Інформація про новину
  • Переглядів: 411
  • Дата: 31-07-2021, 12:39
31-07-2021, 12:39

52. Вплив токсичних речовин на нервову систему й поведінку людини

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  51. Індивідуальні психофізіологічні ос...
Наступна сторінка:   53. Гомеостаз і регуляція функцій орган...

Поміркуйте

Чому деякі речовини негативно впливають на організм людини?

Згадайте

Наслідки харчових отруєнь Що таке звички?

Токсичні речовини за походженням:

неорганічні; органічні; створені штучно.

Поняття про токсичні речовини

Токсичними називають речовини, які в певних (зазвичай невеликих) дозах порушують життєдіяльність живих організмів і спричиняють їх отруєння, що стає причиною захворювань або навіть загибелі організму.

Токсичними можуть бути деякі прості хімічні речовини, наприклад випари брому або ртуть, але більшість токсичних речовин є складними хімічними сполуками.

Механізми дії токсичних речовин

Токсичні речовини можуть діяти як на окремі клітини, так і на організм у цілому. На клітинному рівні вони негативно впливають на роботу ферментів.

На тканинно-органному рівні токсичні речовини вражають окремі органи або тканини. Так, токсини з отрути кобри вражають нервову систему, а токсини, що містяться в отруті гадюки, руйнують клітини крові та тканини в місці укусу. Уражені органи перестають виконувати свої функції (серце зупиняється, нирки припиняють виводити з організму продукти обміну тощо), що й стає причиною загибелі організму.

Вплив токсинів на нервову систему і психіку людини

Отруйні речовини, утворені живими організмами, називають токсинами. їх можуть виробляти організми різних груп: мікроорганізми, гриби, рослини, тварини.

Токсини можуть уражати різні системи організму. Утім більшість із них здатні порушувати роботу нервової системи людини та впливати на психіку.

Серед рослинних токсинів небезпеку для людини становлять насамперед алкалоїди — нікотин, атропін, скополамін, дитилін, рицин, стрихнін та інші.

Прикладом дії токсинів на нервову систему людини є таке захворювання, як ерготизм. Воно виникає після споживання продуктів із зерна, ураженого ріжками (паразитичним грибом Claviceps purpurea) (мал. 52.1). Ріжки містять такі токсини, як ерготамін, ерготоксин, ергостерин тощо. Ці токсини впливають на центральну нервову систему спочатку збуджуючи, а потім пригнічуючи її. Ознаками отруєння є розвиток психозу, галюцинації, непритомність тощо.

Ще одним небезпечним токсином є атропін, який міститься в рослинах родини Пасльонові (дурман, блекота, беладонна тощо). Результатом дії атропіну є порушення свідомості, галюцинації, психічні розлади та інші симптоми.

Серед тваринних найвідомішим токсином є тетродотоксин (мал. 52.2). Він має нейропаралітичну дію — нервові волокна втрачають здатність проводити імпульси, а в людини настає смерть від паралічу дихальних м’язів.

Дізнайтеся більше

У природі токсичні речовини необхідні живим організмам для виживання. Токсини можуть захищати їх від хижаків чи паразитів, допомагати вбивати здобич або конкурентів у боротьбі за певні ресурси.

• Існує близько 10 000 видів отруйних рослин. Уміння відрізняти ці рослини є дуже важливим для збереження життя і здоров'я.

Вплив наркотичних речовин на нервову систему і психіку ЛЮДИНИ

Різновидом небезпечних токсичних сполук є наркотичні речовини (як природного, так і штучного походження). Вони здатні заміщувати сполуки, які беруть участь у процесах обміну речовин та передачі сигналів у клітинах центральної нервової системи.

Наркотичні речовини здатні збуджувати психіку або, навпаки, пригнічувати її, спричиняючи надмірну сонливість. Вони можуть призводити до появи галюцинацій і порушення свідомості. У разі вживання наркотиків у людини швидко погіршується пам’ять, знижуються інтелектуальні здібності.

Головна проблема вживання наркотиків — це зменшення або припинення організмом виробництва тих сполук, дію яких заміщують ці наркотичні речовини. Крім того, організм поступово звикає до надходження наркотиків і перестає реагувати на їхню певну кількість. У людини виникає потреба в постійному збільшенні дози наркотичної речовини. Формується наркотична залежність, якої дуже важко позбутися.

Під упливом наркотичних речовин відбувається руйнування особистості. Людина втрачає відчуття реальності, а її поведінка стає непередбачуваною. Коли наркотична залежність уже розвинулась, навіть коротка

затримка з прийомом чергової дози спричиняє тяжкі фізичні страждання (абстинентний синдром).

Вплив алкоголю на нервову систему й психіку людини

Алкоголь порушує роботу центральної нервової системи. Він може бути причиною неадекватного сприйняття дійсності та психічних розладів. Під дією алкоголю людина часто перестає контролювати свої вчинки. У неї погіршується координація рухів, знижується швидкість реакції. Усе це створює небезпеку і для самої людини, і для її оточення.

