Інформація про новину
  • Переглядів: 344
  • Дата: 3-08-2021, 16:04
3-08-2021, 16:04

73. Природно-заповідний фонд України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  72. Вплив екологічної ситуації на життє...
Наступна сторінка:   74. Національна екологічна мережа

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке охорона природи?

Які існують природоохоронні території?

Об’єкти природно-заповідного фонду України. Природно-запо-відний фонд України (ПЗФУ) - ділянки суходолу та водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності на території країни.

За роки незалежності площа природно-заповідного фонду України суттєво зросла переважно за рахунок створення національних природних парків і регіональних ландшафтних парків. На початок 2020 р. до його складу входило понад 8,5 тис. територій та об’єктів загальною площею 4,4 мли га. Відношення фактичної площі ПЗФ до площі країни, так званий показник заповідності, становить близько 7 %.

Природно-заповідний фонд України складається з найрізноманітніших категорій територій та об’єктів: біосферних та природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва.

Біосферні заповідники займають особливе місце серед об’єктів природно-заповідного фонду України. Вони створені з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів, здійснення екологічного моніторингу, вивчення тих антропогенних змін, що відбуваються в географічній оболонці. Перші біосферні заповідники в Україні були створені в 1984 р. за ініціативою ЮНЕСКО. Ними стали природні заповідники «Асканія-Нова» й Чорноморський (див. QR-код). Нині цей статус мають також Карпатський і Дунайський заповідники.

ДЛЯ допитливих

Біосферні перлини України - так заслужено називають біосферні заповідники, найстарішим серед яких є «Асканія-Нова», яку створено у 1921 р. як природний заповідник. Головна його цінність - наявність єдиної в Європі ділянки цілинного типчаково-ковилового степу площею понад 11 тис. га. Найбільший за площею -Чорноморський біосферний заповідник - понад 89 тис. га. Тут під охороною перебуває понад 90 % світової популяції чорноголової чайки. Об’єктом охорони є також природні типчаково-полинові та лісові залишкові ландшафти. Збереження гірських лісів Карпат - мета, з якою створено Карпатський біосферний резерват (57,9 тис. га). До його складу входить шість масивів з Долиною нарцисів - найбільшим у Європі ареалом нарциса вузьколистого в околицях м. Хуст. У заповіднику діє єдиний в Україні Музей екології гір та історії природокористування Карпат. У Дунайському біосферному заповіднику під охороною перебуває дельта Дунаю з унікальним природним комплексом.

Природні заповідники - це особливо цінні, порівняно великі, не змінені або мало змінені природно-територіальні комплекси, які назавжди вилучені з господарського користування. Найбільшими за площею природними заповід-

никами є Рівненський (понад 47 тис. га), Кримський (понад 34 тис. та), Поліський (понад 20 тис. га) та Ялтинський гірсько-лісовий (понад 14 тис. га) (мал. 96).

Національні природні парки - це території, де розташовані найбільш своєрідні природні та історико-культурні комплекси, що відзначаються особливою екологічністю, естетичністю та оздоровчою цінністю. Тому в національних парках створюються найкращі умови для відпочинку та розширення культурно-освітнього кругозору людини.

Перший національний парк в Україні - Карпатський - було створено в 1980 р. поблизу м. Яремче Івано-Франківської області. Тут зосереджені унікальні лісові та альпійські природні ландшафти. У парку багато мальовничих водоспадів, гірських озер, печер та інших цікавих природних об’єктів. На території парку добре розвинені різноманітні види туризму - пішохідний, лижний, велосипедний, кінний, водний.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою в атласі визначте, у яких регіонах країни переважно зосереджені національні природні парки, поясніть чому.

Регіональні ландшафтні парки почали створювати в Україні із середини 90-х років XX ст. з метою розвитку туризму. Вони є природоохоронними й рекреаційними об’єктами регіонального або місцевого значення. У них, поряд з охороною типових або унікальних природних комплексів, здійснюється й відпочинок населення.

ВАША ДУМКА

На думку багатьох учених, основною функцією регіональних ландшафтних парків є рекреаційна, зокрема проведення екскурсій з короткостроковим відпочинком. Поміркуйте, чи варто обмежуватися лише цією функцією в регіональних ландшафтних парках? Чи є такі парки у вашій місцевості? Яка їхня роль?

Найцікавішими щодо організації відпочинку населення є регіональні ландшафтні парки «Кременчуцькі плавні», «Кінбурнська коса» (мал. 97). Кілька років тому регіональний ландшафтний парк «Меотида>> (зараз національний природний парк) першим із заповідних об’єктів України був прийнятий до Федерації природних і національних парків Європи, що об’єднує понад 340 парків у країнах нашого континенту.

На сучасному етапі планується довести площу земель ПЗФ до 10 % терито-ріїУкраїни. При цьому потрібно забезпечити розроблення та здійснення наукових досліджень і моніторинг екосистем, а також домогтися раціонального еко-лого-освітнього та рекреаційного (екологічний туризм) природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду.

ПІДСУМУЄМО!

Природно-заповідний фонд України включає: біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва.

За роки незалежності площа ПЗФУ суттєво зросла та становить майже 7 % площі країни.

Біосферні заповідники створені з метою збереження в природному стані найти-повіших природних комплексів, здійснення екологічного моніторингу, вивчення тих антропогенних змін, що відбуваються в географічній оболонці.

Природні заповідники - це особливо цінні, порівняно великі, не змінені або мало змінені природно-територіальні комплекси, які назавжди вилучені з господарського користування.

Національні природні парки - це території, де розташовані найбільш своєрідні природні та історико-культурні комплекси, що використовуються в рекреаційно-туристичній діяльності.

Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними й рекреаційними об’єктами регіонального або місцевого значення.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природно-заповідний фонд, природний заповідник, біосферний заповідник, національний природний парк, регіональний ландшафтний парк.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке природно-заповідний фонд України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється національний природний парк від регіонального ландшафтного парку?

3. Чи можете застосувати? Підберіть актуальну інформацію про ПЗФУ у вашій області. Напишіть есе про один з об’єктів.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись офіційним сайтом Природно-заповідного фонду України, проаналізуйте інформацію про новостворені об’єкти. У яких областях таких об’єктів більше?

5. Чи можете оцінити? Яке значення мають об’єкти ПЗФ для життєдіяльності людини?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13

Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

Заповідники біосферні: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський; національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевир, Подільські Товтри, Меотида.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  72. Вплив екологічної ситуації на життє...
Наступна сторінка:   74. Національна екологічна мережа^