Інформація про новину
  • Переглядів: 358
  • Дата: 3-08-2021, 15:06
3-08-2021, 15:06

35. Нерудні корисні копалини

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  34. Рудні корисні копалини
Наступна сторінка:   36. Коштовне та виробне каміння. Мінера...

ПРИГАДАЙТЕ

Що називають сировиною?

У яких галузях використовуються рудні корисні копалини?

Нерудні корисні копалини та їхня класифікація. Нерудними називають велику групу різноманітних твердих неметалічних корисних копалин. Іноді їх ще так і називають - неметалічні корисні копалини. Залежно від характеру використання, відповідно до класифікації Державної служби геології та надр України, серед нерудних корисних копалин розрізняють такі підгрупи: гірничо-хімічні корисні копалини (солі калійні, сіль кухонна, сірка та ін.); гірничо-технічні корисні копалини (озокерит, вогнетривкі глини, вапняк флюсовий та ін.); корисні копалини для металургії (флюсова сировина, доломіт, глини тощо); корисні копалини для будівництва (камінь будівельний, облицювальний); коштовне та виробне каміння.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи всіх відомих у природі типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження як у геологічному просторі, так і в часі практично повсюдне - у різноманітних геологічних структурах віком від архею до антропогену.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена як супутня корисна копалина. Більш ніж на 1300 родовищах здійснюється промислова розробка. За запасами окремих нерудних корисних копалин Україна посідає одне з провідних місць у світі. Поклади деяких з них, як-от пісків або глин, практично необмежені.

Серед родовищ гірничо-хімічних корисних копалин промислове значення мають поклади калійних солей (мал. 53), які є сировиною для виробництва калійних добрив. Родовища калійних солей зосереджені в Передкарпатсько-му соленосному басейні на площі близько 5 тис. км2 і належать до Передкар-патського прогину. Поклади солей залягають тут у вигляді пластів потужністю від 3 до 120 м. На території України відомо 13 родовищ калійної солі, серед яких основні Калуське та Сгпебницьке родовища. На сьогодні розробляється лише одне - Калуське родовище калійної солі (див. QR-код). Поклади калійної солі задовольняють потреби країни лише на 50 %. Тому значна частина сировини завозиться з Білорусі та інших країн.

Україна володіє величезнимизапасамикі/хонної (кам’яної) солі, основними споживачами якої є харчова й хімічна промисловості (див. QR-код). Значні запаси кухонної солі в межах України зосереджені в Дніпровсько-Донецькій западині, Карпатській складчастій області, Донецькій складчастій споруді та в Кримській складчастій області. Реальними джерелами одержання

кухонної солі є три типи родовищ: кам’яної, природних розсолів і ропи соляних озер. Загалом відомо 15 родовищ, з яких розробляється 8.

У межах Дніпровсько-Донецької западини розташовані такі потужні родовища кухонної кам’яної солі, як Артемівське та Слов’янське, на яких зосереджена більшість усіх розвіданих запасів України. У Карпатському регіоні найбільш потужним є Солотвинське родовище. Так само з давніх часів добувають кам’яну сіль в Україні з природної ропи соляних озер поблизу Азовського та Чорного морів, зокрема з відомого озера Сиваш, де розташовано Сиваське родовище кам’яної солі.

Промислові поклади самородної сірки виявлені в Передкарпатському крайовому прогині, де утворився Прикарпатський сірчаний басейн. У межах України (він залягає також на території Польщі й Румунії) басейн простягається до 300 км завдовжки й 40-50 км завширшки. За обсягом розвіданих запасів цей басейн свого часу посідав одне з провідних місць у світі за видобутком й експортом сірки. Найвідомішим тут було Яворівське родовище сірки. Однак на цей час через складні економічні умови й екологічні обставини, що склалися, видобування сірки в басейні припинено.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За інтерактивною картою неметалічних корисних копалин визначте, у яких областях України розробляються родовища сірки.

З групи гірничо-технічних корисних копалин в Україні розташоване одне з найбільших за запасами у світі родовищ озокериту - Бориславське родовище (Львівська область). Загалом в Передкарпатському крайовому прогині є ще два родовища цієї сировини. Однак видобуток озокериту на них останніми роками не здійснюється.

Озокерит являє собою бітум, масляниста частина якого складається з твердих вуглеводнів. Озокерит використовується в медицині, електротехнічній, текстильній, деревообробній, лакофарбовій та інших галузях промисловості.

