Інформація про новину
  • Переглядів: 317
  • Дата: 31-07-2021, 12:40
31-07-2021, 12:40

54. Гуморальна регуляція. Гормони

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  53. Гомеостаз і регуляція функцій орган...
Наступна сторінка:   55. Ендокринна система

Поміркуйте

Які переваги гуморальна регуляція має в порівнянні з нервовою?

Згадайте

Системи регуляції функцій в організмі людини Механізм гуморальної регуляції функцій

Гуморальна регуляція

Гуморальна регуляція координує фізіологічні функції організму за допомогою гормонів — специфічних речовин, що поширюються рідинами організму (кров, лімфа, тканинна рідина), та інших сполук.

Гуморальну регуляцію здійснюють ендокринні залози, які є «виробниками» гормонів.

Ендокринні залози (залози внутрішньої секреції) виділяють речовини, які вони виробили, у кров.

Також в організмі людини існує ще два типи залоз — екзокринні й змішані.

Екзокринні залози (залози зовнішньої секреції) виділяють речовини в зовнішнє середовище або у внутрішні порожнини організму, як, наприклад, слізні й слинні залози.

Змішані залози виділяють речовини і в кров, і в порожнини організму або назовні (підшлункова залоза, сім’яники).

Однією з особливостей гуморальної регуляції є те, що робота її регуляторних речовин відбувається у взаємодії, адже гормони не діють поодинці, а лише в комплексі. Одні з них прискорюють певні процеси в клітинах

та тканинах, а інші — уповільнюють. Це дозволяє дуже тонко регулювати швидкість і напрямок процесів. Так, одночасна дія інсуліну (знижує кількість глюкози у крові) та глюкагону (збільшує кількість глюкози) дозволяє дуже точно регулювати рівень цукрів у кровоносній системі.

Гормони

Гормони — це біологічно активні речовини, що виділяються в кров ендокринними залозами і впливають на певні органи й тканини та на організм у цілому (див. таблицю).

Гормонам властива вибірковість дії: вони діють лише на клітини, які є чутливими до них. Такі клітини називають клітинами-мішенями. Ця особливість зумовлена тим, що на поверхні клітин розташовуються спеціальні структури — рецепторні молекули, які реагують лише на молекули певного гормона. Основні властивості гормонів:

• вибірковість дії (діють лише на певний орган або тканину);

Дізнайтеся більше

Дію різних гормонів в одному напрямку називають синергізмом, а в різних — антагонізмом.

• чітка спрямованість дії (змінюють лише певну функцію або функції);

• висока біологічна активність (діють у дуже малих кількостях).

За хімічною структурою гормони поділяють на стероїдні (естрогени, тестостерон), білкові (інсулін, глюкагон), похідні амінокислот (тироксин, норадреналін) тощо (мал. 54.1).

Різні гормони можуть чинити як протилежну дію на організм (інсулін знижує рівень цукру в крові, а глюкагон — підвищує), так і схожу (і адреналін, і глюкагон активізують розщеплення глікогену в печінці).

Деякі гормони в організмі людини

Гормон

Місце синтезу

Основні функції

Альдостерон

Кора надниркових залоз

Затримка йонів Na+ та води в організмі, підвищення кров’яного тиску

Адреналін

Мозковий шар надниркових залоз

Підвищення частоти серцевих скорочень, звуження судин у шкірі й внутрішніх органах, підвищення рівня глюкози в крові

Адренокор-тикотропний гормон (АКТГ)

Гіпофіз

Стимуляція синтезу гормонів кори надниркових залоз (наприклад, кортизолу), активно синтезується при стресі

Вазопресин

Гіпоталамус

Затримка води в організмі та зменшення діурезу (виділення сечі)

Глюкагон

Підшлункова залоза

Підвищення рівня глюкози в крові

Естрогени

Яєчники

Розвиток вторинних жіночих статевих ознак, регуляція менструального циклу, стимуляція росту й розвитку матки

Інсулін

Підшлункова залоза

Зниження рівня глюкози в крові

Кортизол

Кора надниркових залоз

Стимуляція розщеплення білків, синтезу глюкози, адаптація організму до стресу

Мелатонін

Епіфіз

Регуляція процесів росту й статевого дозрівання

Норадреналін

Мозковий шар надниркових залоз

Звуження дрібних артерій, підвищення кров’яного тиску

Соматотропний гормон (СТГ)

Гіпофіз

Гормон росту: стимуляція синтезу білків і ростових процесів організму (поділ клітин, утворення міжклітинної речовини хрящової та сполучної тканини)

Тестостерон

Сім’яники

Розвиток вторинних чоловічих статевих ознак, сперматогенез, упливає на поведінку

Трийодтиронін і тироксин

Щитоподібна залоза

Прискорення реакцій обміну речовин, активація процесів росту й розвитку

Ключова ідея

Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою гормонів — біологічно активних речовин. Гормони діють далеко від місця синтезу й мають високу вибірковість дії: упливають лише на ті клітини, які мають на поверхні відповідні рецепторні молекули.

Перевірте свої знання_

1. Що таке гуморальна регуляція? 2. Що таке гормон? 3. Де синтезується глюкагон? 4. Які функції в організмі людини виконує адреналін? 5. За допомогою яких гормонів організм може підвищити кров'яний тиск?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  53. Гомеостаз і регуляція функцій орган...
Наступна сторінка:   55. Ендокринна система^