Інформація про новину
  • Переглядів: 367
  • Дата: 3-08-2021, 16:03
3-08-2021, 16:03

71. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  70. Природно-ресурсний потенціал Украї...
Наступна сторінка:   72. Вплив екологічної ситуації на життє...

ПРИГАДАЙТЕ

Які існують джерела забруднення навколишнього середовища? Які наслідки забруднення навколишнього середовища?

Основні види забруднення довкілля. Надмірне використання при родних ресурсів і природних умов веде до їхнього виснаження та забруднення території. Забруднення - це зміна якості навколишнього природного середовища, що призводить до негативних наслідків. Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне забруднення виникає в результаті дії природних процесів та явищ - землетрусів, виверження вулканів, катастрофічних повеней тощо. Антропогенне забруднення - результат діяльності людей.

Відомі механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднення, які впливають на стан довкілля як кожне окремо, так і всі разом. Механічні забруднення спричиняють засмічення довкілля механічними відходами, наприклад побутовим сміттям. Тому до джерел забруднення навколишнього середовища належать очисні споруди міст, полігони твердих побутових відходів. Унаслідок просочування шкідливих речовин зі сміттєзвалищ відбувається забруднення грунтів, підземних вод токсичними речовинами, знищення осередків поширення рослин і тварин.

Зміна хімічних властивостей середовища, що здійснює негативний вплив на природні комплекси та господарські об’єкти, є хімічним забрудненням. Промислові підприємства, зокрема хімічної промисловості, які виробляють фосфор, фосфорну кислоту, добрива, соду, кислоти, нафтопродукти тощо, - це основні джерела хімічного забруднення території України.

В Україні діє також розгалужена мережа нафто- і газопроводів, багато з яких спрацьовані, оскільки були побудовані кілька десятків років тому.

У зв’язку із цим на трубопроводах щорічно виникають аварії, які ведуть до викидів палива і, як наслідок, забруднення довкілля шкідливими речовинами. Нафтопродукти, потрапляючи у водойми, не лише забруднюють їх, а й викликають зупинення забору води для населення. Такі аварії згубно діють на грунти, рослинність і тваринний світ.

Фізичні забруднення - це зміна фізичних параметрів, що призводить до негативних наслідків. Особливо екологічно небезпечними є атомні електростанції (АЕС). Для того щоб запобігти небезпечним для людей і природи наслідкам, слід чітко дотримуватися технології виробництва електроенергії на АЕС і не порушувати технології збирання радіоактивних відходів.

Біологічне забруднення - це проникнення в екосистеми чи господарські системи ворожих живих істот, нехарактерних для них.

Джерелами комплексного механічного, хімічного та фізичного забруднення є видобуток корисних копалин як відкритим, так і закритим способом, виробництво електроенергії на теплових електростанціях (ТЕС), автомобільний та інші види транспорту.

Недосконалі, а часто зношені водопровідно-каналізаційні системи скидають у природні водойми значну кількість забруднювальних речовин: органічних, нафтопродуктів, нітратів, азоту амонійного тощо. Ці викиди завдають великої шкоди живим організмам водойм, виводять з ладу водопроводи, розносять мікроби, завдають значних матеріальних збитків.

Сільськогосподарське виробництво також має негативний вплив на природу. Зокрема, після опадів з полів змивається значна кількість хімічних речовин, які були внесені з мінеральними добривами. їхні розчини потрапляють у річки, озера, водосховища, моря, що часто призводить до замору водойм.

Більшість території України внаслідок інтенсивної господарської діяльності є забрудненою. За ступенем забруднення виділяють: відносно екологічно чисті території (близько 7 %); умовно чисті (8 %); малозабруднені (14 %); забруднені (близько 39 %); дуже забруднені (близько ЗО %); зони екологічної катастрофи (близько 2 %).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою (мал. 95) визначте, у яких областях України рівень забруднення довкілля найбільший, а в яких - найменший, де зосереджені території екологічної катастрофи.

Екологічна ситуація - це стан навколишнього природного середовища в певний проміжок часу на певній території. Ураховуючи, що екологічна ситуація характерна для якоїсь території, її часто називають геоекологічною. Сучасна екологічна ситуація в Україні, як й у світі в цілому, характеризується як кризова. Причинами цього є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей унаслідок хімізації, інтенсивного використання енергетичних та інших ресурсів, зростаюча кількість відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними тощо.

Багато екологічних проблем в Україні спричинені насамперед господарською діяльністю - розміщенням на її території значної кількості шкідливих підприємств, нагромадженням транспортних засобів і густої мережі транспортних магістралей, потужним сільськогосподарським виробництвом. Аварії, що трапляються на різних підприємствах чи інших господарських об’єктах, називають

техногенними. їхні наслідки для навколишнього природного середовища та людини є вкрай небезпечними й зумовлюють погіршення екологічної ситуації.

Для розв’язання екологічних проблем в Україні створене Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, яке уповноважене реалізовувати державну екологічну політику. Державна екологічна політика — це діяльність державних органів, спрямована на забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя й здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічну політику також можуть мати окремі підприємства, організації.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

В Україні переважають такі напрямки екологічної політики підприємств, як виробництво очисного обладнання, установка якого передбачена проектною документацією для нових підприємств, упровадження ресурсозберігаючих, безвідходних технологій, що є самоокупними, використання поновлюваних джерел енергії, очищення вод і земель, у тому числі для житлового будівництва або відпочинку. Знайдіть інформацію про екологічну політику підприємств вашого населеного пункту. Чи є вона ефективною? Запропонуйте свій мініпроєкт екологічної політики підприємств.

ПІДСУМУЄМО!

Основні види забруднення довкілля в Україні-механічні, хімічні, фізичні, біологічні. Основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є різноманітні промислові підприємства, атомні та теплові електростанції, транспорт, сільськогосподарське виробництво, полігони сміття, побутові стоки.

Екологічна ситуація - це стан навколишнього природного середовища в певний проміжок часу на певній території.

Сучасна екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова.

Державна екологічна політика реалізується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, а також окремими підприємствами і організаціями.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Забруднення довкілля, види забруднення, екологічна ситуація.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке екологічна ситуація?

2. Чи зрозуміли? Які існують види забруднень навколишнього природного середовища? Чим вони відрізняються?

3. Чи можете застосувати? Користуючись текстом параграфа, додатковими джерелами інформації, складіть таблицю «Види та джерела забруднення в Україні». Значком «+» у комірках таблиці визначте джерело забруднення й відповідний йому вид забруднення (у зошиті).

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись офіційним сайтом Державної екологічної інспекції України

https://www.dei.gov.ua/posts/46

, проаналізуйте актуальну інформацію про основні підприємства-забруднювачі. У яких областях таких підприємств більше?

5. Чи можете оцінити? На конкретних прикладах оцініть наслідки забруднення довкілля в Україні.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  70. Природно-ресурсний потенціал Украї...
Наступна сторінка:   72. Вплив екологічної ситуації на життє...^