Інформація про новину
  • Переглядів: 306
  • Дата: 3-08-2021, 15:48
3-08-2021, 15:48

53. Екологічні проблеми та їхній вплив на природу країни. Рослинність, її охорона та відтворення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  52. Різноманітність рослинності та рос...
Наступна сторінка:   54. Тваринний світ України

ПРИГАДАЙТЕ

Що вивчає наука екологія?

З якою метою створюються заповідні об’єкти та які вони бувають?

Екологічні проблеми. Рослинний світ дуже чутливо реагує на зміни екологічних факторів і є важливим показником негативного впливу людини на природу.

Багаторічна господарська діяльність значно змінила природне середовище України. Наслідком цього є зміни майже всіх компонентів ландшафтів, а особливо - рослинного світу.

Найбільші загрози рослинності, що створює людина, наведено на мал. 81.

Усі чинники, що зображені на малюнку, характерні для України. Вони діють на всій її території, зачіпаючи певною мірою навіть природно-заповідний фонд. Територія України відзначається надмірним техно- й антропогенним навантаженням на природне середовище та високим ступенем його забруднення.

Підсилюють негативний ефект діяльності людини і глобальні зміни клімату. Тенденція до підвищення температури повітря, яку спостерігаємо тепер, призводить до збільшення сили вітрів, кількості опадів, різких перепадів температур, тривалості посушливого періоду тощо. Так, унаслідок потепління в Карпатах можуть зникнути холодолюбні види рослин, змінитися кислотність водойм, піднятися верхня межа лісу та ін. На Поліссі можуть активізуватися процеси висихання боліт, зменшитися об’єми озер, змінитися склади води. Усе це призведе до змін біотичних компонентів екосистем у цілому й рослинності зокрема.

ВАША ДУМКА

У результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС вплив радіоактивного забруднення на біологічні об’єкти має прояви на всіх рівнях організації від вірусів до екосистем. Особливо яскраво це помітно в межах зони відчуження, де біологічні об’єкти зазнали найбільших рівнів ураження. Класичним проявом цього є відмирання сосни та поява «Рудого лісу».

Як ви можете пояснити, що за останнє десятиріччя відмічаються інтенсивні процеси заростання (заліснення) цієї зони деревною рослинністю, а сучасна видова насиченість рослинного покриву є досить високою?

Книга рідкісних і зникаючих видів рослин. Нині понад 800 видів рідкісних і зникаючих рослин взято на облік і занесено до Червоної книги України (мал. 82). Занесення певного виду до Книги - це попередження про те, що цьому виду загрожує небезпека, а тому він потребує певних заходів щодо його збереження. З рідкісних рослин охороняють реліктові види, що збереглися на нашій території з минулих геологічних епох. Це тис ягідний, сосна кедрова, фісташка туполиста, півонія тричітрійчаста. Абсолютної охорони потребують ендемічні для України види, які за її межами не трапляються. Це занесені на сторінки Червоної книги кримські ендеміки - сосна Станкевича, тюльпан Кальє, вовчі ягоди кримські, а також карпатські ендеміки - дзвоники карпатські, медунка Філярського (мал. 83).

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Знайдіть на сайті вашої обласної державної адміністрації «Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища» та проаналізуйте типові загрози для рослинного світу у своєму регіоні. Запропонуйте заходи, до яких можуть долучитися учні школи.

Охороняються й занесені до Червоної книги рослини, яким притаманна краса цвітіння та кількість яких значно скоротилася. Серед них зозулині черевички звичайні, латаття біле, підсніжник звичайний, конвалія та інші.

Зелена книга України. За ініціативи українських фахівців уперше у світі було розроблено Зелену книгу. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань для певної місцевості, які потребують особливого режиму використання та охорони. Серед них лісові, чагарникові, степові, лучні, болотні та інші угруповання. Так, до Зеленої книги потрапили кілька рослинних угруповань, що мають значення для фармацевтичної промисловості, наприклад угруповання пізньоцвіту осіннього, беладони лікарської, горицвіту весняного, тирличу жовтого та ін.

ПІДСУМУЄМО!

Багаторічна господарська діяльність значно змінила природне середовище України. Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова.

Рослинність України потребує охорони та відновлення, рідкісні й зникаючі види занесено до Червоної книги.

Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Екологічні проблеми, Червона книга, Зелена книга, антропогенний фактор.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які небезпеки несе господарська діяльність людини рослинному світу?

2. Чи зрозуміли? Яка різниця між Червоною та Зеленою книгами?

3. Чи можете застосувати? Використавши додаткову інформацію, створіть власний проект бізнесплану малого підприємства з вирощування лікарських рослин (розторопша, перцева м’ята, ехінацея, ромашка, шавлія, череда, меліса тощо).

4. Чи можете проаналізувати? Які чинники викликають необхідність раціонального використання рослинних ресурсів в Україні?

5. Чи можете оцінити? Чи ефективно в Україні діє система охорони рослинного світу? Відповідь прокоментуйте прикладами.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Лікарські та отруйні рослини України.

 

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  52. Різноманітність рослинності та рос...
Наступна сторінка:   54. Тваринний світ України^