Інформація про новину
  • Переглядів: 639
  • Дата: 31-07-2021, 12:49
31-07-2021, 12:49

70. Цілісність організму людини

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  69. Виживання за екстремальних умов. Си...
Наступна сторінка:   1. Біологія як наука. Рівні організації...

 

Поміркуйте

Чому людині вдалося пристосуватися до надзвичайно різноманітних умов існування?

Згадайте

Системи органів в організмі людини Зв'язок людини із зовнішнім середовищем

Регуляцію процесів обміну речовин в організмі людини

Функції, що підтримують ЦІЛІСНІСТЬ організму

Будь-яка функція організму людини тією чи іншою мірою підтримує його цілісність. Але найбільше значення мають транспортна, захисна й регуляторна функції.

Транспортна функція забезпечує переміщення в межах тіла необхідних ресурсів та здійснення гуморальної регуляції.

Захисна функція забезпечує підтримання цілісності організму. Вона відповідає за сталість умов в організмі та захищає його від проникнення чужорідних тіл і небезпечних речовин.

Регуляторна функція узгоджує дію всіх органів і систем між собою. Власне, вона й робить організм єдиним цілим, системою, яка здатна підтримувати своє існування впродовж тривалого часу.

Способи підтримання гомеостазу

Підтримання гомеостазу в організмі людини досягається шляхом взаємодії, регуляторних систем із залученням усіх інших систем організму.

Регуляторні системи зазвичай працюють за принципом протидії. Так, симпатична система прискорює серцеві скорочення, а парасимпатична сповільнює їх, інсулін знижує

рівень глюкози в крові, а глюкагон підвищує його. Такий спосіб регуляції дозволяє підтримувати динамічну рівновагу й швидко змінювати потрібні параметри роботи органів (мал. 70.1).

Активну роль у підтриманні гомеостазу відіграє центральна нервова система. Вона не лише бере активну участь у процесах стресу, нервовій і гуморальній регуляції, а ще й запобігає порушенню гомеостазу шляхом уникнення ситуацій, у яких це порушення може статися. Наприклад, якщо людина бачить червоний сигнал світлофора, то вона зупиняється. Так людина уникає дорожньо-транспортної пригоди, що, певна річ, становить небезпеку для життя.

Надзвичайно важливим у підтримці гомеостазу для кожної людини є дотримання принципів здорового способу життя.

Слід зазначити, що обмін речовин у людей відбувається за однаковими механізмами. Але в кожної людини він має певні особливості,

які необхідно враховувати в повсякденному житті, щоб уникнути порушень гомеостазу. Наприклад, украй обережно слід ставитися до рекомендацій щодо дієт, бо одна й та сама дієта може по-різному вплинути на обмін речовин різних людей.

Під час прийняття рішень, які стосуються здоров’я, слід обов’язково консультуватися з лікарями відповідного профілю.

Інтегрувальна функція систем органів

Важливу функцію об’єднання частин організму в одну систему виконують кровоносна, нервова й ендокринна системи.

Кровоносна система є переносником «матеріальних» ресурсів організму — поживних речовин, кисню, продуктів обміну, а нервова й ендокринна системи виконують регуляторну функцію. Нервова система здійснює регуляцію шляхом передачі імпульсів по нервах.

Ендокринна забезпечує процеси керування, використовуючи біологічно активні молекули — гормони.

Забезпечення цілісності організму

ЛЮДИНИ

Забезпечення цілісності організму та підтримання його функцій є можливим лише за умови нормального функціонування всіх систем органів (мал. 70.2). Порушення роботи будь-якої системи негативно вплине на стан усього організму. Так, шкідлива звичка палити цигарки спричинить проблеми в дихальній, кровоносній, травній і нервовій системах. Порушення роботи цих систем уплинуть на роботу ендокринної, видільної й імунної систем. Покрови тіла також ушкоджуються. Відповідно, порушиться робота всього організму.

Виникнення проблем в одних системах може певною мірою компенсуватися за рахунок інших систем. У випадку погіршення або втрати зору в людини значно підвищується роль слухової системи, яка частково компенсує слабкість зорової. Але повністю вона їх компенсувати не може.

Ключова ідея

Організм людини є єдиною цілісною системою, існування якої можливе лише за умови узгодженої роботи її частин. Це дозволяє підтримувати відносну сталість внутрішніх умов організму. Важливу інтегрувальну роль в організмі людини виконують кровоносна, нервова й ендокринна системи.

