Інформація про новину
  • Переглядів: 1172
  • Дата: 17-09-2018, 19:28
17-09-2018, 19:28

Гаметогенез

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Статеве розмноження і статевий процес
Наступна сторінка:   Статеві залози. Гаметогенез у людини

Гаметогенез у грибів

Процес утворення статевих клітин називають гаметогенезом. Гамети утворюються в статевих залозах або спеціалізованих клітинах.

Серед грибів гаметогенез властивий не всім групам. У хітридіомікотових та оомі-котових, наприклад, гамети утворюються в спеціальних спорангіях або гаметангіях (оогоніях та антеридіях). Гамети, що утворюються, можуть бути однаковими (при ізогамії) чи різними (при гетерогамії) за розміром. Серед них також поширений варіант, коли одна з гамет є великою й нерухомою, а інша — маленькою й рухливою (оогамія).

У базидіоміцетів (їхніми представниками є шапинкові гриби) та аскоміцетів (до них належать трюфелі, дріжджі та пеніцили) гаметогенез відсутній. У результаті статевого процесу в них утворюються мейоспори (мал. 91.1).

Мейоспори, які утворюють гриби, мають однаковий розмір. У базидіоміцетів формуються базидіоспори, які розташовані на спеціальній структурі — базидії. В аскоміцетів формуються аскоспори, які розташовані всередині іншої структури — аска.

В обох випадках процес починається зі злиття двох гаплоїдних ядер, які розташовані в клітині гриба (це характерна риса обох цих груп грибів). Після цього відбувається мейотичний поділ, який завершується утворенням чотирьох гаплоїдних клітин. У базидіоміцетів вони зазвичай розміщуються на базидії і потім відділяються від неї та поширюються. В аскоміцетів після завершення мейотичного поділу кожна зі спор ділиться ще раз мітотично. Таким чином в аску розміщується по вісім спор, які потім виходять з нього і поширюються.

Гаметогенез у рослин

Утворення статевих клітин у рослин можна розглянути на прикладі квіткових рослин. У них воно складається з двох етапів — спорогенезу і гаметогенезу.

Спорогенез у квіткових рослин відбувається в пиляках (мікроспорогенез, у результа-

ті якого утворюються мікроспори) і маточці (мегаспорогенез, у результаті якого утворюються макроспори). У процесі мікроспороге-незу з однієї диплоїдної клітини утворюється чотири гаплоїдні мікроспори. Кожна з них ділиться мітотично й утворює пилкове зерно, яке містить два спермії.

У процесі мегаспорогенезу з однієї ди-плоїдної клітини також утворюється чотири мегаспори. Але тільки одна з них утворює зародковий мішок. Інші три відмирають. Мегаспора тричі ділиться мітотично і утворює вісім клітин. Одна з них стає яйцеклітиною, а дві зливаються і утворюють диплоїдну центральну клітину зародкового мішка.

Стадії гаметогенезу тварин

Зона

Сперматогенез

Овогенез

Розмно

ження

У сперматогенній тканині в результаті мітозу утворюються численні клітини — сперматогонії (2n)

В оогенній тканині формується велика кількість клітин — оогоній (2n)

Росту

Сперматогонії трохи збільшуються, і з кожної клітини розвивається спермато-цит І порядку, здатний до редукційного поділу

Переходячи в зону росту, оогонії починають інтенсивно збільшуватися в розмірах та накопичують поживні речовини у вигляді зерен жовтка. Вони перетворюються на ооцити І порядку

Дозрі

вання

та

форму

вання

У процесі 1-го поділу мейозу утворюються 2 сперматоцитиII порядку, а потім у 2-му поділі 4 гамети — сперматиди (n). Усі 4 клітини, однакові за розміром, дозрівають і утворюють 4 сперматозоїди

Ооцит І порядку ділиться мейозом нерівномірно. Після 1-го поділу утвориться 1 велика клітина — ооцит II порядку, в яку переходять усі поживні речовини, і 1 дрібна клітина — первинне полярне або напрямне тільце, де є лише ядро й відсутня цитоплазма. Після 2-го поділу мейозу з ооцита II порядку утвориться знову 1 велика клітина — яйцеклітина і 1 вторинне напрямне тільце. З первинного напрямного тільця утворяться 2 дрібних вторинних напрямних тільця. Таким чином, під час овогенезу з кожної вихідної клітини утворюються 1 велика яйцеклітина (n) і 3 напрямних тільця (n), що гинуть. Полярні тільця слугують тільки для рівномірного розподілу хромосом під час мейозу

Гаметогенез у ссавців

Гаметогенез у тварин можна розглянути на прикладі ссавців. У ссавців структурами, в яких відбувається гаметогенез, є їхні статеві залози — сім’яники та яєчники. Гаме-

тогенез відбувається послідовно у трьох зонах, які виділяють у залозах, і закінчується формуванням гамет (мал. 91.2). Розрізняють сперматогенез (процес утворення чоловічих статевих клітин) та овогенез (процес утворення жіночих статевих клітин).

Практична робота

Вивчення стадій гаметогенезу на постійних препаратах сім'яників та яєчників, таблицях, малюнках

1. Розгляньте постійний мікропрепарат зрізу сім'яника ссавця. Знайдіть сперматозоїди на різних стадіях розвитку в розрізах сім'яних каналь-ців. Замалюйте побачене та зробіть позначення.

2. Розгляньте постійний мікропрепарат зрізу яєчника ссавця. Знайдіть фолікули різного ступеня зрілості й розгляньте їх. Замалюйте побачене та зробіть позначення.

3. Сформулюйте висновок.

Ключова ідея

Гаметогенез — це процес утворення статевих клітин. Він відбувається в спеціалізованих статевих органах або спеціальних клітинах. Гамети різних типів можуть мати як однаковий, так і різний розмір.

Запитання та завдання

1. Які особливості має утворення мейоспор у базидіоміцетів та аскоміцетів? 2. Які відмінності від гаметогенезу грибів має гаметогенез ссавців? 3. Які переваги дає рослинам утворення лише однієї яйцеклітини з чотирьох мегаспор?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Статеве розмноження і статевий процес
Наступна сторінка:   Статеві залози. Гаметогенез у людини^