Інформація про новину
  • Переглядів: 348
  • Дата: 31-07-2021, 12:39
31-07-2021, 12:39

51. Індивідуальні психофізіологічні особливості та формування особистості

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  50. Сон. Біологічні ритми
Наступна сторінка:   52. Вплив токсичних речовин на нервову ...

Поміркуйте

Як на поведінку людини можуть упливати біоритми?

Згадайте

Види навчання Що таке темперамент?

Особливості поведінки й психіки людини

Складна поведінка стала однією з причин еволюційного успіху людини. Вона дозволяє швидко адаптуватися до змін середовища існування. З іншого боку, поведінка є дуже індивідуалізованою, оскільки психіка кожної людини має свої особливості. Навіть у близнюків поведінка може відрізнятися.

На формування особливостей поведінки людини впливає багато чинників, зокрема такі процеси, як увага, емоції та мотивація.

Увага

Увага — це зосередженість людини в певний момент на якомусь об’єкті. Об’єкт може бути як реальним, так і уявним (подія, образ, міркування тощо).

Увага дозволяє зосередити розумову діяльність людини на найбільш важливому для неї в певний час об’єкті чи явищі. Без уваги не можливий процес навчання.

Основними характеристиками уваги є стійкість, концентрація, обсяг, розподіл, переключення.

Емоції та мотивації

Ще одним виявом психічної діяльності людини є емоції.

Емоції — це одна з форм відображення мозком об’єктивної дійсності, характерною рисою якої є суб’єктивний характер цього психічного процесу (мал. 51.1). Тобто людина не може точно сказати, на що схожі емоційні переживання іншої людини, хоча може припустити, що вони схожі на її власні відчуття.

Емоції виконують важливі регуляторні й сигнальні функції.

Сигнальна функція емоцій полягає в оцінюванні користі / небезпечності тих чи тих упливів або ситуацій.

Регуляторна функція емоцій полягає в адаптації до змін, що відбуваються, шляхом активації окремих систем і організму в цілому у відповідь на певні обставини. Наприклад, небезпечна ситуація викликає відповідні емоції, завдяки яким активується вегетативна нервова система (симпатичний відділ): мобілізуються ресурси організму для попередження негативних наслідків.

У психічних процесах емоції часто бувають пов’язані з мотивацією. Мотивація є психофізіологічним процесом, який упливає на поведінку людини, організує її, робить людину більш активною та стійкою, спрямованою на задоволення певної потреби.

Формування поведінкових реакцій. Характер людини

Спадкові особливості людини, психофізіологічні процеси та вплив середовища формують її поведінкові реакції. Сформовані реакції реалізуються у вигляді характеру людини.

Характер — це сукупність стійких індивідуальних психологічних особливостей людини, що формуються впродовж усього життя й виявляються в її діяльності та взаємодії з іншими людьми.

Біологічною основою для формування характеру є особливості вищої нервової діяльності людини. Такі риси характеру, як чуттєвість, пристрасність, швидше й легше формуються в людини з неврівноваженою нервовою системою, а наполегливість, самовладання, зібраність, стійкість — з урівноваженою.

Однак тип нервової діяльності не визначає характер у цілому. Такі риси, як увічливість, чесність, порядність, можуть сформуватися в людини з будь-яким типом нервової системи.

Існує декілька характерних рис, за якими визначаються особливості характеру людини. Насамперед це ставлення людини:

• до інших людей (товариськість, повага);

• до праці та своєї справи (відповідальність, сумлінність, працьовитість);

• до самої себе (самокритичність, егоїзм);

• до речей (акуратність, неохайність).

Оцінюючи людину за цими ознаками, ми

й визначаємо основні риси її характеру.

Формування особистості

Темперамент та інстинктивні програми поведінки є тими особливостями людини, які певною мірою зумовлені спадковими ознаками. Але нервова система людини та її психіка дуже гнучкі. Головною властивістю людини є здатність пристосовуватися до різних умов, які виникають упродовж життя людини. Тому в ході розвитку людини на основі

особливостей її нервової системи та поведін-кових реакцій формується її особистість.

Становлення особистості — це закономірний процес, у ході якого людина, з одного боку, перебуває під упливом оточення, а з іншого, — може сама змінювати себе, обирати форми діяльності, набувати нового досвіду.

Індивідуальні психофізіологічні особливості, здібності, вибір професії

Психофізіологічні особливості кожної людини є унікальними. Вони зумовлюють її здатність виконувати дії на певному рівні.

Здібності — це здатність людини робити щось якнайкраще. Здібності людини виявляються лише в її діяльності. Зрозуміло, що найкраще людина буде виконувати роботу, яка найбільше відповідає її психофізіологічним особливостям. Тому важливо під час вибору професії ці особливості брати до уваги. Для цього використовують різноманітні тести, які дозволяють їх ефективно визначити.

Ключова ідея

Особливості поведінки людини виникають під упливом як спадкових, так і набутих чинників. Вони є виявом психофізіологічних особливостей, унікальних для кожної людини. Урахування цих особливостей є важливим під час вибору майбутньої професії.

Перевірте свої знання_

1. Що таке увага? 2. Яке значення для людини мають емоції? 3. Що впливає на формування особистості людини? 4. Які особливості особистості людини бажано враховувати під час вибору професії? 5*. Чи може в людини впродовж життя змінитися характер?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  50. Сон. Біологічні ритми
Наступна сторінка:   52. Вплив токсичних речовин на нервову ...^