацію. Хто стоїть поряд? Яка машина подала звуковий сигнал? На якому магазині є напис «Продукти»? Куди поставити ногу, щоб не послизнутися? Яке на смак це морозиво? Про все це людина дізнається завдяки своїм органам чуття, які належать до складу сенсорних систем.

Сенсорні системи (аналізатори) — це складні структури, які сприймають подразнення, що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища організму, і здійснюють їхній аналіз.

Існує декілька сенсорних систем людини.

Будова аналізаторів

Окрім органів, які безпосередньо сприймають сигнали (око, вухо, ніс тощо), до скла

ду аналізаторів належать також ті частини нервової системи, що передають сигнали від місця сприйняття, та ділянки мозку, які ці сигнали обробляють (мал. 39.1).

Відповідно, у кожному аналізаторі виділяють тісно пов’язані між собою основні частини: периферичну, провідникову та центральну.

Периферичною частиною аналізаторів є рецептори органів чуття, що перетворюють енергію подразника на нервове збудження або, інакше кажучи, трансформують силу подразника в нервовий імпульс.

Провідникову частину аналізаторів становлять вставні нейрони, послідовно з’єднані між собою. Вони є шляхом, яким сигнал проходить від рецептора до головного мозку.

Центральну, або кіркову, частину аналізаторів становлять ділянки кори великих півкуль, які сприймають інформацію від відповідних рецепторних утворень. Ця частина аналізатора не має чітко окреслених меж. Її роль полягає в усвідомленні сприйнятого відчуття.

Ділянки кори великих півкуль головного мозку, де відбувається обробка сенсорної інформації, називають сенсорними зонами.

Рецептори

Основна функція будь-якого рецептора — утворення нервового імпульсу у відповідь на певне подразнення. Потім цей імпульс передається до наступних частин аналізатора.

Серед рецепторів, які сприймають подразнення, розрізняють:

• екстерорецептори — сприймають сигнали із зовнішнього середовища;

• інтерорецептори — сприймають сигнали від внутрішніх органів організму.

Особливістю рецепторів є те, що вони спеціалізуються на сприйнятті одного типу подразнень. Так, механорецептори сприймають механічні подразнення (наприклад, тиск), фоторецептори — світло, терморецеп-тори — температуру, хеморецептори можуть розрізняти речовини за їхніми хімічними властивостями. Але є рецептори, наприклад больові, які здатні сприймати декілька різних типів подразнень, що ушкоджують організм (механічних, термічних, хімічних).

За відстанню до джерела подразнення рецептори бувають:

• дистантні — сприймають подразнення на певній відстані від його джерела (наприклад, фоторецептори зорової системи);

• контактні — сприймають подразнення під час безпосереднього контакту з джерелом (наприклад, механорецептори тиску, розташовані в шкірі).

У багатьох випадках рецептори певного типу зосереджені в одному органі, як, приміром, фоторецептори ока. Але існують органи, які містять велику кількість різних рецепторів, як-от шкіра людини. У шкірі є рецептори дотику, тиску, температури, болю (мал. 39.2).

Зверніть увагу, що поняття «рецептор» не є тотожним із поняттям «орган чуття» або «сенсорна система». Рецептори є складовими органів чуття, які сприймають певний тип подразнень. До складу органа чуття належать також допоміжні структури — різноманітні клітини або неклітинні утворення, які забезпечують ефективну роботу рецепторів. Наприклад, світло в зоровій сенсорній системі сприймається фоторецепторами, а от формування зображення забезпечують спеціальні структури ока.

Ключова ідея

Сенсорні системи людини (аналізатори) сприймають інформацію із зовнішнього й внутрішнього середовищ. Вони складаються з основних частин: периферичної, яка сприймає сигнали за допомогою рецепторів, провідникової, яка проводить сигнали в мозок, і центральної — ділянок кори мозку, які обробляють сигнали.

Перевірте свої знання

1. Що таке сенсорна система? 2. Яку будову має аналізатор? 3. Що таке рецептор? 4. Які існують типи рецепторів? 5*. Які аналізатори людини містять механорецептори?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  38. Захворювання нервової системи та їх...
Наступна сторінка:   40. Зорова сенсорна система. Будова ока^