В Україні відомо 6 родовищ графіту, два з яких розробляється. Серед них й одне з найбільших у світі - Заваллівське родовище. Воно розташоване поблизу смт Завалля Кіровоградської області й приурочене до південно-західної частини Українського кристалічного щита (див. QR-код). Руди тут високої якості, а якість готової графітової продукції часто перевершує якість зарубіжних аналогів.

Графіт - найстійкіший у земній корі кристалічний різновид вуглецю. На відміну від алмазу графіт дуже м’який і добре проводить електричний струм. Тому його широко використовують для виготовлення електродів, електродвигунів, електротранспорту тощо.

Широке застосування мають також вогнетривкі глини, з яких, зокрема, виробляють будівельну кераміку - керамічну плитку, плитку для підлоги, облицювальну глазуровану плитку, каналізаційні труби тощо. Вогнетривкі глини - це також сировина й для чорної металургії, хімічної, нафтопереробної та інших галузей промисловості. Україна володіє величезними запасами вогнетривких глин, родовища яких розвідані в межах Донецької складчастої споруди, Українського щита та Дніпровсько-Донецької западини. Основний район поширення вогнетривких глин - Донецька складчаста споруда, де зосереджено біль

ше ніж половину запасів України. Загалом відомі ЗО родовищ, з яких 18 розробляється (див. QR-код).

Корисні копалини для металургії, зокрема флюсова сировина й доломіти, представлені в Україні в межах Донецької складчастої споруди, Українського щита та Кримської складчастої області. Загалом в країні відомо 23 родовища флюсового вапняку, з яких 15 розробляються, і 7 родовищ доломіту для металургії (розробляється 4).

Корисні копалини для будівництва є дуже численними. Так, кількість розвіданих і взятих на облік родовищ будівельного каменю в країні складає 944 (464 розробляється). Крім того, у країні відомо 254 родовища облицювального каменю, з яких 136 розробляються. За обсягом розвіданих запасів облицювального каменю Україна належить до однієї з провідних країн світу.

Родовища каменю будівельного виявлені в межах Українського щита, Донецької складчастої споруди, південно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, Волино-Подільської плити, Карпат та Закарпатського прогину, Причорноморської западини та в гірських спорудах Криму.

Широко відомі в Україні та за її межами численні родовища будівельного каменю, що утворилися в межах Українського щита. Так, рожеві граніти видобувають у Житомирській області, червоні граніти - у Кіровоградській області, сірі та світло-сірі граніти - у Запорізькій області, темно-сірі граніти - у Вінницькій. Великої слави як чудовий облицювальний і будівельний матеріал набув сірий коростишівський та червоний коростенський граніти. Назви цих порід нерозривні з містами, біля яких вони видобуваються, -Коростень, Коростишів.

Не меншу славу здобули собі фіолетовий і «синьоокий» лабрадорити, найбільші родовища яких знаходяться на Житомирщині. Так само широко відомий смугастий білий, сірий чи рожевий мармури.

ПІДСУМУЄМО!

Нерудні корисні копалини - тверді неметалічні корисні копалини.

Нерудні корисні копалини поширені по всій території України і є найрізноманітнішою та найпоширенішою групою корисних копалин.

За запасами окремих нерудних корисних копалин Україна посідає одне з провідних місць у світі.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Гірничо-хімічні корисні копалини, гірничо-технічні корисні копалини, корисні копалини для металургії, корисні копалини для будівництва.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які є найбільші родовища нерудних корисних копалин в Україні?

2. Чи зрозуміли? Чим нерудні корисні копалини відрізняються від рудних?

3. Чи можете застосувати? Використовуючи класифікацію нерудних корисних копалин, наведіть приклади їхнього практичного застосування.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте поширення нерудних корисних копалин у вашій області. З якими тектонічними структурами пов’язане їхнє утворення?

5. Чи можете оцінити? За інтерактивною картою неметалічних корисних копалин оцініть забезпеченість вашої місцевості нерудними корисними копалинами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (завершення)

Нанесення на контурну карту основних басейнів, районів та родовищ нерудних корисних копалин України.

Хід виконання практичної роботи дивіться за QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  34. Рудні корисні копалини
Наступна сторінка:   36. Коштовне та виробне каміння. Мінера...^