Інформація про новину
  • Переглядів: 584
  • Дата: 3-08-2021, 15:12
3-08-2021, 15:12

44. Води суходолу й водні ресурси україни. Дніпро

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  43. Кліматичні ресурси та їхнє використ...
Наступна сторінка:   45. Основні річкові басейни та системи

ПРИГАДАЙТЕ

Які є види суходолу?

Що таке «річковий басейн» і «річкова система»?

Води суходолу й водні ресурси України. До вод суходолу Украї ни належать майже всі відомі водні об’єкти - річки, озера і болота, підземні води, а також штучні водойми та водотоки, як-от водосховища, канали і ставки.

Розрізняють поверхневі води і підземні води суходолу. Поверхневі води — це води, що постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у формі різних водних об’єктів у рідкому (водотоки, водойми) і твердому (лід, сніг) стані. Підземні води розташовані нижче земної поверхні та дна поверхневих водойм і водотоків, вони заповнюють пори, тріщини й інші порожнечі гірських порід у рідкому, твердому або газоподібному стані. Підземні води утворюються внаслідок просочування атмосферних опадів та поверхневих вод тощо.

На території України нараховується понад 63 тис. річок та струмків загальною довжиною понад 206 тис. км. З них близько 60 тис. (93 %) дуже малі (довжиною менше ніж 10 км). їхня сумарна довжина перевищує 100 тис. км. Озер на території України близько 20 тис., з них лише трохи більше як 40 мають площу понад 10 км2. Величезні масиви боліт поширені здебільшого на півночі країни. Підземні води представлені на території України кількома підземними басейнами. В Україні також налічується понад 1100 водосховищ і близько 49,5 тис. ставків. На багато сотень кілометрів тягнуться штучні канали.

Водні ресурси - це обсяги вод відповідної території, що придатні для використання людиною. Водні ресурси є обмеженими та уразливими природними об’єктами. В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва виникає необхідність їхнього раціонального використання та захисту.

Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Вона є однією з найменш водозабезпечених країн Європи. Упродовж багатьох десятиліть вода не розглядалася як основа життєзабезпечення природних екосистем і людини. Традиційно вода розглядалась і використовувалася лише як господарський ресурс для промислового і сільськогосподарського виробництва, отримання електроенергії, а також для скидання стічних вод, що зрештою і призвело до погіршення екологічного стану та вичерпання потенціалу водних ресурсів.

Поверхневі води. До поверхневих вод України належать води різних об’єктів, що розташовані на земній поверхні, - річки, природні та штучні озера, болота, канали. Найголовнішими водними об’єктами поверхневих вод є річки - природні водотоки, що течуть у вироблених ними видовжених заглибинах. Така відносно вузька довга улоговина зветься річкова долина. Вона має похил, відповідно до її течії, від верхів’я до пониззя. Річкові долини бувають звивисті і прямолінійні. Прокладаючи собі шлях, рівнинні річки часто утворюють закрути, або меандри.

Заглиблення в річковій долині, яким постійно течуть води, називають річищем, або руслом. Ту частину долини, що затоплюється водою підчас повеней, паводків, називають заплавою. Із часом річка поглиблює своє русло, формуючи нову заплаву, а стара заплава перетворюється на терасу.

Найбільшими річковими долинами в Україні є долини Дніпра, Південного Бугу, Прип’яті, Десни, Дністра, Сіверського Дінця та Дунаю.

Більшість великих і малих річок України належить до басейнів Чорного й Азовського морів, і лише 4 % з них несуть свої води до Балтійського моря. У західній частині країни, на території Волинської та Львівської областей, проходить головний європейський вододіл, який відокремлює басейни Балтійського та Чорного й Азовського морів. Малі річки, перш ніж донести свої води до моря, зазвичай впадають у більші ріки. Загалом річки України належать до кількох основних річкових басейнів (мал. 69).

Дніпро. В Україні найбільший річковий басейн має Дніпро. Басейн Дніпра за площею (504 тис. км2) посідає третє місце в Європі. При цьому з півночі на південь басейн річки простягнувся більш як на 1 тис. км. Частина басейну річки (20 %) лежить на території Росії, 25 % - у Білорусі, а найбільша частина (55 %) - в Україні.

Дніпро - одна з найбільших річок світу. У Європі він поступається за довжиною лише Волзі й Дунаю, прокладаючи собі шлях Східноєвропейською рівниною протягом 2200 км (з них 981 км - територією України).

