Інформація про новину
  • Переглядів: 637
  • Дата: 3-08-2021, 15:08
3-08-2021, 15:08

38. Кліматотвірні чинники: циркуляція повітряних мас

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  37. Кліматотвірні чинники: сонячна енер...
Наступна сторінка:   39. Кліматичні показники: температура, ...

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке повітряна маса?

За якими властивостями відрізняються повітряні маси на різних широтах?

Повітряні маси та їхнє переміщення. Приземні шари атмосфери складаються з різних повітряних мас - великих об’ємів повітря, що відрізняються своїми властивостями: температурою, вологістю, запиленістю. Своїх властивостей повітряна маса набуває від земної поверхні, над якою перебуває тривалий час. Кожна повітряна маса має значні розміри. По вертикалі вона може охоплювати всю тропосферу, а по горизонталі - сотні й тисячі кілометрів. Нерідко буває, що вся територія України зайнята однією повітряною масою.

Як вам уже відомо, на різних широтах формуються різні повітряні маси. На території України переважають повітряні маси помірних широт - морські вологі й континентальні сухі. їхня «присутність» і повторюваність є значною на більшій частині території країни. Морські помірні повітряні маси, більш прохолодні влітку та тепліші взимку, надходять на територію України з Атлантичного океану та Середземного моря з північно-західними, західними і південно-західними вітрами (мал. 57). Таке переміщення повітряних мас переважає над нашою країною впродовж року.

Континентальні помірні повітряні маси формуються над суходолом. У перехідні сезони року, особливо навесні, час від часу спостерігаються вторгнення майже на всю територію України арктичних повітряних мас, з якими пов’язують хвилі холоду. На клімат території України, особливо на півдні, впливають також жаркі й сухі тропічні повітряні маси, які можуть проникати й у більш північні райони.

Атмосферні фронти. Між повітряною масою та земною поверхнею відбувається постійний обмін теплом і вологою: рухаючись, великі маси повітря втрачають запаси вологи та тепла або поповнюються ними й таким чином змінюють свої властивості. При зіткненні між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони з найбільшою різницею темпе-

ратури, тиску та швидкості вітру. Ці зони називають атмосферними фронтами. Дійсно, їх можна умовно порівняти з фронтом, де відбувається «боротьба» повітряних мас. Атмосферні фронти піднімаються в середньому на 10-12 км, а по горизонталі поширюються на кілька сотень кілометрів.

Атмосферні фронти бувають теплі й холодні. Теплий атмосферний фронт виникає тоді, коли тепле повітря наступає, а холодне відступає перед ним (мал. 58, /). Тепле повітря, як більш легке, рухається швидше холодного, ніби натікає на нього, повільно піднімається й охолоджується. Водяна пара, що міститься в ньому, згущається (конденсується), утворюючи хмари, з яких згодом випадають тривалі опади.

Холодний атмосферний фронт формується внаслідок переміщення холодної повітряної маси в бік теплої (мал. 58, 2). Із часом холодне важке повітря підтікає під тепле й витісняє його вгору. З проходженням холодного атмосферного фронту пов’язане різке похолодання, утворення купчасто-дощових потужних хмар і зливових опадів.

для допитливих

Утворення атмосферних фронтів можна передбачати, якщо уважно спостерігати за хмарами. Першим провісником наближення фронту є перисті хмари, які мають вигляд ниток із загнутими кінцями, схожими на кігті. Згодом вони перетворюються на перисто-шаруваті, потім шаруваті хмари, що вкривають усе небо й несуть опади.

У результаті обертання Землі навколо Сонця атмосферні фронти змінюють своє положення впродовж року. Найбільш потужні фронти виникають при зіткненні арктичних повітряних мас з помірними та помірних з тропічними повітряними масами.

Атмосферні вихори. Крім атмосферних фронтів, на території України постійно виникають, розвиваються та руйнуються різні за розмірами атмосферні вихори. Найбільші з них - циклони й антициклони.

