Інформація про новину
  • Переглядів: 599
  • Дата: 3-08-2021, 15:58
3-08-2021, 15:58

64. Використання рівнинних ландшафтів людиною. Значення та охорона рівнинних ландшафтів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  63. Степова природна зона України
Наступна сторінка:   65. Українські Карпати

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке антропогенний вплив на природне середовище? Які об’єкти природно-заповідного фонду ви знаєте?

Використання рівнинних ландшафтів. З попереднього матеріалу ви зрозуміли, що ландшафт - це складна й досить замкнута система. Будь-який негативний вплив людської діяльності на його окремі компоненти або ландшафт у цілому може призвести до його критичної зміни або й зникнення. Тому вивчення, раціональне використання ресурсів й охорона ландшафтів - одне з найважливіших завдань, що має наразі вирішувати людина.

Зони мішаних і широколистих лісів багаті на лісові, земельні та водні ресурси. Тут зосереджено майже 50 % лісових ресурсів нашої держави. Природні умови зон сприятливі для розвитку сільськогосподарського виробництва та рекреації. Розробляються деякі види мінерально-сировинних ресурсів.

Природні комплекси зон зазнали негативного впливу господарської діяльності. На значній території в результаті вирубування лісів та осушення боліт виникли антропогенні ландшафти - сільськогосподарські угіддя. Частка розораних земель доходить до ЗО % усієї площі. Проте господарська та інші види діяльності людини обмежуються тим, що більша частина зони знаходиться під негативним впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Частина ландшафтів зон мішаних і широколистих лісів є нестійкими та вразливими до небезпечних природних й антропогенних процесів. Серед таких процесів найбільш поширені заболочування, перезволоження земель, карсту-вання, часткова ерозія, розвіювання пісків.

Подальше використання природно-ресурсного потенціалу зони потребує здійснення відповідних природоохоронних заходів, тому значна увага приділяється охороні навколишнього середовища. Із цією метою в межах Українського Полісся створено Шацький і Деснянсько-Сгпарогутський національні природні парки, Поліський та інші природні заповідники. А в межах широколистих лісів створено природний заповідник «Медобори», національний природний парк «Подільські Товтри».

Лісостепова зона. Це регіон інтенсивного сільськогосподарського та промислового виробництва. Земельні ресурси є основним природним багатством зони, тому тут дуже високий рівень розораності земель (75-80 % загальної площі). Природні умови зони сприятливі для розселення людей та розвитку рекреації. Розробляють різні види мінерально-сировинних ресурсів: паливно-енергетичних, рудних та нерудних. Серед антропогенних ландшафтів найбільше сільськогосподарських і техногенних. Багато містобудівних ландшафтів з промисловими підприємствами, штучними гідро- та лукопарками.

Значна господарська зміна природних ландшафтів потребує раціонального використання природних ресурсів, застосування різноманітних природоохоронних і лісомеліоративних заходів, грунтозахисних технологій землеробства, регулювання водного режиму й стоку. Важлива роль відводиться природно-заповідній діяльності. Так, природні ландшафти зберігаються в Канівському природному заповіднику та філії Українського степового заповідника «Михайлівська цілина».

Степова зона України багата на різноманітні природні ресурси: земельні, мінерально-сировинні, рекреаційні, водні, сприятливі для господарського використання. Розораність території цієї природної зони сягає 80 %. Тут зосереджено близько 45 % орних земель нашої держави. Також тут розвивається гірничодобувна промисловість, транспорт, рекреаційне господарство. Тривала господарська діяльність людини призвела до значних змін природних степових ландшафтів. Нині їх можна побачити лише на природоохоронних територіях. У степовій зоні створено ряд природних (Український степовий,

Луганський, Єланецький степ, Опуцький, Чорноморський) і біо-сферних («Асканія-Нова», Чорноморський, Дунайський) заповідників, Азово-Сиваський національний природний парк, багато пам’яток природи (див. QR-код).

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Використовуючи матеріали офіційного сайту біосферного заповідника «Асканія-Нова», проаналізуйте екскурсії, що пропонуються для відвідувачів. Складіть програму одноденної поїздки учнів вашого класу, запланувавши відповідну тематичну екскурсію, та розрахуйте орієнтовну вартість такої мандрівки для учня/учениці.

ПІДСУМУЄМО!

Надмірне антропогенне навантаження, нераціональне використання природних ресурсів характерне для всіх природних зон на території України.

Нераціональне використання природних ресурсів і перетворення природних комплексів потребують здійснення різноманітних природоохоронних заходів.

До природно-заповідного фонду в Україні входить понад 8 тисяч об’єктів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природно-заповідний фонд, природно-ресурсний потенціал, рекреація.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Як змінювалися ландшафти зон унаслідок господарської діяльності людини?

2. Чи зрозуміли? Як вплинула господарська діяльність людини на ландшафти рівнинних територій країни?

3. Чи можете застосувати? Використовуючи додаткові джерела інформації, складіть розповідь «Зміна степових ландшафтів України в історичний час».

4. Чи можете проаналізувати? Які природоохоронні об’єкти створено в різних природних зонах України?

5. Чи можете оцінити? Чи достатня чисельність та площа об’єктів природно-заповідного фонду в Україні в пропорційному порівнянні з іншими європейськими країнами?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір).

Хід виконання практичної роботи дивіться за QR-кодом.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  63. Степова природна зона України
Наступна сторінка:   65. Українські Карпати^