Інформація про новину
  • Переглядів: 616
  • Дата: 3-08-2021, 16:03
3-08-2021, 16:03

72. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  71. Основні види забруднення довкілля в...
Наступна сторінка:   73. Природно-заповідний фонд України

ПРИГАДАЙТЕ

Як забруднення довкілля впливає на здоров’я людей?

Які установи у вашій місцевості здійснюють спостереження за станом здоров’я людей, особливо під час епідемій різних захворювань?

Забруднення довкілля та здоров’я людей. Надмірне забруднення навколишнього середовища є причиною серйозних негативних змін у здоров’ї населення. Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря. Існують гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин у повітрі, при яких суттєвих змін в організмі людини не відбувається. Перевищення цих концентрацій є шкідливим для організму й призводить до різноманітних захворювань.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою в атласі визначте області України, де спостерігаються допустимі концентрації забруднювальних речовин у повітрі, та ті, де ці концентрації є небезпечними для здоров’я людей. Які забруднювальні речовини взяті за основу гігієнічної оцінки впливу забруднення атмосферного повітря на здоров’я людини?

Одним з найнебезпечніших для людини є чадний газ. Він може здійснювати як раптову токсичну дію на організм, так і хронічно отруювати організм людини. Найчастіше на хронічне отруєння (інтоксикацію) цим газом страждають водії. Показниками отруєння є швидка втомлюваність, головний біль, порушення сну, зниження пам’яті й уваги, втрата апетиту, зменшення фізичних сил.

Нині все більший вплив на організм людини має смог. Найчастіше він виникає в містах і промислових центрах, а також на потужних автомагістралях у результаті накопичення в приземному шарі повітря значної кількості отруйних газів, їдкого диму, дрібних часток кіптяви й попелу, що утворюють ядра згущення водяної пари та своєрідний туман. В Україні смог найчастіше утворюється в східних та південно-східних областях України, де зосереджено багато промислових підприємств.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

В Україні забруднення атмосферного повітря у 2016 р., за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, призвело до більш ніж 58 тис. смертей. До того ж Україна посідає одне з перших місць у світі за цим показником смертності на 100 тис. населення (120-140 смертей). Як покращити цю страшну статистику?

Комплексне забруднення довкілля - забруднення не лише повітря, а й грунтів, водойм, рослинності та інших компонентів, інтенсивність якого перевищує оздоровчі можливості середовища, порушує імунну систему людей, тобто відключає захисні властивості організму.

Аварія на ЧАЕС і здоров’я населення. Аварія на Чорнобильській АЕС є прикладом катастрофічних наслідків техногенної аварії, що серйозно вплинула на довкілля та здоров’я населення. Результатом екологічної катастрофи стало фактичне виключення із системи розселення багатьох населених пунктів, які ввійшли в «зону відчуження».

Постраждалими від аварії на атомній електростанції визнано понад З млн осіб, з яких 1 млн - діти.

Джерелами опромінення людей вважають радіоактивну хмару (джерело нетривалої дії) та радіоактивний слід (джерело тривалої дії).

ДЛЯ допитливих

У 2013 р. Міністерство екології та природних ресурсів схвалило клопотання щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника. Після трьох років підготовки, обговорень та погоджень усіх необхідних документів був підписаний відповідний Указ Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника». Із середини 2017 р. Заповідник активно розвивається як самостійна бюджетна установа, що належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження. З 2018 р. Заповідник активно включився в природоохоронну діяльність, міжнародні проекти, організовує наукові експедиції з вивчення флори та фауни території зони відчуження, а також здійснює моніторинг за радіаційним забрудненням.

Життєва функція ландшафту відображає умови життя населення в ньому, що впливають на його здоров’я і працездатність. Кожний ландшафт забезпечує потреби людини як частини природи в таких життєво необхідних умовах, як-от світло, тепло, повітря тощо, виконуючи геоекологічну функцію.

За дослідженнями учених, у межах України не всі ландшафти мають високий показник забезпечення життєдіяльності людини та комфортних умов проживання. На значній площі території нашої країни умови проживання населення є задовільними (44 %). Майже на ЗО % території умови проживання є погіршеними. Це переважно райони сільськогосподарського освоєння з розвитком будівельної індустрії та інших промислових виробництв. Напруженими є умови проживання на 26 % території країни. До них належать північні області, що найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС, промислові райони Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Кіровоградської областей.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Одним із шляхів поліпшення умов проживання населення та екологічної ситуації в країні є збільшення площі земель із природними ландшафтами. Запропонуйте способи збільшення площі таких земель, адже значні частини території України вже перетворені на антропогенні ландшафти. Які є можливості збільшення площ природних ландшафтів у вашій області?

ПІДСУМУЄМО!

Основним шляхом попадання шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря.

Комплексне забруднення довкілля порушує імунну систему людини.

Аварія на ЧАЕС - одна з найбільших техногенних катастроф XX ст. - завдала значної шкоди навколишньому природному середовищу та здоров’ю населення. Ландшафти виконують геоекологічну функцію, створюючи належні умови життєдіяльності людей.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Екологічна ситуація, смог, екологічна катастрофа, екологічна функція ландшафту.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Яке основне джерело надходження забруднювальних речовин в організм людини?

2. Чи зрозуміли? Як впливають забруднювальні речовини на здоров’я людини?

3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади ландшафтів у своїй місцевості: які найбільш сприятливі для життєдіяльності людини, а які з погіршеними умовами для проживання?

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись офіційним сайтом Державного агентства України з управління зоною відчуження

http://dazv.gov.ua/

, проаналізуйте актуальну інформацію про радіаційний стан зони відчуження. На скільки він відрізняється від допустимої норми?

5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив комплексного забруднення довкілля на здоров’я людини.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)

Вплив компонентів природи на здоров’я людини.

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Хід виконання досліджень дивіться за QR-кодом.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  71. Основні види забруднення довкілля в...
Наступна сторінка:   73. Природно-заповідний фонд України^