Циклон - замкнута область зі зниженим тиском у центрі та вітрами, що дмуть від периферії цієї області до центру (див. QR-код). Завдяки обертанню Землі навколо своєї осі повітря в циклонах, що формуються над територією України, рухається проти годинникової стрілки. Причиною виникнення циклону є атмосферний фронт. З проходженням циклону пов’язана хмарна, вітряна погода з опадами. Улітку після циклону наступає похолодання, а взимку, навпаки, потепління.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись мал. 58, проаналізуйте, як переміщується повітря в циклоні біля земної поверхні й на висоті. Які наслідки такого руху повітря?

Антициклон - це замкнута область з високим тиском у центрі й вітрами, що дмуть від центра до країв за годинниковою стрілкою у Північній півкулі та, зокрема, над українською територією. У центрі антициклону переважає низхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску біля поверхні Землі й підвищення температури. Нагріваючись при опусканні, поступово повітря стає сухішим, що не сприяє утворенню хмар й опадів. Антициклональна погода протилежна тій, що спостерігається в циклоні. Вона відрізняється відсутністю хмар, вітру й опадів. Улітку під час проходження антициклону погода жарка та суха, а взимку - суха й дуже морозна.

При змиканні ділянок холодних і теплих атмосферних фронтів утворюються так звані фронти загасання, після чого фронтальна діяльність руйнується. У середньому за рік в Україні проходить понад ЗО холодних і теплих фронтів та 70 фронтів загасання.

В Україні атмосферні вихори переміщуються в напрямку загального, характерного для нашої території, перенесення повітря - із заходу на схід. Рухаючись у цьому напрямку, циклони дещо відхиляються на північ, а антициклони, навпаки, на південь. Тому шляхи циклонів найчастіше проходять у північній частині України, тоді як антициклонів - у південній.

Західне переміщення повітряних мас в Україні пов’язане з особливостями загальної (планетарної) циркуляції атмосфери. У помірних широтах, у яких розміщена наша країна, переважає впродовж року низький атмосферний тиск. Причиною цього є постійне зіткнення різних повітряних мас та формування атмосферних фронтів.

Узимку вздовж лінії Луганськ - Дніпро - Балта формується смуга дещо підви

щеного тиску, так звана вісь Воєйкова, яка простягається й за межі України. Зазвичай північніше від цієї смуги переважає західне переміщення більш теплого й вологого повітря, а південніше - східне й південно-східне переміщення більш холодних і сухих повітряних мас. Із циркуляцією повітряних мас пов’язане утворення атмосферних опадів.

ВАША ДУМКА

Циркуляційні процеси, що відбуваються в атмосфері, надзвичайно складні. Вони часто несуть людству різноманітні сюрпризи, пов’язані з аномальними змінами температури, вологості, швидкості вітру. Навіть у нашій країні буває, що зима не по-зимовому тепла, а літо дуже прохолодне. Чому таке трапляється? На це запитання шукають відповіді вчені всього світу. Великі можливості для вивчення процесів циркуляції відкриває моделювання атмосферних процесів. Лабораторні експерименти, дослідження у високих шарах атмосфери за допомогою нових приладів, що встановлюються на космічних апаратах, літаках, дозволили розгадати таємниці висотних фронтальних зон. Поміркуйте, чи дійсно такі зони формуються і як вони впливають на клімат України.

ПІДСУМУЄМО!

На території України панують повітряні маси помірних широт.

В Україні спостерігається часта повторюваність теплих і холодних атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів.

На території України переважає західне переміщення повітряних мас у системі атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Повітряна маса, атмосферний фронт, кліматичний фронт, циклон, антициклон, циркуляція атмосфери.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які повітряні маси переміщуються над територією України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються кліматичні фронти від атмосферних?

3. Чи можете застосувати? Користуючись кліматичною картою атласу й мал. 57, позначте на контурній карті напрямки переміщення повітряних мас на території України.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте переміщення повітря в циклоні й антициклоні. Які наслідки цих переміщень?

5. Чи можете оцінити? Яке значення для вас мають знання щодо особливостей переміщення повітряних мас над територією України?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  37. Кліматотвірні чинники: сонячна енер...
Наступна сторінка:   39. Кліматичні показники: температура, ...^