Як у випадку з наркотичними речовинами, у людини може розвинутися психічна й фізична залежність від алкоголю. А припинення його вживання в людей зі сформованою залежністю також спричиняє настання абстинентного синдрому.

Ключова ідея

Токсичні речовини порушують життєдіяльність живих організмів і спричиняють тяжкі отруєння. До таких речовин належать наркотичні речовини, алкоголь, природні токсини тощо, їхнє споживання впливає на центральну нервову систему: можливі виникнення галюцинацій, порушення психічної діяльності, формування залежності тощо.

Перевірте свої знання

1. Які речовини є токсичними? 2. Як наркотичні речовини впливають на роботу мозку людини? 3. Чому вживання алкоголю стає причиною порушень роботи нервової системи? 4. Що таке абстинентний синдром?

Узагальнення знань за темою «Вища нервова діяльність»

Порівняльна характеристика умовних та безумовних рефлексів

Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

Вроджені, передаються спадково

Набуваються організмом упродовж життя

Видові

Індивідуальні

Мають сформовані рефлекторні дуги

Рефлекторні дуги тимчасові

Відносно сталі, мало змінюються

Непостійні, можуть вироблятися й зникати

Здійснюються у відповідь на певне подразнення без умов

Виробляються на будь-яке подразнення, що сприймається організмом, формуються на базі безумовних рефлексів

Здійснюються на рівні спинного мозку, стовбура

Формуються за рахунок діяльності кори великих півкуль головного мозку

Біологічна роль: забезпечують адекватну реакцію організму в типових ситуаціях; є основою для вироблення умовних рефлексів

Сприяють пристосуванню організму до умов зовнішнього середовища

Сигнальні системи людини

Перша

сигнальна

система

Існує в людини та тварин.

Її центри розташовані в корі головного мозку. Сприймає конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу — предмети або явища — і є основою для утворення умовних рефлексів (наприклад, слиновиділення від відчуття кислого смаку лимона)

Друга

сигнальна

система

У цій системі умовним подразником є слово (знак, символ).

Притаманна людині. Па основі слова виникає збудження, яке сприймає і переробляє кора переднього мозку (наприклад, слиновиділення при слові «лимон»)

Основні типи пам'яті

Види мислення

Вид мислення

Особливості

Наочно-дійове

Розв’язування завдань, поданих у наочній формі, шляхом практичних дій («спроб і помилок»)

Наочно-образне (образне, просторове)

Спирається на уявлення та візуальні образи, які формуються людиною в її розумі (дія спочатку відтворюється подумки)

Словесно-логічне

Теоретичне освоєння дійсності у формі міркування, здійснюється шляхом розумових дій: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння

Теоретичне

Цілеспрямоване теоретичне освоєння дійсності, відтворення її в поняттях

Регуляторна функція емоцій

Компетентнісно орієнтовані завдання

0 Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: безумовний рефлекс, кашель, кліпання, умовний рефлекс, чхання.

0 Яку роль відіграють жести в процесі спілкування з іншою людиною? Чи бувають випадки, коли жести стають важливішими за мову?

0 Поміркуйте, чим може бути зумовлена неуважність.

0 Створіть схему, правильно розмістивши на ній наведені поняття: види пам'яті, довільна, емоційна, за змістом матеріалу, за часом зберігання інформації, за метою діяльності, короткочасна, мимовільна, образна, рухова.

0 Проаналізуйте графік «Розподіл працездатності в «жайворонків» та «сов»». Які рекомендації можна дати щодо планування їхнього розкладу дня?

Проведіть опитування серед однокласників щодо їхньої приналежності до «сов» чи «жайворонків». Для цього складіть декілька запитань, які допоможуть визначити тип людини за добовими біоритмами.

За результатами анкетування зробіть наочну діаграму.

0 Чому емоції можуть по-різному впливати на поведінку людей? Наведіть приклади.

0 Що є біологічною, а що — соціальною основою для формування характеру?

0 Чим відрізняється діяльність людини від поведінки тварин? Наведіть до кожного твердження приклад.

0 За допомогою діаграми Венна порівняйте між собою види сну: фізіологічний та летаргічний. Визначте спільні ознаки.

© Складіть правила гігієни сну. Чи зможете ви дотриматися їх упродовж тижня?

Ви вже знаєте, що токсини — це отруйні речовини, які можуть вироблятися живими організмами. У додаткових джерелах знайдіть інформацію:

• які отруйні рослини (тварини) ростуть (живуть) у вашій місцевості;

• які токсичні речовини вони виробляють;

• як ці речовини впливають на здоров'я людини;

• загальні правила допомоги в разі отруєння токсичними речовинами.

Результати своєї пошукової діяльності оформіть у вигляді презентації або мінідоповіді.

0 Біологія в мистецтві.

Чи бачили ви картину Едварда Мунка «Крик»?

1. Які, на вашу думку, емоції відчуває зображена на картині людина? Що могло їх спричинити?

2. Яка галузь біології вивчає стани людини, пов'язані з емоціями?

 

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  51. Індивідуальні психофізіологічні ос...
Наступна сторінка:   53. Гомеостаз і регуляція функцій орган...^