ДЛЯ допитливих

Існує певна розбіжність у даних стосовно площі річкового басейну і власне довжини Дніпра. Певну роль у цьому відіграє та обставина, що ці характеристики зазнають як природних, так і антропогенних змін. До перших належать, зокрема, тектонічні рухи, до других - будівництво насипів автошляхів, меліоративні роботи тощо.

Витік Дніпра є об’єктом туризму. На галявині, оточеній лісом, є дві альтанки, які засвідчують існування витоку. Про це зазначено на прикріплених табличках, зокрема й українською мовою.

Витоки Дніпра перебувають далеко за межами України, у болоті на Валдай-ській височині. На перших кілометрах він ледь помітний, тече непривабливим струмочком, що поріс вологолюбною рослинністю. З кожним наступним кілометром річка набирає сили і стає все більшою завдяки численним притокам. Так поступово формується річкова система, яка загалом налічує близько 32 тис. приток (мал. 70).

На північ від Києва в головну ріку України несуть свої води понад 400 річок, поміж яких найбільші притоки Дніпра. Серед таких праві - Березина і Прип’ять, ліві - Сож і Десна.

Саме північніше Прип’яті, яка нині впадає в Київське водосховище, Дніпро переходить на територію України. Води потужної Прип’яті добре виділяються на тлі чистих Дніпрових вод завдяки бурому через частинки торфу кольору води, вони немов утворюють «річку в річці».

Найбільшою серед лівих приток Дніпра є Десна - одна з найкрасивіших річок України. Саме вона разом з Прип’яттю значною мірою перетворює Дніпро на широку (до 1200 м) і повноводну

річку. Тепер ширина долини Дніпра сягає подекуди 18 км. При цьому заплава місцями стає до 12 км завширшки. Тут дніпровські води нерідко утворюють меандри - колоподібні вигини, іноді навіть на 180°. Про масштаби долини Дніпра свідчать і розміри його терас, що подекуди завширшки сягають 10-12 км.

Загалом південніше Києва в Дніпро несуть води ще понад 600 річок. Більшими серед таких є ліві притоки: Сула, Псел, Ворскла, Оріль і Самара. З правих приток нижче Києва вирізняються Рось, Тясмин, Базавлук та Інгулець.

Проте після впадіння Десни водність Дніпра до гирла мало змінюється. Адже нижче за течією відмінності в ширині Дніпра залежать не стільки від впадіння приток, скільки від розмірів водосховищ. Загалом їх створено шість: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та Каховське.

Після того як річка долає весь каскад водосховищ, вона завершує останній відрізок довгого шляху до Чорного моря. Однак, ще не досягнувши Херсона, річка розгалужується на ряд проток, кількість яких у напрямку до гирла значно зростає. Тому в Дніпровський лиман річка впадає багатьма рукавами.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Щорічно в першу суботу липня відзначається Міжнародний день Дніпра, який був започаткований понад 10 років тому. У різних містах і містечках дніпровського басейну вже стало традицією проводити в дні святкування природоохоронні акції на берегах Дніпра.

За даними інтернету підготуйте інформацію щодо заходів, які були проведені на честь Дніпра в попередньому році.

ПІДСУМУЄМО!

До вод суходолу України належать майже всі відомі водні об’єкти - річки, озера й болота, підземні води, водосховища, канали і ставки.

Водні ресурси - це обсяги вод відповідної території, що придатні для використання людиною.

Більшість річок України належить до басейнів Чорного й Азовського морів.

В Україні найбільший річковий басейн і річкову систему має Дніпро.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Води суходолу, водні ресурси, поверхневі води, річки, річкова долина, річкові басейни, річкові системи.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Назвіть основні річкові басейни України.

2. Чи зрозуміли? Чим річковий басейн відрізняється від річкової системи?

3. Чи можете застосувати? За тематичними картами України поясніть причини зміни напрямку течії Дніпра.

4. Чи можете проаналізувати? Чим можна пояснити погіршення екологічного стану та вичерпання потенціалу водних ресурсів України?

5. Чи можете оцінити? Чи можете ви оцінити дотримання жителями нашої країни правил використання й охорони водних ресурсів, закріплених у ст. 110 Водного кодексу України

https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/213/95-вр#п869?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  43. Кліматичні ресурси та їхнє використ...
Наступна сторінка:   45. Основні річкові басейни та системи^