Перевірте свої знання_

1. Що таке гомеостаз? 2. Які системи органів є в людини? 3. Які регуляторні системи є в організмі людини? 4. Які органи належать до складу кровоносної системи? 5. Які органи утворюють ендокринну систему? б*. Які функції виконує нервова система?

Практикум

Під час виконання лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт дотримуйтеся правил безпеки!

Вступ

Лабораторне дослідження. Ознайомлення

з препаратами тканин людини

1. Розгляньте під мікроскопом готові мікро-препарати різних типів тканин.

2. Зверніть увагу на особливості будови кожного з типів тканин, кількість міжклітинної речовини, форму та розташування клітин.

3. Замалюйте в зошиті, що побачили під мікроскопом, зробіть відповідні позначення.

4. Сформулюйте висновок, де вкажіть, як будова тканин пов’язана з виконуваними функціями.

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Дослідницький практикум. Самоспостереження за співвідношенням маси й росту тіла

1. Виміряйте свій зріст і масу тіла та запишіть їх у зошит.

2. Визначте свій індекс маси тіла й запишіть у зошит.

3. Сформулюйте висновки, де поясніть, яке значення для людини має знання показників маси тіла й зросту.

Тема 2. Обмін речовин та травлення

Лабораторні дослідження будови зуба

(за муляжами, моделями)

1. Розгляньте муляжі або моделі зубів людини. Визначте особливості зовнішньої та внутрішньої будови всіх типів зубів: різців, ікол, малих та великих кутніх зубів.

2. Намалюйте в зошиті схему будови кожного типу зубів і позначте на ній основні складові зуба.

3. За підручником і додатковими матеріалами визначте функції кожного типу зубів.

4. Сформулюйте висновки, у яких укажіть, як будова зубів пов’язана з функціями, які вони виконують.

Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль

1. Візьміть два клаптики білої накрохмаленої тканини. Змочіть ватну паличку своєю слиною та на одному з клаптиків зробіть якусь позначку або щось напишіть.

2. Опустіть обидва клаптики в розчин йоду.

3. Що спостерігаєте? Порівняйте результати.

4. Сформулюйте висновки.

Тема 4. Транспорт речовин

Лабораторне дослідження частоти серцевих скорочень

1. Знайдіть у себе на тілі ділянку, де артерії розташовані близько до поверхні шкіри (найкраще підійдуть променева, скронева й сонна артерії).

2. Притисніть до цього місця один або декілька пальців та відчуйте пульс. Утримуйте пальці протягом ЗО секунд та порахуйте кількість ударів, які ви відчуваєте.

3. Визначте частоту свого пульсу (кількість ударів за хвилину).

4. На основі отриманих даних зробіть висновок, якою є частота ваших серцевих скорочень на момент проведення роботи.

Лабораторна робота 1. Мікроскопічна будова крові людини

1. Розгляньте під мікроскопом препарат клітин крові людини за малого та великого збільшення. Зверніть увагу на кількість та форму еритроцитів.

2. Розгляньте під мікроскопом препарат клітин крові жаби за різного збільшення та зверніть увагу на будову еритроцитів.

3. Намалюйте в зошиті будову еритроцитів людини й жаби та порівняйте їх між собою.

4. Сформулюйте висновки, у яких укажіть характерні відмінності еритроцитів крові жаби й людини.

Дослідницький практикум. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

1. Визначте частоту ваших серцевих скорочень, підрахувавши пульс уранці, удень і ввечері. Результати записуйте в таблицю.

2. Вимірюйте частоту серцевих скорочень щодня в один і той самий час протягом тижня.

3. На основі отриманих даних зробіть висновок, як змінюється частота ваших серцевих скорочень протягом доби й тижня.

Тема 5. Виділення.

Терморегуляція

Лабораторна робота 2. Вивчення будови шкіри у зв’язку з її функціями

1. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат шкіри людини (або малюнок будови шкіри людини).

2. Знайдіть і роздивіться основні шари й структури, які є в шкірі. Намалюйте в зошиті схему будови шкіри.

3. За підручником і додатковими матеріалами визначте функції шкіри та її основних структур.

4. Сформулюйте висновки, у яких зазначте, як будова шкіри пов’язана з її функціями.

Тема б. Опора та рух

Лабораторне дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин

1. Розгляньте під мікроскопом препарати кісткової, хрящової та м’язової тканин. Зверніть увагу на особливості будови: форму клітин, їхнє розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини.

