Інформація про новину
  • Переглядів: 405
  • Дата: 31-07-2021, 12:46
31-07-2021, 12:46

66. Лімітуючі фактори навколишнього середовища

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  65. Репродуктивне здоров'я. Проблеми ре...
Наступна сторінка:   67. Стрес і його вплив на організм людин...

Поміркуйте

Які фактори середовища можуть упливати на організм людини?

Згадайте

Системи органів в організмі людини Що таке гомеостаз?

Взаємодія організму з навколишнім середовищем

Як вам уже відомо, будь-який живий організм (у тому числі й організм людини) постійно обмінюється речовинами та енергією з навколишнім середовищем. Тому його життєдіяльність значною мірою залежить від взаємодії із середовищем існування.

Організми зазнають упливу різних чинників середовища — екологічних факторів.

Екологічні фактори поділяють на три групи: абіогенні, біогенні та антропогенні.

Усі ці фактори діють на живі організми в комплексі. Для того, щоб вижити в певному середовищі, організмам треба пристосуватися, аби запобігти негативному впливу факторів.

Здатність організмів витримувати несприятливі умови навколишнього середовища називають екологічною толерантністю.

Людина є видом, який може пристосовуватися до надзвичайно широкого діапазону умов середовища (мал. 66.1). Для цього людина використовує не лише фізіологічні й анатомічні механізми, але й поведінку, насамперед розумову діяльність.

Лімітуючі фактори навколишнього середовища

До дії будь-якого фактора середовища живі організми мають так званий діапазон сталості (толерантності). Якщо інтенсивність чинника виходить за межі толерантності, живі організми гинуть. Так, якщо людина потрапить у місцевість із температурою повітря -20 °С без засобів захисту від низької температури, то вона досить швидко загине. Тому організми прагнуть жити в умовах, де фактори не виходять за межі толерантності й до яких вони найкраще пристосовані. Такі умови називають біологічним оптимумом для певного виду організмів.

Більшість екологічних факторів змінюється незалежно один від одного. І досить важко обрати місце проживання так, щоб усі фактори були в межах біологічного оптимуму. Зазвичай деякі з чинників упливають на організми сильніше за інші.

Фактор, який найбільше позначається на виживанні, називають обмежувальним (лімітуючим). Лімітуючими факторами

Фактори навколишнього середовища, що впливають на живі організми

Абіогенні

Чинники неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на організм

Кліматичні (середньорічна температура), фізичні (інтенсивність сонячного випромінення), орографічні (особливості рельєфу) фактори тощо

Біогенні

Уплив інших живих організмів

Взаємодія з хижаками, конкуренція за ресурси, взаємовигідне співіснування тощо

Антропогенні

Уплив, який спричиняє діяльність людства

Забруднення середовища, вирубування лісів, полювання, одомашнення, завезення нових видів тощо

для людини можуть бути наявність кисню й води, температура, тиск тощо.

Природним середовищем, у якому відбувалося формування роду Людина, були африканські савани. Тому в нас еволюційно сформувалися такі лімітуючі фактори:

• оптимальний температурний діапазон для нашого виду становить від 20 до ЗО °С;

• досить велика потреба у воді, оскільки тіло втрачає її з потом для охолодження;

• наявність їжі (хоча спосіб життя всеїдної тварини з кількісно обмеженими харчовими ресурсами сформував у нас здатність до відносно тривалого голодування);

• уміст кисню в повітрі (в умовах високогір’я) та гравітація (в умовах космічних польотів).

Взаємодія різних чинників

У деяких випадках одночасна дія лімітуючих факторів зменшує шанси на виживання людини. Так, уплив навіть невеликого холоду разом із високою вологістю повітря суттєво збільшує ризик замерзання. Голодування в умовах дефіциту питної води переноситься значно важче. Комбінація голоду й холоду серйозно підвищує ризик загибелі людини.

Разом із цим, за сухого повітря холод переносити значно легше. Уплив низьких температур може компенсувати й велика кількість їжі, а достатня кількість води певного мірою полегшує голодування.

Ключова ідея

Усі живі організми, у тому числі й людина, взаємодіють із навколишнім середовищем. До дії будь-якого фактора середовища живі організми мають діапазон сталості (толерантності). Якщо інтенсивність цього фактора виходить за межі толерантності, живі організми гинуть. Фактор, який найбільше впливає на виживання, називають обмежувальним (лімітуючим). Лімітуючими факторами для людини можуть бути температура, тиск, наявність кисню, води тощо.

Перевірте свої знання_

1. Які фактори можуть упливати на організм людини? 2. Які фактори для людини можуть бути лімітуючими? 3. Як фактори взаємодіють між собою у впливі на людський організм? 4*. Які фактори є лімітуючими для людини високо в горах?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  65. Репродуктивне здоров'я. Проблеми ре...
Наступна сторінка:   67. Стрес і його вплив на організм людин...^