Інформація про новину
  • Переглядів: 318
  • Дата: 3-08-2021, 15:12
3-08-2021, 15:12

43. Кліматичні ресурси та їхнє використання. Зміни клімату України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  42. Метеорологічна служба в Україні
Наступна сторінка:   44. Води суходолу й водні ресурси украї...

ПРИГАДАЙТЕ

Чому клімат вважають ресурсом? Що таке забруднення атмосфери?

Поняття про кліматичні ресурси. Клімат є одним з основних природних ресурсів України, від якого залежать умови життя і діяльності людини, а також напрями і рівень розвитку економіки. Як природний ресурс клімат використовується на користь людини.

Кліматичні ресурси - це невичерпні природні ресурси, зокрема, сонячна радіація, сума додатних температур, необхідних для вегетаційного розвитку рослин, вологість повітря та енергія вітру. Вони належать до кліматичних, бо використовують основні радіаційні, теплові, вітрові елементи клімату, а також особливості зволоження території. Залежно від використання розрізняють енергетичні, сільськогосподарські (агрокліматичні), рекреаційні ресурси клімату.

Використання кліматичних ресурсів. Енергетичними кліматичними ресурсами є екологічно чиста, дешева і безпечна сонячна радіація та енергія вітру, які стали базою для розвитку відновлювальної «зеленої» енергетики.

Серед сонячних електростанцій (СЕС) найбільш потужними є Tokmak Solar Energy (Запорізька область), Терновиця та Озерна (Львівська область), Косто-гризове (Херсонська область), Димерська (Київська область) та ін.

Найбільші за потужністю вітрові електростанції (ВЕС) зосереджені переважно на півдні України. Зокрема, це: Ботієвська і Приморська в Запорізькій області, Дмитрівська і Тузлівська ВЕС у Миколаївській області, Берегова ВЕС у Херсонській області.

Сільськогосподарські кліматичні ресурси, або агрокліматичні ресурси, - це температура повітря і грунту та запаси вологи в них. Важливими показниками при цьому є пересічні місячні суми температури та атмосферних опадів за вегетаційний період та суми цих показників протягом дня і ночі. Ат

мосферні опади як кліматичний ресурс мають також великий вплив на розвиток сільськогосподарських культур, визначаючи вологість грунтів.

Велике практичне значення має агрокліматичне районування, яке проводять для потреб сільського господарства, здійснюючи оцінку забезпеченості окремих територій агрокліматичними ресурсами. За сумою температур в період активної вегетації рослин та коефіцієнтом зволоження в межах України виділяють агрокліматичні зони і райони (мал. 67).

Рекреаційні кліматичні ресурси - це сприятливі погодні умови: тривале сонячне сяйво, чисте повітря, які в сукупності забезпечують нормальне самопочуття людини в період відпочинку, лікування та оздоровлення. Клімат як головний лікувально-профілактичний чинник є основою для створення кліматичних курортів, оздоровчий вплив яких обумовлений передусім застосуванням сонячної, повітряної та морської терапії. В Україні найсприятливішими для відпочинку є береги морів, річок, озер, водосховищ, Українські Карпати та Кримські гори, а також лісові масиви, для яких характерне поєднання усіх кліматичних умов, що цілком відповідають вимогам рекреації.

Важливе значення має кліматичне районування для рекреаційних цілей. При цьому беруть до уваги основні кліматичні ресурси: тривалість сонячного сяяння, опади і режим їхнього випадання, температурні умови теплого і холодного періодів року, повторюваність небезпечних погодних явищ. На основі цих показників у межах України виділяють шість рекреаційно-туристичних районів, а саме: Карпатський, Полісько-Подільський, Київсько-Дніпровський, Донецько-Дніпровський, Причорноморський і Кримський.

Зміни клімату України. Клімат України впродовж останніх десятиліть змінюється, і цей процес важко не помітити. Основною причиною цих змін є забруднення атмосфери і, як наслідок, збільшення у повітрі концентрації так званих парникових газів (вуглекислого газу, закису азоту, озону, метану тощо), які викликають глобальне потепління на Землі.

Основними фактами, що підтверджують зміни клімату в Україні, є стійке підвищення температури повітря у всі сезони, збільшення територій з недостатньою кількістю опадів (менше ніж 400 мм на рік) у теплий сезон. Загалом посилюється тенденція до порушення річного розподілу опадів, що призводить до більшої інтенсивності й повторюваності несприятливих явищ, зокрема посух. В останні роки посухи спостерігаються навіть у тих районах, де їх раніше не було. Клімат уже став більш посушливим на всій території України.

Серед негативних наслідків зміни клімату, що проявляються і можуть посилитися у майбутньому на території України, - тепловий стрес, підтоплення, зменшення площ та порушення видового складу зелених зон, зменшення кількості та погіршення якості питної води, зростання кількості інфекційних захворювань та алергічних проявів. Український гідрометеорологічний центр представляє нашу країну у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) (мал. 68). Серед досліджень Центру, що координуються ВМО, важливими є спостереження за викидами парникових газів, що значно впливають на стан атмосфери і зміну клімату в цілому.

ПІДСУМУЄМО!

Кліматичні ресурси - це невичерпні природні ресурси: сонячна радіація, сума додатних температур, вологість повітря та енергія вітру.

Україна багата на різноманітні кліматичні ресурси - енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні.

На сучасному етапі в Україні суттєво змінюється клімат унаслідок забруднення атмосфери і збільшення концентрації парникових газів у повітрі.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Кліматичні ресурси, енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні кліматичні ресурси, забруднення атмосфери, парникові гази.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які елементи клімату відносять до кліматичних ресурсів?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні кліматичні ресурси?

3. Чи можете застосувати? Користуючись змістом параграфа та додатковими джерелами інформації, підберіть факти, що підтверджують використання клімату в енергетиці, сільському господарстві й у рекреаційній діяльності у вашій місцевості. Підготуйте есе.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте наслідки кліматичних змін на території України.

5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив зміни клімату на здоров’я людини.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Кліматі кліматичні ресурси

Тема З

Води суходолу та водні ресурси

Води суходолу посідають неабияке місце у житті людини. Адже води суходолу - це джерело вкрай необхідної нам усім питної води і води для побутових потреб. Величезні обсяги води поглинає наша економіка там, де вона і охолоджує, і розчиняє, і поглинає, обертає турбіни електростанції, зрошує сільськогосподарські угіддя тощо. Водними артеріями дешевше перевозити пасажирів і вантажі, сплавляти ліс, подекуди легше проникати у важкодоступні місцевості.

Разом з тим води суходолу - це чудові місця для відпочинку, де можна плавати на комфортабельних суднах, байдарках або човнах, ловити рибу чи просто насолоджуватись прибережними краєвидами.

Проте води нашого суходолу мають нелегкий «характер». Вони і творець, і водночас руйнівник - то лагідні, то норовливі, то рятують, то гублять. Але попри це, ми, мешканці України, безперечно вдячні природі за цей її дивовижний витвір. Адже там, де немає води, немає і життя.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  42. Метеорологічна служба в Україні
Наступна сторінка:   44. Води суходолу й водні ресурси украї...^