Інформація про новину
  • Переглядів: 455
  • Дата: 31-07-2021, 12:35
31-07-2021, 12:35

43. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури й болю

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  42. Сенсорна система слуху
Наступна сторінка:   44. Сенсорні системи нюху й смаку

 

Поміркуйте

Навіщо людині потрібна здатність відчувати біль?

Згадайте

Будову внутрішнього вуха людини

Яке значення для тварин має відчуття дотику?

Типи рецепторів

Сенсорна система рівноваги

В організмі людини внутрішнє вухо виконує подвійну функцію: сприйняття звуків та положення тіла в просторі.

Сигнали, потрібні для збереження рівноваги, забезпечуються вестибулярним апаратом, який складається з трьох півколових каналів та двох мішечків (мал. 43.1). Канали й мішечки сполучені між собою.

Три півколові канали розміщені в площинах, що відповідають трьом вимірам простору (висота, довжина й ширина). Канали заповнені рідиною, а на їхніх кінцях є розширення — ампули, де розташовані вестибулярні рецептори — чутливі волоскові клітини (мал. 43.1а). Унаслідок зміни положення голови чи тулуба рідина всередині каналів зміщується, перестає тиснути на одні рецептори, а починає тиснути на інші. Рецептори збуджуються й посилають сигнали до головного мозку. Рецептори трьох

каналів сприймають обертальні рухи й дають точну інформацію про прискорення або гальмування тіла під час руху.

У мішечках на внутрішній поверхні також розміщені чутливі волоскові клітини, їхні волоски занурені в желеподібну мембрану, на поверхні якої «плавають» кришталики кальцій карбонату — отоліти (мал. 43.16). У разі нахилів голови мембрана з отолітами зміщується, що призводить до загинання волосків чутливих клітин. При цьому в клітинах виникає збудження, яке передається в головний мозок. Рецептори мішечків за нахилом голови сприймають вертикальне й горизонтальне переміщення тіла.

Для відновлення порушеного положення тіла мозок подає сигнали до скелетних м’язів.

Тактильна чутливість

Тактильна чутливість разом із зором і слухом формує в людини цілісне сприйняття навколишнього світу. У випадку втрати зору чи слуху людина за допомогою тактильного (соматосенсорного) аналізатора та технічних пристосувань може «чути» й «читати».

Тактильна чутливість людини зумовлена функціонуванням механорецепторів шкіри, які сприймають механічні впливи у вигляді дотику або тиску.

Розгляньмо, як працює дотикова система. Механічна дія на шкіру спричиняє

подразнення рецептора, у результаті чого виникає нервовий імпульс. Цей імпульс, що несе інформацію від подразника, передається до зони шкірно-м’язової чутливості тім’яної частки кори головного мозку, де й формуються певні відчуття.

Відмінною рисою дотикового аналізатора є те, що рецепторна площа дотику більша, ніж в інших органів чуття. Це забезпечується завдяки великій площі шкіри.

Дізнайтеся більше

На шкірі людини дотикові рецептори розподілені нерівномірно. їх дуже багато на ділянках, де дотикова чутливість найбільш потрібна (кінчики пальців, язик, губи). А в інших частинах тіла їх значно менше.

Для ілюстрації цієї відмінності часто використовують спеціальну модель — так званий кортикальний сенсорний гомункулюс. Його тривимірний варіант називають гомункулюсом Пенфілда (на честь канадського нейрохірурга). Така модель наочно демонструє, які частини тіла найбільше «представлені» в сенсорних зонах кори головного мозку.

Сприйняття температури

Рецептори сприйняття температури розташовані переважно в шкірі, хоча вони є і в інших місцях, наприклад у ротовій порожнині. Розрізняють два типи температурних рецепторів: теплові й холодові. Теплові рецептори генерують сигнали в процесі підвищення температури, а холодові — у процесі її зниження. Сприймають вони, відповідно, температури вищі й нижчі, ніж температура тіла людини.

Рухова сенсорна система

Рухова (м’язова) сенсорна система забезпечує координацію рухів людини. Її рецептори — пропріорецептори — містяться в скелетних м’язах, зв’язках і сухожилках. Подразниками для цих рецепторів є скорочення, розтягнення, напруження або ослаблення м’язів. Вони сигналізують про ступінь напруження м’язових волокон, положення суглобів і частин тіла людини в просторі. За допомогою рухової сенсорної системи людина навіть за відсутності зору може виконувати в просторі складні рухи.

Сприйняття болю

Біль — це особливий психофізіологічний стан людини, що виникає внаслідок дії сильних або ушкоджуючих чинників і супроводжується неприємним відчуттям.

Біль виконує в організмі важливу захисну функцію. Він примушує мозок швидко реагувати на небезпечний для організму чинник.

Сильні або ушкоджуючі подразнення сприймаються ноцицепторами — больовими рецепторами. Вони розташовані майже в усіх органах, але найбільше їх у шкірі. Від них нервові імпульси надходять до мозку. Ноци-цептори активуються лише під дією больового подразнення (чинника, що ушкоджує або може ушкодити структури організму).

Дізнайтеся більше

Холодових рецепторів у шкірі людини майже в 10 разів більше, ніж теплових.

Ключова ідея

Функція збереження рівноваги забезпечується вестибулярним апаратом, що розташований у внутрішньому вусі. Сенсорні системи руху й дотику для сприйняття подразнень використовують механорецептори. Температурну чутливість людини забезпечують теплові й холодові рецептори. Сильні подразнення організму людини сприймаються больовими рецепторами, які розташовані майже в усіх органах.

Перевірте свої знання

1. Яку роль виконує система рівноваги? 2. Як реалізується тактильна чутливість людини? 3. Як відбувається сприйняття температури? 4. Яку будову має рухова сенсорна система? 5*. Як працює система рівноваги? б*. Як відбувається сприйняття болю?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  42. Сенсорна система слуху
Наступна сторінка:   44. Сенсорні системи нюху й смаку^