Інформація про новину
  • Переглядів: 1796
  • Дата: 17-09-2018, 19:26
17-09-2018, 19:26

Нестатеве розмноження

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Репродукція організмів
Наступна сторінка:   Вегетативне розмноження та його викор...

Поміркуйте

Множинний поділ дозволяє отримувати з однієї клітини більше нащадків, ніж за умов звичайного бінарного поділу. Чому ця форма нестатевого розмноження не витіснила звичайний поділ у живих організмів?

Способи нестатевого розмноження

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, в ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. Нестатеве розмноження трапляється у різних груп живих організмів і представлено декількома основними типами.

У разі простого поділу клітини утворюються дві дочірні клітини, удвічі дрібніші за материнську. При цьому органели материнської клітини більш-менш рівномірно розподіляються між ними.

Під час множинного поділу спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, завдяки чому вона стає багатоядерною, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.

Здатність до поділу (фрагментації) у деяких видів тварин дуже значна. Наприклад, багатощетинковий черв додекацерія може

розпадатись на окремі сегменти. Кожен з них на передньому кінці починає відновлювати передній кінець тіла, а на задньому — хвостовий. Згодом ці відновлені ділянки відокремлюються від материнського сегмента і перетворюються на самостійні дочірні особини.

У деяких одноклітинних тварин (наприклад, споровиків) формуються спори — утвори, оточені щільною оболонкою. Такого ж типу спори утворюють і деякі бактерії (відмінністю є те, що спори бактерій утворюються всередині клітини). Вони не є формою нестатевого розмноження, оскільки слугують лише для переживання несприятливих періодів і поширення.

Клонування

Одним з способів нестатевого розмноження є клонування. Клонування — це отримання природним шляхом або штучно кількох генетично ідентичних особин з одного організму.

Для проведення клонування у таких складних організмів, як ссавці, було створено нову технологію. За цією технологією із соматичних клітин організму ссавця виділяють ядро і поміщають у цитоплазму яйцеклітини, ядро якої перед тим вилучають або руйнують. Цитоплазма клітини в цьому випадку стимулює поділи, і клітину, яка почала ділитися, поміщають у матку самки. Після чого вона вже розвивається нормальним для ссавців способом. Першим успішним клонуванням за такою методикою було клонування овечки Доллі 1996 року.

Значення нестатевого розмноження

У деяких груп організмів нестатеве розмноження є єдиним способом розмноження. У видів, здатних до розмноження нестатевим шляхом, можуть розмножуватися особини, які за тих чи інших причин опинилися ізольованими від інших. Нестатеве розмноження є більш енергетично вигідним — організмам не треба витрачати ресурси на формування двох статей, з яких нащадків залишає лише одна.

Основні типи нестатевого розмноження

Тип нестатевого розмноження

Характеристика типу розмноження

Організми, які використовують цей тип розмноження

Поділ

З однієї клітини шляхом мітозу утворюються дві або кілька дочірніх клітин, кожна з яких стає новим організмом. Якщо в результаті поділу утворюються дві дочірні особини, то такий поділ є простим, а якщо кілька — то множинним

Одноклітинні організми (бактерії, амеби, інфузорії). Простий поділ відбувається в амеби протея та інфузорії-туфельки, а множинний — у малярійного плазмодія (збудника малярії)

Брунькування

На тілі дорослої особини утворюється випинання — брунька, з якого потім і формується нова особина

Трапляється як в одноклітинних (дріжджі), так і у багатоклітинних (гідра, коралові поліпи) організмів (мал. 88.1)

Фрагментація

Розділення тіла багатоклітинного організму на дві або більше частин, кожна з яких утворює нову особину. Як варіант фрагментації можна розглядати невпорядкований поділ, коли організм ділиться на кілька нерівних за розміром частин

Водорості, гриби, лишайники, плоскі й кільчасті черви, голкошкірі

Розмноження

спорами

Розмноження відбувається спорами — спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Деякі спори мають джгутики, за допомогою яких вони здатні активно пересуватись у вологому середовищі

Водорості, спорові рослини (мохи, хвощі, папороті), гриби

Розмноження з утворенням спеціалізованих багатоклітинних структур

Розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих багатоклітинних структур, що утворюються в материнському організмі (гемули, статобласти тощо)

Лишайники, губки, мохуватки

Види з короткими життєвими циклами завдяки цим формам розмноження за незначний проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність. Крім того, за нестатевого або вегетативного розмноження нова особина, зазвичай, розвивається швидше, ніж за статевого.

У результаті нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової інформації здебільшого є точними копіями батьків. Людина використовує цю особливість у розмноженні культурних рослин, підтримуючи з покоління до покоління властивості певних сортів.

Практична робота

Нестатеве розмноження — брунькування дріжджів

1. Розведіть у теплій воді невеликий шматочок дріжджів. Нанесіть піпеткою 1-2 краплі води з клітинами дріжджів на предметне скло. Накрийте накривним склом і видаліть надлишки рідини фільтрувальним папером.

2. Розгляньте мікропрепарат за допомогою мікроскопа. Серед дріжджових клітин знайдіть ті, що брунькуються. Вони мають на одному з полюсів невеликий горбик — бруньку, що містить ядро. Схематично замалюйте кілька клітин, які брунь-куються і не брунькуються.

3. Cформулюйте висновок.

Ключова ідея

У випадку нестатевого розмноження статеві клітини не утворюються і статевий процес не відбувається. Цей спосіб розмноження потребує від організмів менше витрат, ніж статеве розмноження, але дає суттєво менше різноманіття нащадків.

Запитання та завдання

1. Які переваги й недоліки має нестатеве розмноження порівняно зі статевим? 2. На конкретному прикладі поясніть, як відбувається розмноження шляхом фрагментації. 3. Використовуючи додаткові джерела, складіть список видів тварин, для яких застосовувалася технологія клонування.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 
Попередня сторінка:  Репродукція організмів
Наступна сторінка:   Вегетативне розмноження та його викор...^