Інформація про новину
  • Переглядів: 509
  • Дата: 31-07-2021, 12:37
31-07-2021, 12:37

48. Мова. Навчання та пам'ять

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  47. Рефлекси та інстинкти
Наступна сторінка:   49. Набута поведінка людини. Мислення т...

 

Поміркуйте

Які переваги дає людині можливість спілкування?

Згадайте

Функції кори великих півкуль головного мозку Способи спілкування тварин

Сигнальні системи людини

Нервову систему людини пов’язує з навколишнім світом складна система умовно-рефлекторних і безумовно-рефлекторних зв’язків. Ця система отримує сигнали від середовища й зумовлює реакції організму на них. Її називають сигнальною системою.

Розрізняють першу й другу сигнальні системи:

• перша сигнальна система характеризується реакціями, що виникають як результат упливу зовнішніх чинників на сенсорні системи організму;

• друга сигнальна система визначається рефлекторними реакціями на слова, символи, жести (які є абстрактними поняттями).

Скажімо, коли на запах свіжоспечених булочок у вас виділяється слина, це приклад дії першої сигнальної системи. Результатом роботи другої сигнальної системи є виділення слини, коли ви чуєте слово «булочка».

Мова. Фізіологічні основи мовлення

Мова — це система особливих знаків і засобів спілкування між людьми. Вона формувалася на основі звуків, які навчилася вимовляти людина.

Однак лише звуками мова не обмежується: у сучасному суспільстві велике значення має писемність — графічна складова мови. Також існують мова жестів, мова кольорів тощо.

Надзвичайно важливими для процесу мовлення є дві ділянки кори великих півкуль головного мозку — зона Брока та зона Верніке. Вони розташовані в корі домінуючої півкулі (у праворуких — ліва, у шульгів — права). Ці два центри відповідають за розуміння інформації та відтворення мови. Наявність цих зон пов’язана безпосередньо з можливістю говорити, а їх ушкодження стає причиною розладів мовлення.

Види навчання

Навчання в усі часи було одним із головних чинників виживання людини. Ті, хто вчився краще, у боротьбі із силами природи виживали частіше, тому в період свого існування людство винайшло різні способи навчання.

Найпростішим видом навчання є догматичне, коли знання здобуваються шляхом механічного запам’ятовування, без будь-яких спроб зрозуміти зміст того, що вивчається.

Відеолекція «Мова, навчання, пам'ять»

Види пам'яті за змістом матеріалу, що запам'ятовується

Вид пам’яті

Особливості

Рухова

Пам’ять на пози й рухи тіла. Є основою для формування ходіння, танцю, гри на музичних інструментах та інших навичок

Емоційна

Пам’ять емоцій, почуттів. Надає можливість зберігати емоції та почуття, що виникали раніше, і відновлювати певний емоційний стан у разі повторення ситуації

Образна

Пам’ять на зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові образи. Зберігає картини навколишнього світу, звуки, запахи, які колись сприймалися людиною

Словесно-

Пам’ять на думки, судження, закономірності та зв’язки між предметами і явищами.

логічна

Цей вид пам’яті тісно пов’язаний із мовленням та мисленням і формується разом із ними. Вона зберігає й відтворює словесну інформацію

Види пам'яті за часом зберігання інформації

Вид пам’яті Особливості

Миттєва

(сенсорна)

Зберігає інформацію впродовж дуже короткого проміжку часу (від 0,3 до 2 с) і залежить від того, як відображається дійсність на рівні рецепторів

Коротко

часна

Утримує інформацію, яка надходить до неї з миттєвої та довгострокової пам’яті. Час зберігання інформації — від 15 до ЗО с. Ця пам’ять зберігає лише те, на що спрямована увага людини

Довго

строкова

Майже не обмежена за обсягом і тривалістю зберігання інформації. У неї надходить матеріал із короткочасної пам’яті, але він не перебуває там у незмінному вигляді. Цей матеріал безперервно перетворюється: узагальнюється, класифікується, об’єднується в смислові групи

Це найменш ефективний вид навчання, він не сприяє розумовому розвитку людини.

Під час пояснювально-ілюстративного навчання сприйняття нової інформації відбувається одночасно з її узагальненням. Зазвичай у такому випадку пропонують практичні вправи, матеріали з пояснювальними ілюстраціями, завдяки чому можна добре й швидко засвоїти інформацію.

Проблемне навчання передбачає розв’язування навчальних або реальних завдань. Аби їх вирішити, доведеться не лише пригадувати те, що ви вже знаєте, а й самостійно шукати інформацію. Цей вид навчання вимагає активного застосування інших форм навчання.

Пам'ять

Будь-яке навчання має сенс лише тоді, коли отримана інформація запам’ятовується.

Пам’ять — це психофізіологічний феномен, який полягає в збереженні та наступному відтворенні за допомогою складних фізіологічних механізмів минулого досвіду, що дає можливість повторного застосування в процесі життєдіяльності.

Існують різні класифікації пам’яті за певними критеріями (див. таблиці).

Розвиток пам’яті — це виховання здатності до повного й точного відтворення інформації тоді, коли це потрібно.

Пам’ять людини має величезні можливості. Для її успішного тренування й кращого запам’ятовування слід:

■ зосереджувати увагу на важливому;

• володіти базовими знаннями, необхідними для розуміння нового матеріалу;

■ виявляти зацікавленість в інформації, хотіти її запам’ятати.

Існують різні техніки розвитку пам’яті: мнемоніка (мнемотехніка), складання мап пам’яті, асоціація образів тощо.

Ключова ідея

Мова є системою особливих знаків і засобом спілкування між людьми. Існують різні види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне. Будь-яке навчання відбувається за участю механізмів пам'яті. Розрізняють декілька видів пам'яті.

Перевірте свої знання_

1. Які сигнальні системи є в людини? 2. Що таке мова? 3. Які існують види навчання? 4*. У чому полягає різниця між миттєвою і короткочасною пам'яттю?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  47. Рефлекси та інстинкти
Наступна сторінка:   49. Набута поведінка людини. Мислення т...^