Інформація про новину
  • Переглядів: 480
  • Дата: 31-07-2021, 12:41
31-07-2021, 12:41

56. Взаємодія регуляторних систем. Імунітет

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  55. Ендокринна система
Наступна сторінка:   57. Імунна система. Алергії

Поміркуйте

Як координується робота нервової та гуморальної систем?

Згадайте

• Механізми нервової та гуморальної регуляції

• Формені елементи крові

Гіпоталамо-гіпофізарна система і взаємодія регуляторних систем

Зв’язок нервової та гуморальної регуляції здійснює гіпоталамо-гіпофізарна система. Вона розташована в головному мозку й складається з гіпоталамуса (одна з частин проміжного мозку) та з’єднаного з ним гіпофіза (нижній придаток проміжного мозку, невелика залоза масою до 0,6 г).

Під упливом сигналів нервової системи гіпоталамус виробляє гормони, які регулюють роботу гіпофіза, й деякі гормони, що накопичуються в гіпофізі. Гормони, які виробляє гіпофіз (його передня частка), здійснюють регуляцію роботи багатьох інших залоз ендокринної системи (мал. 56.1).

У гіпоталамусі також розташований центр, який керує роботою вегетативної нер

вової системи. Завдяки взаємодії цього центру з клітинами, що відповідають за регуляцію роботи гіпофіза, і відбувається узгодження роботи нервової та ендокринної систем.

Імунітет та імунні реакції організму

Імунітет — це здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Захищати її доводиться як від сторонніх шкідливих організмів, так і від власних клітин (наприклад, ракових), у яких виникли негативні зміни. Основним способом захисту організму є імунні реакції.

Імунна реакція (імунна відповідь) — це сукупність процесів в організмі у відповідь на появу чужорідних речовин — антигенів. Антигенами можуть бути великі органічні молекули, такі як білки. Імунна система розпізнає антигени і знешкоджує їх.

Клітинний та гуморальний імунітети

Організм людини може знешкоджувати антигени двома способами:

• за допомогою спеціальних клітин (клітинний імунітет);

• за допомогою спеціальних захисних білків (гуморальний імунітет).

В обох цих випадках за імунні реакції відповідають певні різновиди білих клітин крові — Т-лімфоцити і В-лімфоцити (лімфоцити є різновидом лейкоцитів).

Клітинний імунітет забезпечується Т-лімфоцитами (мал. 56.2а). Вони мають на поверхні своїх мембран рецептори, здатні

розпізнавати певний антиген. У разі взаємодії з відповідним антигеном Т-лімфоцити починають посилено розмножуватися, утворюючи велику кількість клітин, які знищують уражені клітини, що мають цей антиген.

Гуморальний імунітет забезпечується В-лімфоцитами (мал. 56.26). Ці клітини містять рецептори, здатні розпізнавати антигени. Після розпізнавання антигена В-лімфоцити розмножуються й виробляють антитіла — специфічні білки, які можуть взаємодіяти з певними антигенами. Антитіла взаємодіють лише з одним антигеном і нейтралізують його токсичну дію.

Зв’язуючись з антигенами, які містяться на поверхні мікроорганізмів, антитіла прискорюють їхнє захоплення і знищення ще одним різновидом лейкоцитів — фагоцитами (мал. 56.2в). Цей процес називається фагоцитозом. У разі взаємодії з небезпечними для організму молекулами (наприклад, дифтерійним токсином) антитіла нейтралізують їх.

Види імунітету

Імунітет може бути вродженим, який властивий організму від його утворення, або набутим (адаптивним), що виникає в процесі

життєдіяльності. Прикладами вродженого імунітету є діяльність фагоцитів та дія лізоциму на бактерії. Прикладом набутого імунітету є утворення Т-лімфоцитів та специфічних антитіл після захворювання або вакцинації.

За походженням імунітет поділяють на природний та штучний:

• природний імунітет виникає без активної участі людини;

• штучний є наслідком роботи лікарів.

В обох цих випадках розрізняють активний і пасивний імунітет (див. таблицю).

Види імунітету людини

Вид імунітету

Характеристика

Природний

пасивний

Виникає під час передачі утворених антитіл від однієї людини до іншої. У такий спосіб передаються антитіла від матері до плоду (через плаценту) або до немовляти (з молоком)

Природний

активний

Виникає після перенесеного захворювання. Організм виробляє Т- та В-лімфоцити, які продукують антитіла, що можуть розпізнати певні антигени. Вони зберігаються тривалий час або впродовж життя й забезпечують дуже швидку реакцію організму в разі повторного інфікування цими антигенами

Штучний

пасивний

Створюється штучно, шляхом ін’єкції готових антитіл. Найчастіше для забезпечення такого імунітету використовують сироватку, виділену з крові тварин

Штучний

активний

Створюється штучно, шляхом уведення в організм невеликих кількостей антигенів у вигляді вакцини — мертвого або послабленого збудника захворювання.

При цьому організм виробляє власні антитіла, що, залежно від захворювання, зберігаються довгий час або навіть усе життя

Дізнайтеся більше

Явище клітинного імунітету відкрив Ілля Мечников, а гуморального — Пауль Ерліх. За ці відкриття науковці отримали Нобелівську премію (1908 р.).

Ключова ідея_

Зв'язок нервової та гуморальної регуляції здійснює гіпоталамо-гіпофізарна система. Підтримання сталості внутрішнього середовища здійснюється також завдяки імунним реакціям організму, які забезпечують його імунітет. Імунітет — це здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність.

k Перевірте свої знання_

1. Які функції виконує гіпоталамо-гіпофізарна система? 2. Як здійснюється взаємодія нервової та ендокринної систем? 3. Що таке імунітет? 4*. Чим між собою відрізняються клітинний і гуморальний імунітети?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  55. Ендокринна система
Наступна сторінка:   57. Імунна система. Алергії^