Інформація про новину
  • Переглядів: 348
  • Дата: 3-08-2021, 15:57
3-08-2021, 15:57

63. Степова природна зона України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  62. Лісостепова природна зона
Наступна сторінка:   64. Використання рівнинних ландшафтів ...

ПРИГАДАЙТЕ

На яких материках поширена зона степу та як її там називають? Що характерно для степової рослинності та тваринного світу?

Географічне положення. Степова природна зона охоплює південну та південно-східну частини країни від лісостепу до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір, головною ознакою якої є відкриті безлісі простори. У межах України це найбільша природна зона: вона займає площу понад 240 тис. км2, що становить майже 40 % території країни. Протяжність із заходу на схід становить 1075 км, а з півночі на південь - до 500 км.

У цій зоні розташовані південні райони Кіровоградської та Харківської областей, більша частина Одеської області, а також Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області та рівнинна частина АР Крим.

Розглядаючи карту районування України, можна помітити, що ширина степової зони змінюється від 100 км на заході до 300 км на сході (мал. 91).

Це пояснюється закономірною зміною циркуляції повітряних мас. На сході послаблюється вплив вологих повітряних мас із Середземного моря та посилюється роль східних і південно-східних континентальних мас повітря помірного й тропічного поясів.

Особливості природних умов. Степова зона в межах території України утворилася після відступу четвертинного Дніпровського зледеніння й накопичення лесових гірських порід унаслідок збільшення континентальності клімату. Зональні риси природних умов степової зони визначає її розміщення на півдні Східноєвропейської рівнини в межах різних тектонічних структур та форм рельєфу.

Рельєф природної зони рівнинний, проте неоднорідний. Південно-західна, центральна та кримська частини степів розташовані на Причорноморській низовині. На сході Причорноморська низовина межує з Приазовською низовиною. На півночі степова зона охоплює південні краї Придніпровської височини та Придніпровської низовини. На північному заході до цієї зони підходять південні відгалуження Подільської височини. На сході степової зони знаходиться Донецький кряж і Приазовська височина.

Клімат степової зони помірно континентальний. Так, середні значення річної сумарної кількості сонячної радіації змінюються від 4100 МДж/м2 на півночі до 5230 МДж/м2 на півдні, а річний радіаційний баланс становить 1800-1850 МДж/м2, завдяки чому зона має найбільші теплові ресурси. Безморозний період триває 160-220 днів. Пересічна температура липня становить +20. ..+24 JC, а в січні вона сягає -2. ..-8 °С. Сніговий покрив у степу нестійкий, зима із частими відлигами.

Степова зона розміщується на південь від осі підвищеного атмосферного тиску (осі Воєйкова), що вплинуло на характер атмосферної циркуляції та кількість опадів. Попри переважання західного перенесення повітряних мас, велику роль тут відіграють східні та північно-східні континентальні вітри. Тому річна кількість опадів незначна й змінюється від 450 мм на півночі до 300 мм на півдні.

Внутрішні води. Зволоження в зоні степів недостатнє, а випаровуваність при цьому перевищує кількість опадів удвічі. Усе це зумовлює слабкий розвиток річкової сітки, густота якої становить лише 0,08-0,05 км/км2, а стік формується за рахунок талих снігових вод. Основні річки - Дніпро, Південний Буг, Дунай - є для цієї природної зони транзитними. А річки, стік яких формується в межах самої природної зони, маловодні, особливо влітку.

У зоні степів зрідка є й інші водні об’єкти, зокрема озера й болота. Більшість озер лиманного та заплавного походження, а болота утворюються переважно в гирлових частинах великих річок, формуючи плавні.

Ґрунтовий покрив. Ґрунтовий покрив степової зони характеризується відносною строкатістю. Зональними типами грунтів є чорноземи, які охоплюють близько 90 % площі зони, та каштанові. На окремих ділянках трапляються солонці. Степові чорноземи мають високу природну родючість.

У степовій зоні інтенсивно розвиваються негативні природні процеси: водна й вітрова ерозії, просідання гірських порід, засолення грунтів або їхнє заболочення в заплавах річок. У результаті недбалої господарської діяльності виникають явища вторинного засолення й вторинної ерозії.

Ландшафти сформувалися в умовах жаркого клімату. За особливостями ландшафтів, умовами зволоження й тепловим балансом, характером грунтового покриву та природної рослинності степова зона поділяється на три підзони: північностепову, середньостепову, південностепову (сухостепову). У північно- та південностепо-вих підзонах виділяють ландшафтні краї. Щоб дізнатися про підзони, дивіться QR-код.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Умови степової зони сприятливі для розвитку фермерства. Ці умови - унікальні можливості для розвитку садівництва, виноградарства, городництва. Вирощування та переробка овочів і фруктів з подальшим експортом їх за межі південного регіону України може дати додаткові робочі місця та суттєві прибутки виробникам. Однак на шляху до розв’язання цієї важливої проблеми є багато як природних, так і економічних перешкод. Які, на вашу думку, є перешкоди? Запропонуйте способи подолання проблем.

ПІДСУМУЄМО!

Зона степів розташована на півдні країни і є найбільшою природною зоною України.

За умовами зволоження та кількості тепла степову зону поділяють на три підзони: північностепову, середньостепову та південностепову (сухостепову).

У зоні степів переважають природні степові низинно-височинні та різноманітні антропогенні ландшафти.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Степові ландшафти, плавні, водна та вітрова ерозії, засолення ґрунтів, заболочення, вторинна ерозія, байрачні ліси.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? У яких умовах сформувалися основні ландшафти степової природної зони України?

2. Чи зрозуміли? За якими ознаками виділяють підзони в степу?

3. Чи можете застосувати? Складіть порівняльну фізико-географічну характеристику двох підзон степу (за вибором).

4. Чи можете проаналізувати? Поясніть особливості зміни ландшафтів зони з півночі на південь.

5. Чи можете оцінити? Як людина використовує природно-ресурсний потенціал степової природної зони?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  62. Лісостепова природна зона
Наступна сторінка:   64. Використання рівнинних ландшафтів ...^