Інформація про новину
  • Переглядів: 481
  • Дата: 31-07-2021, 12:37
31-07-2021, 12:37

46. Процеси вищої нервової діяльності

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  45. Порушення роботи сенсорних систем
Наступна сторінка:   47. Рефлекси та інстинкти

Поміркуйте

Які переваги дає людині складна поведінка?

Згадайте

Для яких тварин є характерною складна соціальна поведінка? Функції нервової системи людини

Нервові процеси

Робота головного мозку людини ґрунтується на взаємодії двох основних процесів — збудження й гальмування.

У процесі збудження окремі нейрони або групи нейронів генерують сигнали, які поширюються на інші нервові клітини.

Процес гальмування є зворотним — він припиняє процес поширення збудження на інші нейрони.

Наприклад, дитина побачила на столі цукерку. Мозок дитини розпізнає цукерку, і в ньому збуджуються нейрони, пов’язані з виникненням базових емоційних реакцій. Дитина знає, що цукерка смачна, і хоче її взяти. Але батьки попросили не їсти цукерок до обіду. Тому вищі центри кори великих півкуль головного мозку гальмують це збудження, і дитина залишає цукерку на столі.

Показники нервових процесів

На взаємодії процесів збудження й гальмування ґрунтується робота мозку в усіх людей. Але відбувається ця взаємодія по-різному.

Нервові процеси відрізняються за показниками: силою, рухливістю та врівноваженістю.

Значення цих показників установив лауреат Нобелівської премії І. П. Пав лов.

Показники нервових процесів:

• сила — це здатність нервових клітин тривалий час підтримувати режим активної роботи;

• рухливість — це швидкість переходу клітин від стану збудження до стану гальмування або навпаки;

• урівноваженість визначає співвідношення за силою процесів збудження й гальмування.

Типи вищої нервової діяльності

Комбінації показників нервових процесів заклали підґрунтя для виокремлення чотирьох типів нервової діяльності:

• сильного врівноваженого рухливого;

• сильного врівноваженого інертного;

• сильного неврівноваженого;

• слабкого.

Ці типи вищої нервової діяльності за своїми особливостями збіглися з чотирма типами темпераменту в людей, які були описані ще давньогрецьким лікарем Гіппократом.

Типи темпераменту

Темперамент — це індивідуальна характеристика людини, яка виявляється в силі, рухливості й урівноваженості перебігу її психічних процесів.

Розрізняють чотири основні типи темпераменту (мал. 46.1).

Скрайбінг «Типи темпераменту»

Дізнайтеся більше

Давньогрецький лікар Гіппократ (460-377 рр. до н. е.) уважав, що оптимальне співвідношення чотирьох «соків тіла» — крові [sanguis), лімфи (phlegma), жовчі (chole) та чорної жовчі (melon chole) — визначає здоров'я людини, тоді як порушення їх розподілу стає причиною захворювань.

Сангвінік (жвавий тип) має сильний, урівноважений, рухливий тип вищої нервової діяльності. Людям цього типу властива достатня сила нервових процесів, що виявляється в енергійності й наполегливості під час досягнення мети. Для них характерна

витриманість, що є показником достатньої врівноваженості нервових процесів. Водночас цьому типу властива значна рухливість нервових процесів, про що свідчить уміння швидко перебудовувати свої звички й уподобання відповідно до конкретних обставин життя.

Флегматик (спокійний тип) має сильний, урівноважений, проте інертний тип вищої нервової діяльності. Люди, які належать до цього типу, відзначаються передусім неквапливістю дій. Для них властивий певний консерватизм поведінки, що свідчить про малу рухливість нервових процесів.

Холерик (нестриманий тип) має сильний, але неврівноважений тип вищої нервової діяльності. Для людей цього типу характерна палкість, із якою вони виконують роботу. Вони працюють натхненно, але часто будь-яка дрібниця може звести все нанівець, що свідчить про неврівноваженість нервових процесів із переважанням збудження. Саме через це для характеристики цього типу не застосовують поняття рухливості нервових процесів.

Меланхолік (слабкий тип) вирізняється слабким типом вищої нервової діяльності. Для характеристики цього типу такі показники, як урівноваженість і рухливість нервових процесів, не застосовують. У людини риси слабкого типу виявляються насамперед у нерішучості й нездатності наполягати на своєму.

Слід зазначити, що темперамент у людей часто має риси більш ніж одного типу, тобто існує багато перехідних типів.

Характеристика різних типів темпераменту за показниками нервових процесів

Показник

Тип темпераменту

Сангвінік

Флегматик

Холерик

Меланхолік

Сила

Сильний

Сильний

Сильний

Слабкий

У рівноваженість

У рівноважений

У рівноважений

Неврівноважений

Рухливість

Рухливий

Інертний

Ключова ідея

Робота головного мозку людини ґрунтується на взаємодії двох процесів — збудження й гальмування. Нервові процеси в різних людей відрізняються за силою, рухливістю та врівноваженістю. За цими показниками виділяють чотири типи вищої нервової діяльності, які збігаються з чотирма типами людського темпераменту.

Перевірте свої знання_

1. Які нервові процеси є основою діяльності головного мозку людини? 2. За якими показниками відрізняються нервові процеси в різних людей? 3. Які типи нервової системи існують у людини? 4*. Чим люди з різними темпераментами відрізняються між собою?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  45. Порушення роботи сенсорних систем
Наступна сторінка:   47. Рефлекси та інстинкти^