Інформація про новину
  • Переглядів: 456
  • Дата: 3-08-2021, 15:55
3-08-2021, 15:55

60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  59. Дослідження ландшафтів
Наступна сторінка:   61. Природні зони мішаних і широколисти...

ПРИГАДАЙТЕ

Які основні складові ландшафту?

За якими ознаками виділяють класи, типи і види ландшафтів?

Рівнинні ландшафти України. У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські. Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави й об’єднує типи та підтипи ландшафтів (див. QR-код). їх розрізняють залежно від співвідношення тепла й вологи,

яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового та рослинного покриву, особливостей гідрологічного режиму та фізико-географічних процесів.

Мішанолісові ландшафти охоплюють близько 17 % території України і являють собою зональний тип ландшафтів. В Україні мішанолісові ландшафти поширені переважно на півночі в зоні мішаних хвойно-широколистих лісів, а також окремими ділянками в лісостепу в місцях поширення моренних чи водно-льодовикових відкладів і в долинах річок. Цей тип ландшафтів сформувався в умовах помірного кліматичного поясу з теплим і вологим кліматом та позитивним балансом опадів і температур. Характерними ознаками цих ландшафтів є рівнинність території, яка включає різні за утворенням форми рельєфу, густа річкова сітка з переважанням широких річкових долин рівнинного типу, високий рівень залягання грунтових вод, наявність значної кількості заболочених ділянок. Мішані ліси сформувалися на дерново-підзолистих, дернових і болотяних грунтах. Щоб дізнатися про особливості мішанолісових ландшафтів, дивіться QR-код.

Широколистолісові ландшафти належать до середньоєвропейського та східноєвропейського типу ландшафтів і займають близько 7 % території України. Вони сформувалися переважно на заході країни в умовах помірно теплого клімату з оптимальними показниками балансу тепла та вологи. Широколистолісові ландшафти поширені в Передкарпатті, на схилах Українських Карпат і Кримських гір, а також на височинах у західній та північній частинах лісостепової природної зони. Дані ландшафти сформувалися на розчленованих лесових рівнинах, де переважають сірі й темно-сірі лісові грунти. Типовими рослинними угрупованнями є грабові ліси та діброви на рівнинних територіях і букові ліси на високих вододілах.

Лісостепові ландшафти охоплюють близько 31 % території України й належать до типу рівнинних ландшафтів, що сформувалися переважно на лесових гірських породах в антропогеновому періоді. Ці ландшафти утворилися в умовах помірного клімату за оптимального співвідношення тепла та вологи. Для них характерне чергування височинних, схилових, низовинних і долинних природних комплексів, великих площ орних земель, окремих лісових масивів. Досить помітними є відмінності тепло- і вологозабезпеченості, із чим пов’язано виникнення процесів як засолення, так і заболочування грунтів. їхніми характерними рисами є наявність значної кількості балок та ярів, особливо на височинних та долинно-річкових схилах, ерозійних та зсувних процесів, особливо в долині Дніпра та інших річок, у балках і ярах.

Щоб дізнатися більше про лісостепові ландшафти, дивіться QR-код.

Степові ландшафти займають близько 32 % території України й належать до типу рівнинних ландшафтів, що сформувалися в умовах недостатньої зволоженості й достатньої кількості тепла. Найбільше поширені вони на півдні та південному сході нашої країни. Для цих ландшафтів характерними є чорноземи звичайні та південні, каштанові грунти в комплексі із солонцями та солончаками.

У рослинному покриві в минулому ці ландшафти були представлені природними степами, а також байрачними лісами. У наш час майже на 90 % вони

перетворені на сільськогосподарські угіддя. Такий високий ступінь розораності в поєднанні з характером атмосферної циркуляції та випадання атмосферних опадів спричиняють розвиток вітрової і водної ерозії грунтів.

Залежно від особливостей кліматичних умов, а особливо балансу зволоження, степові ландшафти поділяють на три підтипи: північностепові, середньостепові та південностепові (сухостепові). Щоб дізнатися більше про пів-денностепові (сухостепові) ландшафти, дивіться QR-код.

Варто зазначити, що на території України до рівнинних також належать лучні й болотні типи ландшафтів, які сформувалися в результаті дії азональних чинників.

ВАША ДУМКА

Швидкість перетворення природних ландшафтів на антропогенні в Україні дуже висока. У лісостепу та степу ландшафти у природному вигляді існують лише в заповідниках. В антропогенних ландшафтах значних змін зазнають рослинність і тваринний світ, ґрунти, мікрорельєф. Відносно мало змінюється геологічний фундамент і клімат. Подумайте, чи можливо природні ландшафти відновити. Чи потрібно відновлювати природні ландшафти на всій території їхнього колишнього поширення?

ПІДСУМУЄМО!

У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські.

Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави.

Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів об’єднує такі типи: мішанолісові, широколистолісові, лісостепові, степові (з підтипами).

У результаті дії азональних чинників на рівнинах виникли лучні й болотні типи ландшафтів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Рівнинні ландшафти, класи, типи й підтипи ландшафтів, мішанолісові ландшафти, широколистолісові ландшафти, лісостепові ландшафти, степові ландшафти.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які типи ландшафтів можна спостерігати на рівнинах України?

2. Чи зрозуміли? Як проявляються закономірності в поширенні ландшафтів на рівнинній частині території України?

3. Чи можете застосувати? Назвіть, покажіть на карті та коротко схарактеризуйте найбільші ландшафти, що сформувалися на рівнинній частині території нашої держави.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте літературні та історико-географічні джерела та наведіть приклади зміни ландшафтів України за останні двісті років.

5. Чи можете оцінити? Які саме компоненти ландшафтів зазнали найбільшого впливу людини?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  59. Дослідження ландшафтів
Наступна сторінка:   61. Природні зони мішаних і широколисти...^