Інформація про новину
  • Переглядів: 764
  • Дата: 3-08-2021, 15:56
3-08-2021, 15:56

61. Природні зони мішаних і широколистих лісів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманіт...
Наступна сторінка:   62. Лісостепова природна зона

ПРИГАДАЙТЕ

Природні зони помірного географічного поясу.

На яких материках поширена зона мішаних і широколистих лісів?

Географічне положення. Зони мішаних і широколистих лісів лежать у північній і західній частинах України і належать до Східноєвропейської фізико-географічної країни (мал. 89). Природна зона мішаних лісів охоплює більші частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, а також північну частину Сумської області. Її південна межа проходить поблизу таких населених пунктів: Луцьк -Рівне - Житомир - Київ - Ніжин - Глухів.

Зона широколистих лісів охоплює Тернопільську область, більшу частину Хмельницької області та частково Волинську,

Рівненську, Львівську, Івано-Франківську області. Такі межі природних зон чітко окреслені рельєфом, грунтами, рослинністю та характером ландшафтів.

Особливості природних умов. Зони мішаних і широколистих лісів отримали свої назви від переважання на цих територіях лісових ландшафтів.

Рельєф зони мішаних лісів переважно низовинний, а широколистих - ви-сочинний, основну роль відіграли піщані й піщано-глинисті відклади льодовикового походження. Після Дніпровського зледеніння тут сформувалися зандрові рівнини, моренні пасма й еолові форми рельєфу. На північному заході й північному сході утворилися карстові форми рельєфу. Для височинних територій характерні вузькі й глибокі річкові долини, моренні горби, яри та балки.

Клімат. Зони мішаних і широколистих лісів розташовані в Атлантико-конти-нентальній кліматичній області, тому тут переважає помірно континентальний клімат з теплим і вологим літом і порівняно м’якою зимою. Річний радіаційний баланс становить 1700-1850 МДж/м2. Кількість сонячних годин змінюється із заходу на схід від 1500 до 1800 год на рік. Середня температура в липні змінюється з півночі на південь від +17 до +19 °С, а пересічна температура січня знижується із заходу на схід від -4,5 до -8 °С, що зумовлено відповідною циркуляцією повітряних мас. Проте спостерігаються й значні температурні відхилення від середньорічних показників. Так, мінімальні температури в січні можуть сягати -32...-39 °С, а максимальні температури липня-серпня +33...+39 °С. Вегетаційний (безморозний) період триває від 160 днів на сході до 180 днів на заході.

Основну кількість опадів приносять атлантичні циклони. У середньому тут випадає 600-700 мм опадів на рік: 75-80 % опадів випадає у вигляді дощу й лише 20-25 % - у вигляді снігу. Показник випаровуваності становить 400-450 мм, коефіцієнт зволоження більший від одиниці, що зумовлює надмірну зволоженість зони. Більшість опадів припадає на теплу половину року. Стійкий сніговий покрив утримується 90-100 днів. Переважають західні вітри із середньою швидкістю 3-5 м/с.

Внутрішні води. Кліматичні умови, рельєф, геологічна будова цієї території сприяли формуванню густої річкової мережі, утворенню значної кількості різноманітних озер, боліт, великих запасів підземних вод. Середня густота річкової сітки становить 0,29 км/км2, а в деяких районах і 0,5 км/км2. Річки природних зон належать до басейнів Дніпра, Західного Бугу та Дністра.

Найбільшими притоками Дніпра є Прип'ять і Десна. Для річок характерний мішаний тип живлення з тривалою весняною повінню та зимовою меженню. Значні тут запаси й підземних вод. Також дуже поширені низинні й перехідні болота з річковим і підземним живленням.

У зоні мішаних лісів є значна кількість озер. Найбільше з них карстового (Шацькі озера - Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимир), заплавного (Тур, Люб’язь, Нобель) і льодовикового (Нечимне) походження.

Переважаючими грунтами в зоні мішаних лісів є дерново-підзолисті глейові та болотно-лучні, які охоплюють понад 95 % території зони. Під широколистими лісами сформувалися сірі лісові та окремі ділянки чорноземів опідзолених.

Основними типами рослинності є лісова, лучна та болотна. Тут ростуть переважно соснові (бори), сосново-дубові (субори), дубово-грабові (груди), сосново-дубово-грабові (су грудки), вільхові (вільшняки) та березові (березняки) ліси. Окремими ділянками трапляються ялинові ліси (рамені). На лісистість території негативно вплинула господарська діяльність людини.

Окрім лісових масивів, у зонах є природні безлісі території - луки, болота, опілля та території, які залишилися без лісів унаслідок вирубування. Близько 10 % площі зони мішаних лісів знаходиться під лучними ландшафтами в заплавах річок.

Тваринний світ зон представлений переважно лісовими видами. Типовими ссавцями є лось, благородний олень, козуля, дика свиня, вовк, лисиця, заєць, бобер, видра та інші. Серед птахів переважають качки, кулики, мартини, дятли, берегові ластівки, лелеки, глухарі, тетеруки. У водоймах мешкає понад ЗО видів риб. Найпоширенішими є короп, лящ, карась, сом, щука, окунь, плітка, лин та інші.

Ландшафти зон мішаних і широколистих лісів досить різнома нітні. Зона мішаних лісів в Україні представлена своєрідним ландшафтним регіоном Східноєвропейської країни - Поліссям, який лежить у межах України, Білорусі, Росії. Українське Полісся є його південною частиною і за особливостями ландшафтів поділяється на такі області: Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся. А зона широколистих лісів представлена Західноукраїнським краєм у межах Волинськоїта Подільської височин.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Унаслідок активної людської діяльності, зокрема вирубування лісу, меліорації, будівництва шляхів сполучення та гідротехнічних споруд, у зоні значно змінені природні ландшафти. На їхньому місці утворилися численні антропогенні ландшафти, серед яких переважають сільськогосподарські. Запропонуйте свою модель господарювання в зонах мішаних і широколистих лісів, щоб максимально зберегти природні ландшафти й зупинити розвиток небезпечних процесів.

ПІДСУМУЄМО!

Зона мішаних лісів розташована на півночі, а зона широколистих лісів - на заході України.

Зональними особливостями є низинний рельєф, помірно континентальний вологий клімат, переважання дерново-підзолистих, сірих лісових і болотно-лучних ґрунтів, лісової, лучної та болотної рослинності.

Сучасні ландшафти зон - це моренно-зандрові рівнини з борами й суборами, болотні, опільські низовинно-височинні під сільськогосподарськими угіддями.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Зандрові рівнини, бори, субори, сугрудки, вільшняки, рамені, опілля, березняки.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Назвіть основну причину поділу зони мішаних лісів на фізико-географічні області.

2. Чи зрозуміли? Чому в зонах мішаних і широколистих лісів переважають лісові та болотні ландшафти?

3. Чи можете застосувати? Складіть схему з компонентів лісового ландшафту, вказавши їхні зв’язки.

4. Чи можете проаналізувати? Як впливають кліматичні умови на формування гідрографічної сітки Полісся?

5. Чи можете оцінити? Обґрунтуйте встановлення південної межі зон мішаних і широколистих лісів України.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманіт...
Наступна сторінка:   62. Лісостепова природна зона^