2. Намалюйте в зошиті схему будови кожного з типів тканин і вкажіть на ній основні складові структури.

3. За підручником і додатковими матеріалами визначте функції кожного типу тканин.

4. Сформулюйте висновки, у яких укажіть зв’язки особливостей будови тканин з їх функціями.

Лабораторне дослідження розвитку втоми при статичному й динамічному навантаженні

1. Використовуючи гантелі (або інший предмет відомої сталої маси), визначте середній час стомлення м’язів вашої руки під час динамічного навантаження (підняття й опускання гантелі).

2. Повторіть дослідження за статичного навантаження (утримання гантелі на витягнутій руці без рухів).

3. Сформулюйте висновок, де вкажіть, як статичне й динамічне навантаження впливають на розвиток утоми.

Лабораторне дослідження впливу ритму й навантаження на розвиток утоми

1. Використовуючи гантелі (або інший предмет відомої сталої маси), визначте середній час стомлення м’язів вашої руки за різних ритмів рухів.

2. Візьміть гантелі різної маси. Піднімайте й опускайте гантелі, доки не настане втома. Визначте середній час стомлення м’язів вашої руки за різного навантаження.

3. Сформулюйте висновки, де вкажіть, як ритм і навантаження впливають на розвиток утоми.

Практична робота 1. Визначення розташування й функцій окремих кісток, суглобів та м’язів

1. Розгляньте надані вам моделі або малюнки окремих кісток, суглобів та м’язів. Зверніть увагу на особливості будови.

2. Визначте місце розташування кожного з об’єктів в організмі. Назву об’єкта та його місце розташування запишіть у таблицю.

3. Визначте функцію кожного з об’єктів в організмі людини та доповніть таблицю.

4. Сформулюйте висновки щодо наявності в організмі людини кісток, суглобів та м’язів, які відрізняються за будовою й функціями.

Дослідницький практикум. Визначення особистої постави

1. Розгляньте малюнки людей із різною поставою.

2. Використовуючи ознаки правильної постави, визначте, на яких із запропонованих малюнків зображено людей із викривленнями хребта.

3. Уважно розгляньте власну поставу. Визначте, чи є у вас характерні ознаки неправильної постави.

4. Сформулюйте висновки, схарактеризуйте стан своєї постзви.

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем.

Нервова система

Лабораторні дослідження будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами)

1. Розгляньте препарати, муляжі та моделі спинного мозку, ознайомтесь із його будовою. Намалюйте в зошиті схему будови

спинного мозку та позначте його основні складові.

2. Розгляньте препарати, муляжі та моделі головного мозку, ознайомтесь із його будовою. Намалюйте в зошиті схему будови головного мозку та позначте його основні складові.

3. Сформулюйте висновки, де вкажіть, із яких відділів складається мозок людини, як розподіляються біла й сіра речовини в головному й спинному мозку, яке біологічне значення звивистої будови кори великих півкуль.

Практична робота 2. Складання схеми

рефлекторної дуги

1. На малюнку або у відеофрагменті розгляньте будову рефлекторної дуги. Визначте її основні елементи.

2. Замалюйте схему рефлекторної дуги в зошиті та позначте на ній основні структури, а також напрямок руху нервових імпульсів.

3. Сформулюйте висновки, де вкажіть значення наявності рефлекторних дуг в організмі людини.

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем.

Сенсорні системи

Лабораторне дослідження акомодаційної

здатності ока

1. Почергово сфокусуйте погляд на об’єктах, які розташовані близько та далеко від ока.

2. Зазначте вигляд об’єктів у момент, коли зір фокусується на об’єкті, який розташований на іншій відстані.

3. Сформулюйте висновок, у якому вкажіть значення акомодації ока для життєдіяльності людини.

Лабораторне дослідження наявності сліпої

плями на сітківці ока

1. Прикрийте ліве око рукою або аркушем цупкого паперу.

2. Помістіть аркуш паперу з хрестиком та кількома колами на відстані 15 см від ока.

3. Повторіть дослідження з правим оком.

4. Сформулюйте висновки щодо наявності сліпої плями на сітківці ока.

Лабораторне дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

1. Помістіть долоню в посудину з теплою водою. Зазначте, чи відчуваєте ви тепло.

2. Повторіть дослід через 40-60 с. Зазначте, чи змінилося ваше відчуття тепла.

3. Помістіть долоню в посудину з холодною водою. Зазначте, чи відчуваєте ви холод.

