Інформація про новину
  • Переглядів: 396
  • Дата: 31-07-2021, 12:34
31-07-2021, 12:34

42. Сенсорна система слуху

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  41. Зорова сенсорна система. Сприйняття...
Наступна сторінка:   43. Сенсорні системи рівноваги, руху, до...

Поміркуйте

Як тварини використовують свої органи слуху?

Згадайте

Які рецептори забезпечують сприйняття звуків?

Слухова сенсорна система

Слух — це вид чутливості, що забезпечує сприйняття організмом звукових коливань. Слухова сенсорна система є другою за важливістю системою органів чуття людини після зорової.

До складу слухового аналізатора належать органи слуху, слухова гілка присінково-завит-кового нерва й ділянка кори, яка обробляє сигнали слухових рецепторів. Ця ділянка (кірковий центр) розташована в скроневій частці кори великих півкуль головного мозку.

Будова вуха

Орган слуху частково розміщений у товщі скроневої кістки черепа. Він складається з трьох основних відділів: зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха (мал. 42.1). Функція зовнішнього й середнього вуха — проведення й підсилення звуків, а внутрішнє вухо містить звукосприймальний апарат.

Зовнішнє вухо

Зовнішнє вухо утворене вушною раковиною і зовнішнім слуховим проходом

(мал. 42.1). Вушна раковина вловлює та спрямовує звукові хвилі в слуховий хід. У предків людини вона була досить рухливою, але в сучасної людини ця структура є нерухомою. Зовнішній слуховий хід — це трубка, яка проводить звуки до барабанної перетинки. У його стінках є сальні та видозмінені потові залози, що виділяють вушну сірку, яка зволожує слуховий хід і захищає його від мікроорганізмів, які потрапляють туди ззовні.

Середнє і внутрішнє вухо

Середнє вухо розміщене між зовнішнім слуховим ходом і внутрішнім вухом (мал. 42.1). Більшу його частину займає барабанна порожнина, яка з одного боку відокремлена від слухового проходу барабанною перетинкою, а з іншого — через євстахієву (слухову) трубу сполучається з носоглоткою.

У барабанній порожнині розташовані три слухові кісточки, сполучені між собою: молоточок, коваделко, стремінце. Барабанна перетинка сприймає звукові коливання й передає їх на слухові кісточки, які зменшують амплітуду коливань, але збільшують їх силу.

Внутрішнє вухо складається з перетинчастого й кісткового лабіринтів — системи порожнин і каналів складної форми, заповнених рідиною (мал. 42.1). Функцію сприйняття звукових коливань виконує завитка — спірально закручений канал, який у людини має 2,5 оберти. Одна зі стінок протоку завитки утворена натягнутими волоконцями різної довжини. Це базальна мембрана, що містить слухові рецептори.

Сприйняття звуку

Звукові коливання від барабанної перетинки за допомогою слухових кісточок спрямовуються до овального вікна внутрішнього вуха (мал. 42.2).

Від мембрани овального вікна ці коливання передаються рідині, що заповнює внутрішнє вухо. Вібруючи, ця рідина передає коливання на базальну мембрану, у якій розташовані рецептори — волоскові клітини кортієвого органа завитки (мал. 42.2). Слухові рецептори мають видовжену форму. Один їхній кінець містить волоски різної довжини. Ці волоски коливаються разом із рідиною в каналі й торкаються покривної мембрани, що звисає над ними.

У результаті в рецепторах кортієвого органа виникає збудження, яке передається волокнами присінково-завиткового нерва в центри слуху головного мозку (у скроневій

частці кори великих півкуль), де відбувається розпізнавання звуків.

Високі тони «вловлюються» в нижній частині завитки, а низькі — сприймаються рецепторами на широкій частині базальної мембрани у верхівці завитки.

Людина здатна сприймати звукові хвилі у досить вузькому діапазоні. Нижньою його межею є 16-20 Гц, а верхньою — 15-20 кГц. Конкретні межі цього діапазону є індивідуальними для кожної людини, вони також можуть змінюватися впродовж життя.

Важливою характеристикою звуку є його гучність. Це суб’єктивна оцінка сили, з якою звук діє на слуховий апарат людини. Вимірюють гучність у децибелах (дБ). Велика гучність звуків може бути причиною пошкодження слухового апарату людини.

Дізнайтеся більше

Звук із частотою нижче 16 Гц називають інфразвуком, а вище 20 кГц — ультразвуком. У багатьох тварин діапазон звуків, які вони сприймають, є значно ширшим, ніж у людини.

Дізнайтеся більше

Гострота слуху в різних людей неоднакова. Людям із музичним слухом властиве відчуття ритму, вони можуть визначати інтервали між звуками різної висоти, точно повторити музичну фразу.

Ключова ідея

Орган слуху складається з трьох основних частин: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Зовнішнє й середнє вухо вловлюють, проводять і підсилюють звукові коливання, а внутрішнє — відповідає за їхнє сприйняття.

Перевірте свої знання_

1. Яку функцію виконує барабанна перетинка?

2. Який елемент вуха сприймає звукові коливання?

3. Які структури належать до складу зовнішнього вуха? 4. Як відбувається сприйняття звуку?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  41. Зорова сенсорна система. Сприйняття...
Наступна сторінка:   43. Сенсорні системи рівноваги, руху, до...^