4. Повторіть дослід через 40-60 с. Зазначте, чи змінилося ваше відчуття холоду.

5. Поясніть результати дослідів. Запишіть свої спостереження в зошит.

6. Сформулюйте висновки про значення температурної адаптації рецепторів шкіри для людини.

Практична робота 3. Вимірювання порогу слухової чутливості

1. Попрацюйте в парі та, використовуючи джерело тихого звуку, визначте відстань, на якій ваше праве вухо перестає чути цей звук. Дослід повторіть тричі.

2. Тричі повторіть те саме для лівого вуха.

3. Обчисліть середнє значення порогу чутливості для кожного вуха й запишіть у зошит.

4. Сформулюйте висновки, у яких укажіть значення слухової чутливості для життєдіяльності людини.

Тема 9. Вища нервова діяльність

Лабораторне дослідження реакції зіниць на світло

1. Розгляньте зіниці напарника (напарниці) в положенні, коли він (вона) стоїть спиною до вікна. Визначте видимий розмір зіниць.

2. Розгляньте зіниці напарника (напарниці) в положенні, коли він (вона) стоїть обличчям до вікна. Визначте видимий розмір зіниць.

3. Порівняйте видимий розмір зіниць. Запишіть у зошиті, у якому випадку розмір зіниць більший.

4. Сформулюйте висновки про вплив освітлення на розмір зіниці.

Практична робота 4. Дослідження різних видів пам’яті

1. Використовуючи картку з набором цифр та літер, визначте обсяг своєї механічної пам’яті та запишіть його в зошит.

2. Використовуючи картку з набором слів, які можуть бути пов’язані між собою

за певними ознаками, визначте обсяг своєї логічної пам’яті та запишіть його в зошит.

3. Сформулюйте висновки.

І. Дослідження механічної пам’яті

1. Розгляньте картку із записаним на ній рядком цифр і літер упродовж ЗО с.

2. Закрийте картку й запишіть цифри в зошит.

3. Визначте обсяг і точність вашої механічної пам’яті. Обсяг дорівнює кількості правильно відтворених одиниць запам’ятовування, а точність — кількості одиниць запам’ятовування, які було відтворено в правильному порядку.

II. Дослідження логічної пам’яті

1. Розгляньте картку із записаними на ній словами, які можуть бути пов’язані між собою за певними ознаками, упродовж ЗО с.

2. Закрийте картку й запишіть слова, які ви запам’ятали, у зошит.

3. Визначте обсяг і точність вашої логічної пам’яті. Обсяг дорівнює кількості правильно відтворених одиниць запам’ятовування, а точність — кількості одиниць запам’ятовування, які було відтворено в правильному порядку.

4. Сформулюйте висновки.

Практична робота 5. Визначення властивостей уваги

1. Об’єднайтеся в пари. Запропонуйте один одному подивитися на один із натюрмортів фламандських художників упродовж 3-4 с. Завдання — назвати якомога більше деталей. Скільки деталей ви назвали?

Порівняйте результати та оцініть обсяг своєї уваги.

2. Прочитайте один одному якийсь уривок тексту. Поставте запитання про імена героїв та інші деталі. Скільки правильних відповідей ви отримали? Порівняйте результати та оцініть швидкість переключення своєї уваги.

3. Поставте один одному додаткові запитання щодо першого натюрморту. Визначте стійкість своєї уваги.

4. Сформулюйте висновки. (Для самостійної роботи можна скористатися готовими тестовими завданнями для визначення обсягу, швидкості переключення та стійкості уваги.)

Дослідницький практикум. Визначення особистого типу вищої нервової діяльності

1. Виконайте тест Г. Айзенка для визначення типу темпераменту.

2. Опрацюйте результати.

3. Визначте свій тип темпераменту.

4. Сформулюйте висновки.

Тема 11. Розмноження та індивідуальний розвиток людини

Лабораторна робота 3. Будова статевих клітин

1. Розгляньте на препараті під мікроскопом або на малюнках статеві клітини людини.

2. Визначте особливості їхньої будови.

3. Замалюйте в зошиті будову чоловічих і жіночих статевих клітин та позначте основні структури цих клітин.

4. Сформулюйте висновки, у яких укажіть, як будова статевих клітин пов’язана з їхньою функцією.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Задорожний (2021)

 
Попередня сторінка:  69. Виживання за екстремальних умов. Си...
Наступна сторінка:   1. Біологія як наука. Рівні організації...^